< <
7 / total: 13

Vzorky Zkamenělin Objevené v Severní a Jižní Americe - Peru, Argentině, Chile

Vzorky Zkamenělin Objevené v Peru

peru  haritası

Geologická a geografická struktura Peru odhaluje rozličné fosilie v různých oblastech země. V zemi jsou tři hlavní oblasti: pobřežní, centrální, zahrnující pohoří Andy a amazonská pánev včetně amazonského dešťového lesa. Většina fosilních ložisek se nachází v Andách a v oblasti na severu země.

Jedním z hlavních fosilních ložisek v Peru je útvar Cajamarca na severu země. Vápenec tvoří hlavní část skalní struktury útvaru. Dalším významným fosilním ložiskem je útvar Pisco, dobře známý pro své zkameněliny ryb. Toto ložisko vydalo zkameněliny tisíců různých mořských tvorů včetně velryb, delfínů, lachtanů a želv. Tento útvar přibližně 30 kilometrů (18.6 mil) daleko od pobřeží poskytuje důležitou informaci o geologii Peru ve velmi raných dobách.

Nejvýznamějším faktem zjeveným objevy zkamenělin v Peru je, že tyto také vyvracejí evoluci. Veškerý výzkum zkamenělin prováděný evolucionisty od poloviny 19.století, v naději na nalezení fosilií, které by podpořily evoluční teorii, byl marný. Navzdory veškeré snaze ani jediná zkamenělina, jež by mohla být předložena jako důkaz teorie, nebyla nikdy vykopána. Všechna zjištění získaná z vykopávek a výzkumu dokázala, že, navzdory očekáváním evoluční teorie, živé organismy se objevily náhle, plně a bechybně zformované. Také ukazují, že u živých organismů nikdy neproběhly žádné změny od momentu, kdy poprvé vznikly. Toto je dokladem, že nebyly nikdy předmětem evolučního procesu.

Pisco Oluşumu

Útvar Pisco na jihu země je jedním z hlavních fosilních nalezišť.

Pisco Oluşumu ve Cajamarca'daki kireçtaşları

Vápenec v přístavech v Cajamarca má mnoho zkamenělých exemplářů.
Tak jako všechny ostatní shromážděné z Pisco odhalují, že evoluce se nikdy neuskutečnila.

 

bivalve ve fosili

Škeble

Stáří: 23-5 milionů let
Velikost: 7.6 centimetrů (3 palce)
Místo nálezu: Casamarca, Peru
Období: Miocén

Škeble stará 23-5 milionů let, stejná jako dnešní škeble, činí evoluční teorii neplatnou. Tytéž po miliony let, byly stvořeny, nevyvinuly se.

 

bivalve ve fosili

Škeble

Stáří: 208-146 milionů let
Velikost: zhruba 8 centimetrů (3.25 palce)
Místo nálezu: Bambamarca, Cajamarca, Peru
Období: Jura

Škeble na obrázku je stará asi 208-146 milionů let, ukazující, že škeble byly před lety stejné jako ty, co žijí dnes. To vyvrací teorii evoluce.

 

bivalve ve fosili

Škeble

Stáří: 208-146 milionů let
Velikost: zhruba 8 centimetrů (3.25 palce)
Místo nálezu: Bambamarca, Cajamarca, Peru
Období: Jura

Fosilní záznam je plný organismů, co vydržely beze změny po stovky milionů let. Dalším exemplářem je tato 208-146 milionů let stará zkamenělina škeble zde vyobrazená. Jako jiné fosilní nálezy i ona vyvrací evoluci.

Vzorky Zkamenělin Objevené v Argentině

arjantin  haritası

Většina zkamenělin objevených v Argentině pochází z oblasti Patagonie, jak se jmenuje jižní část Chile a Argentiny na jihoamerickém kontinentu. Na východ od And je oblast Patagonie, která tvoří část Argentiny. Dnes lze nalézt v regionu, který je také bohatý na fosilní nálezy, rozmanité formy života jako jsou tučňáci, velryby, tuleni, nandu a lachtani.

Jedno fosilní ložisko v oblasti, to je útvar Ischigualasto. Geologický průzkum odhalil, že před nějakými 230 miliony let byl region zaplavenou pánví, které se dostávalo hojných sezónních dešťů a kde se nacházely aktivní sopky. Toto fosilní naleziště obsahuje vzorky rozsáhlého množství savců a mořských životních forem spadajících do období triasu (248 až 206 milionů let). Důležitost regionu byla plně rozpoznána v 50.letech, později bylo provedeno mnoho vykopávek.

Jedno fosilní pole v Argentině je les Jaramillo v Santa Cruz, sestávající z petrifikovaných stromů starých 350 milionů let. To je také důležitou ukázkou toho, že mnohé druhy rostlin zůstaly nezměněny po stovky milionů let, nikdy neprocházejíc vývojem.

Ischigualasto

Ischigualasto je dnes bohaté fosilní ložisko, ale před přibližně 230 miliony let to byla nízko položená pánev pravidelně zaplavovaná.
Fosilní les petrifikovaných stromů v Jaramillo.

Vzorky Zkamenělin Objevené v Chile

şili  haritası

S fosiliemi se setkáváme v mnoha regionech vně pouště Atacama na severu země. Jednou z nejbohatších oblastí ve smyslu druhů zkamenělin je Patagonie, na jihu země. Další ložiska fosilií jsou v horách Andy.

Fosilie patřící mnoha rozličným druhům savců, mořských tvorů, plazů a rostlin se získaly z fosilních ložisek v Chile. Jedním z nejznámějších ložisek je útvar Quiriquina, většina zdejších zkamenělin patří do období křídy. Díky nim byla získána významná informace týkající se mořského života v křídě. Některá ložiska fosilií ve středním Chile, konkrétně v Andách, jsou proslulá pro svou hojnost zkamenělých savců.

Všechny zkameněliny získané z tohoto regionu opět staví darwinisty do hrozně prekérní situace, neboť odhalují, že živé organismy neprodělaly změnu v žádném geologickém období. Nebo jinak, kdykoli se určitá živá forma prvně ocitla ve fosilním záznamu, zachovala se po desítky nebo dokonce stovky milionů let, dokud buď nevyhynula nebo nepřežila do dnešních dnů. Toto je jasným důkazem, že živé organismy nikdy neprodělaly vývoj.

Jak fosilní zjištění ukazují, druhy se na Zemi ocitly naráz, nikoli postupně cestou evoluce. Z náhlého vynoření plyne stvoření. Bůh stvořil všechny živé věci bezvadným způsobem z ničeho. Fosilní nálezy opět potvrzují tuto pravdu.

And dağlarındaki fosil yatakları

Fosilie rozličných savců byly vykopány v oblasti And.

 

 

kozalak dilimi ve fosili

Plátek Šišky Blahočetu (Aurakárie)

Stáří: 165 milionů let
Velikost: 5.6 centimetrů (2.2 palce) na 7 centimetrů (2.7 palce)
Místo nálezu: Jaramillo, Santa Cruz, Patagonie, Argentina
Období: Jura, Callov

Tento plátek 165 milionů let staré zkameněliny šišky blahočetu byl získán z petrifikovaného lesa v Jaramillo. Ukazujíc šišku do všech podrobností, tato fosilie je jednou z ukázek, že živé druhy se nikdy nevyvíjely. Vlastnosti dnešních šišek jsou stejné jako u šišek z doby před 165 miliony let.

 

yengeç ve fosili

Krab

Stáří: 23-5 milionů let
Místo nálezu: Rio de la Plata, Patagonie, Argentina
Období: Miocén

Jedním organismem, s nímž se často setkáváme ve fosilním záznamu, je krab. Mezi doklady, že není rozdíl mezi kraby starými miliony let a dnešními, je 23-5 milionů let starý zde vyobrazený krab. Tento krab je tentýž, jako ti, co žijí dnes.

 

kozalak ve fosili

Šiška Blahočetu

Stáří: 208-146 milionů let
Velikost: každý list 7.6 centimetrů (3 palce)
Místo nálezu: Cerro Cuadrado, Patagonie, Argentina
Útvar: Petrifikovaný les
Období: Jura

Tato fosilie šišky blahočetu 208-146 milionů let stará a identická s dnešními je důkazem, že evoluční teorie je falešný a ohromný podvod. Celý fosilní záznam předkládá Boží stvoření jako jasný fakt.

 

karabatak kafası ve fosili

Lebka Kormorána

Stáří: 18 milionů let
Velikost: 12.7 centimetrů (5 palce)
Místo nálezu: Chile
Období: Miocén

Vyobrazená lebka kormorána, stará 18 milionů let, je důkazem, že kormoráni byli v prehistorických dobách stejní jako ti, co žijí nyní. Tento nedostatek odlišnosti ukazuje, že ptáci se neměnili po miliony let—jinak řečeno, nevyvíjeli se.

 

karabatak kafası ve fosili

Lebka Kormorána

Stáří: 18 milionů let
Velikost: 15.2 centimetrů (6 palců)
Místo nálezu: Chile
Období: Miocén

Kormorán je mořský pták z čeledi Phalacrocoracidae a je známo, že má 38 odlišných druhů momentálně žijících.

Fosilní záznam ukazuje, že kormoráni měli před miliony let stejné vlastnosti jako dnešní kormoráni. Prokazujíce, že ptáci se nevyvinuli, toto opět odsuzuje evolucionisty k porážce.

 

yengeç ve fosili

Krab

Stáří: 25 milionů let
Velikost: 15 centimetrů (6 palců)
Místo nálezu: Concepción, jižní Chile
Období: Oligocén

Fosilní záznam vyvrací evoluci v každém aspektu. Jedním z fosilních exemplářů popírajících teorii evoluce je tato 25 milionů let stará zkamenělina kraba na obrázku. Zůstávající nezměněn po miliony let, tento krab znovu potvrzuje, že druhy se nevyvíjely, neboť tato zkamenělina není nijak odlišná od dnes žijících krabů.

 

7 / total 13
You can read Harun Yahya's book Atlas Stvoření online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top