< <
4 / total: 13

Vzorky Zkamenělin Objevené v Severní a Jižní Americe
- Kanadě

Vzorky Zkamenělin Nalezené v Kanadě

Kanada haritasıKanada má některé nejstarší geologické struktury na světě. Velký podíl jejích skalních útvarů patří do prekambrijského období (před 4.6 miliardami až 543 miliony let), a země je bohatá na fosilní ložiska.

Jedním z nejdůležitějších fosilních lůžek na světě je světoznámý útvar Burgess Shale. Fosilní ložisko v Burgess Shale je považováno za jeden z nejvýznamějších paleontologických objevů dnešní doby. Výzkum ukázal, že když se usazeniny, z nichž se získávají zkameněliny, ukládaly, tato oblast ležela poblíž rovníku. Zároveň oblast Burgess Shale ležela pod úrovní severoamerického kontinentu.

Burgess Shale

Burgess Shale

Prvními objevy zkamenělin bylo množství vzorků bezobratlých nalezených paleontologem Charlesem Doolittlem Walcottem počátkem 20.století. Vlastně oblast Burgess Shale proslula svými zkamenělinami bezobratlých. Díky těmto vzorkům, některým starším než 500 milionů let, bylo identifikováno kolem 140 druhů, které žily v období kambria. Charakteristickým pro tyto zkameněliny je, že náleží do mnoha rozmanitých kmenů a působí dojmem, že se objevily naráz, bez předků v předešlé vrstvě. Evoluční zdroje doznávají, že vysvětlení pro objevení těchto zkamenělin je nemožné pojmy evoluční teorie.

Jiné hlavní fosilní pole v Kanadě leží v parku Miguasha. Tato oblast, bohatá na vzorky zkamenělin, se nachází na poloostrově Gaspé. Fosilie byly v regionu poprvé objeveny v polovině 19.století. Stáří místní skalní struktury sahá zpět nějakých 375 až 350 milionů let. Výzkum zjevuje, že před 370 miliony let bylo pobřeží Gaspé tropickým zálivem.

Zkameněliny v Miguasha vystavují širokou různorodost, od mikroorganismů po obratlovce a od bezobratlých po rostliny. Některé zkameněliny rostlin a ryb získané z Miguasha jsou nejranějšími exempláři svého druhu. Například rostlina známá jako Spermasposita se považuje za nejstarší kvetoucí rostlinu na Zemi. Se svými zcela zformovanými a bezvadnými strukturami tyto vzorky ukazují, že živé organismy byly složité již v době, kdy jak tvrdí evolucionisté, byl život údajně primitivní.

Burgess Shale Oluşumu'nda yapılan fosil araştırmaları Alberta'da yapılan fosil araştırmalarını gösteren bir resim

Fosilní výzkumníci v Burgess Shale

Fosilní výzkumníci v provincii Alberta

 

dişli ringa balığı, fosil

Hiodon

Stáří: 50 milionů let
Velikost: 8.3 centimetrů (3.25 palce) na 3.2 centimetrů (1.25 palce)
Místo nálezu: Britská Kolumbie
Útvar: Cache Creek
Období: Eocén

Hiodon je severoamerická ryba střední velikosti, která běžně obývá velká jezera a řeky. Tak jako jiní živí tvorové, tento druh ryby přežil miliony let beze změny ve své fyzické stavbě. Fakt, že 50 milionů let starý hiodon je totožný se svými živými potomky, nemůže být vysvětlen evolucionisty.

 

sekoya dalı, fosil

Větev Sekvoje

Stáří: 50 milionů let
Velikost: 7 centimetrů (2.75 palce) na 10 centimetrů (4 palce)
Místo nálezu: Kamloops, Britská Kolumbie
Období: Eocén

Nyní známé jako největší stromy na Zemi, sekvoje žijí velmi dlouhou dobu. Většinou rostou v Severní Americe. Některé jsou 1000 let staré a 150 metrů (492 stop) vysoké. Fosilie ukazují, že sekvoje zůstaly shodné po miliony let; to jest, neprodělaly proces evoluce. Zkamenělina zde viděná, 50 milionů let stará sekvojová větev, je totožná s větvemi stromů rostoucích dnes.

 

dişli ringa balığı ve fosili

Hiodon

Stáří: 50 milionů let
Velikost: 10 centimetrů (4 palce) na 1.5 centimetru (0.6 palce)
Místo nálezu: Britská Kolumbie
Útvar: Cache Creek
Období: Eocén

Na kanadských fosilních polích se vyskytuje množství zkamenělin ryby hiodon. Všechny tyto zkameněliny ukazují, že hiodon byl stejný po miliony let. Toto znamená miliony let trvající stabilitu—žádné změny ve fyzické stavbě—a je důležitým důkazem, že evoluce se nikdy nepřihodila.

 

tüylü sivrisinek, sekoya yaprağı, fosil

Větvička Sekvoje s Muchnicí

Stáří: 50 milionů let
Velikost: 10 centimetrů (4 palce) na 12.7 centimetrů (5 palců)
Místo nálezu: Kamloops, Britská Kolumbie
Období: Eocén

Muchnice patří do čeledi Bibionidae a krmí se většinou pylem rostlin. Fosilní záznam ukazuje, že všechny druhy much vznikly v jedné době a žily miliony let bez jakékoli změny ve své fyzické stavbě. Toto prokazuje, že mouchy, stejně jako ostatní živí tvorové, se nevyvinuly. Evolucionisté přiznávají, že původ much nelze vysvětlit pojmy evoluční teorie.

Zoolog Pierre-Paul Grassé na to poukazuje, když píše: "Nacházíme se v temnotách, pokud jde o původ hmyzu." (Evoluce živých organismů, New York Academic Press, 1977, str. 30) Fosilní záznam demonstruje, že mouchy a další hmyz vznikly jako výsledek Božího stvoření.

 

ciğerli balık ve fosil

Bahník

Stáří: 350 milionů let
Velikost: 18.5 centimetrů (7.3 palce)
Místo nálezu: Miguasha, Gaspesie
Období: svrchní devon

Dnešní bahníci žijí převážně v Africe a Jižní Americe. Když hladina vody poklesne a řeka vyschne, tyto ryby přežijí tak, že se zahrabou do bahna. Nejstarší známá zkamenělina bahníka pochází z období devonu (před 417 až 354 miliony let). Také fosilie na obrázku pochází z této doby. Neexistuje rozdíl mezi dnešním bahníkem a tím, co žil před 350 miliony let. Tyto ryby se nezměnily za stovky milionů let a poskytují důkaz, že živí tvorové se nevyvinuli, byli stvořeni.

 

sekoya, gürgen yaprağı, fosil

Větvička Sekvoje s Listem Habru

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: Forma: 7 centimetrů (2.75 palce) na 1.5 centimetrů (0.6 palce)
Místo nálezu: Britská Kolumbie
Útvar: Cache Creek
Období: Eocén

Rostliny mají tak vysoce komplikované struktury, že není možné, aby se objevily náhodou a vyvinuly se ze sebe navzájem, jak tvrdí evolucionisté. Fosilní záznam ukazuje, že různé třídy rostlin se objevily najednou, a že je nespojoval žádný evoluční proces. Fosilie sekvojových a habrových listů zde viděná dramatizuje, že evoluce není platná teorie. A mezi dnešními rostlinami a jejich ekvivalenty z doby před 54 až 37 miliony let není žádný rozdíl.

 

sekoya yaprağı ve tomurcuklu sapı, fosil

Větvička Sekvoje Se Semeníky Na Větvi

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: List, 7 centimetrů (2.7 palce) na 10.7 centimetrů (4.3 palce)
Místo nálezu: Britská Kolumbie
Útvar: Cache Creek
Období: Eocén

Mezi sekvojovými stromy rostoucími dnes a těmi, které rostly před miliony let, neexistuje sebemenší rozdíl. To prokazuje, že rostliny, tak jako zvířata, neprošly procesem evoluce.

 

huş ağacı yaprağı ve fosil

Bříza

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: 20.2 centimetrů (8 palců) na 23 centimetrů (9.3 palců)
Místo nálezu: Britská Kolumbie
Útvar: Cache Creek
Období: Eocén

Strom bříza patří do rodu břízovitých a roste v severních klimatech. Vyobrazená zkamenělina je ze stromu, který rostl před 54 až 37 miliony let. Tento list je totožný s listy ze současných stromů. To dokládá, že ani březové stromy, tak jako jiné živé organismy, se nevyvinuly.

 

somon balığı kafası ve fosili

Hlava Lososa

Stáří: 1.8 milionů až 11000 let
Velikost: 15.2 centimetrů (6 palců) na 8.6 centimetrů (3.4 palce)
Místo nálezu: Kamloops River, Britská Kolumbie
Období: Pleistocén

Zkameněliny lososa byly nalezeny na mnoha geologických úrovních a všechny jsou shodné s lososy žijícími dnes. Každá objevená zkamenělina popírá darwinisty a prokazuje, že losos, ostatně jako všechny živé organismy, se nikdy nezměnil.

 

ginkgo, sekoya yaprağı, fosil

List Ginka a Větvička Sekvoje

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: list ginka 5 centimetrů (2 palce), 5.8 centimetrů (2.3 palce)
Místo nálezu: Britská Kolumbie
Útvar: Cache Creek
Období: Eocén

Strom ginko je živá fosilie patřící do vlastní třídy Ginkgophyta. Nejstarší známé exempláře jsou staré 270 milionů let. Ukazovaný zkamenělý list ginka je starý asi 54 až 37 milionů let. Tyto stromy byly stejné po stovky milionů let—výzva pro evoluční teorii.

 

ginkgo yaprağı ve fosili

List Ginka

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: List, 5 centimetrů (2 palce) na 5.8 centimetrů (2.3 palce)
Místo nálezu: Britská Kolumbie
Útvar: The Cache Creek
Období: Eocén

Fosilní objevy jasně prokazují nesprávnost tvrzení ohledně evoluce druhů rostlin. Mezi tyto objevy náleží i 54-37 milionů let starý fosilizovaný list ginka. Listy ginka, které rostlo před desítkami milionů let, jsou identické s těmi, co rostou dnes.

 

karaaağaç yaprağı ve fosili

List Jilmu

Stáří: 50 milionů let
Velikost: Forma: 11 centimetrů (4.3 palce) na 5.8 centimetrů (2.3 palce)
Místo nálezu: Kamloops, Britská Kolumbie
Útvar: Cache Creek
Období: Eocén

Jilmové stromy rostoucí v mírném klimatu jsou obvykle k vidění v Severní Americe, v Evropě a v Asii. 50 milionů let stará zkamenělina listů jilmu jasně vyvrací tvrzení o evoluci rostlin.

 

ginkgo yaprağı ve fosili

List Ginko Biloba

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: 3 centimetrů (1.2 palce) na 2.5 centimetrů (1 palce)
Místo nálezu: Britská Kolumbie
Útvar: Cache Creek
Období: Eocén

Neexistuje zkamenělina, která by mohla uznat platnými tvrzení ohledně evoluce rostlin. Naopak stovky tisíc fosilií tato tvrzení vyvracejí. Jednou z nich, zde na obrázku, je 54-37 milionů let stará zkamenělina listu ginka. Skutečnost, že ginka se nezměnila za miliony let ukazuje, že evoluce je velký podvod.

 

kızılağaç yaprağı ve fosili

List Olše

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: 3 centimetry (1.2 palce) na 7 centimetrů (2.8 palce)
Místo nálezu: Kamloops, Britská Kolumbie
Období: Eocén

Mezi olšemi rostoucími dnes a těmi rostoucími před 54 a 37 miliony let neexistuje odlišnost. Olše, které žily tehdy mají stejné systémy jako tyto stromy dnes. Toto je důkazem, že evoluce se na Zemi nikdy neobjevila.

 

gürgen, karaağaç yaprağı, fosil

Habr a Listy Jilmu

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: Forma: 31 centimetrů (12.2 palců) na 18 centimetrů (7 palců)
Místo nálezu: Britská Kolumbie
Útvar: Cache Creek
Období: Eocén

Fosilní záznam ukazuje, že všechny druhy rostlin přežily od počátku své existence bez sebemenší proměny. Pokud si živý organismus udrží stejné charakteristiky po miliony let, pak se evidentně nevyvíjel, ale byl stvořen. Jeden důkaz této skutečnosti je možné vidět na této 54-37 milionů let staré zkamenělině habrových a jilmových listů zde vyobrazené.

 

sekoya kozalağı ve fosili

Listy a Šiška Metasekvoje Čínské

Stáří: 52 až 43.6 milionů let
Velikost: Šiška: 15 milimetrů (0.6 palce), větvička: 11 centimetrů (4.3 palce) a listoví 27 milimetrů (1 palec); forma: 145 milimetrů (5.7 palců) na 11 centimetrů (4.3 palce)
Místo nálezu: Tranquille Shale, Cache Creek, Britská Kolumbie
Období: spodní střední Eocén

Tato 52-43.6 milionů let stará šiška sekvoje je důkazem, že rostliny neprodělaly proces evoluce. Sekvoje, které rostly před miliony let jsou stejné, jako ty, co rostou dnes. To ukazuje, že živé druhy se nevyvíjely.

 

ıstakoz, ıstakoz fosili

Humr

Stáří: 146 až 65 milionů let
Místo nálezu: South Saskatchewan River Valley
Útvar: Bear Paw
Období: křída

Zkameněliny shromážděné za nejméně 150 let prokázaly, že živé formy se nikdy nezměnily ani se nevyvinuly ze sebe navzájem. Tento fakt je zdůrazněn touto146- 65 milionů let starou zkamenělinou humra, nijak se nelišícího od svých protějšků žijících dnes.

 

4 / total 13
You can read Harun Yahya's book Atlas Stvoření online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top