< <
7 / total: 7

Závěr

V knize jsme prozkoumali krutost, kterou komunistická Čína uvalila na vlastní lid a důkazy pro tichou genocidu muslimů ve Východním Turkestánu. Vzhledem k tomu, že katastrofa, kterou na svět uvrhl darwinismus je zcela zřejmá, je odpovědností všech lidí dobrého svědomí vést vážný boj ideí proti ideologii, která vedla k prolití toliké krve. Jedním podstatným rozměrem tohoto boje je opozice darwinistické, komunistické ideologii, která přivedla režim v Číně k naprosté nelítostnosti. Celému světu je třeba říct, že ačkoli se Čína obrátila směrem k ekonomice volného trhu, to nezměnilo fakt, že stále představuje "Rudou hrozbu." Je třeba vést kampaň proti maoistickému komunismu, který nadále reprezentuje politické hledisko pekingského režimu a proti darwinismu, na němž je založen. Hrozné zločiny proti lidskosti, ke kterým komunistická ideologie vedla v Číně, Kambodži, Albánii, Severní Korei a dalších zemích musí být neustále před námi.

Darwinismus a maoismus - a všechny ostatní varianty komunismu – nejsou, jak si mnoho lidí v Číně představuje, ideologiemi osvobození, ale klamy, vedoucími k barbarství a zotročení, a to musí být ozřejměno. Kampaň proti komunismu je stále zásadní a nesmí být zapomenuto, že každý krok k odhalení jeho pravé tváře bude krokem směrem ku pomoci nevinným národům, jako jsou muslimové ve Východním Turkestánu, v současnosti trpící pod komunistickým útlakem.

Krutost a utrpení způsobené Ujgurům žijícím ve Východním Turkestánu proto, že jsou muslimové ukládá velkou odpovědnost všem muslimům na světě. Jak Bůh avizuje v jednom verši:

A co je vám, že nebojujete na stezce Boží a za utištěné z mužů, žen a dětí, kteří říkají: „Pane náš, vyveď nás z tohoto města, jehož obyvatelé jsou nespravedliví! Dej nám ochránce Tebou vybraného a pošli nám pomocníka Tebou ustanoveného!“ (Korán, 4:75)

Jak nařízeno v tomto verši je povinností každého muslima vést válku za osvobození všech utlačených muslimů. Systematická genocida prováděná Číňany ve Východním Turkestánu potřebuje opozici diplomacie, médií a občanských iniciativ.

Čína vynakládá velkou snahu na to, aby přiměla svět na region zapomenout a zobrazuje nevinné muslimy jako "teroristy". Tváří v tvář tomuto musí každý muslim použít všechny dostupné prostředky, aby pověděl světu o utrpení ve Východním Turkestánu a upoutal pozornost mezinárodních organizací. Muslimové musí publikovat téma v novinách, časopisech a na webových stránkách. Musejí podporovat správnou věc lidí ve Východním Turkestánu. Političtí vůdci musejí téma nakousnout, požadovat spravedlnost a trvalé řešení ve svých vztazích s Čínou a Západem a členové veřejnosti je k tomu musí pobízet. Civilní organizace musejí také téma otevřít a pořádat semináře, konference a vzpomínkové dny Východního Turkestánu. Přivedením tématu do mezinárodní agendy mohou být na Čínu uvaleny legální sankce a muslimům z Východního Turkestánu lze dát novou naději ukázáním, že nebyli zapomenuti.

Mimoto, celému světu musí být představen islám a ukázáno, že islám nemá nic společného s terorismem, ale ve skutečnosti zamýšlí zkoncovat s takovými projevy násilí.

Mluvit otevřeně a odsuzovat ty, kdo tvrdí, že se uchylují k terorismu ve jménu náboženství a vysvětlovat a praktikovat islámskou toleranci a mírumilovný postoj k jiným vyznáním patří mezi největší odpovědnosti současného věku. Tímto způsobem lze vzít vítr z plachet utiskujícím režimům jako je Čína, které se pokouší získat sympatie světa zobrazováním muslimů, jež utlačují, coby teroristů a umožní to, aby skutečná pravda vyšla najevo. Muslimové musí učinit naprosto jasným, že nevyhledávají "srážku civilizací," ale že naopak si přejí vidět mír a harmonii mezi všemi náboženstvími a civilizacemi a že toto je zásadní prvek morálky Koránu.

Zkrátka muslimové musí pracovat k přivedení míru a stability na svět a oponovat všem silám stojícím proti míru a stabilitě, dokonce i těm, jež se skrývají pod "islámskou" maskou. Nesmíme zapomenout, že vláda války a chaosu, jako opak k míru a bezpečnosti, je popsána Koránem jako "fitna" (nevíra a její vnucování druhým), hřích, který Bůh proklel.

Historická Odpovědnost, Jíž Čelí Turecko

Hlediska, jež byla vyslovena vzhledem k výše popsané situaci jak ve Východním Turkestánu tak v islámském světě, odhaluje, že Turecká republika má v této souvislosti konkrétní zodpovědnost.

Zvažme záležitost nejprve z hlediska Východního Turkestánu. Více než kterýkoli jiný národ, Turecko potřebuje podat pomocnou ruku muslimům z Východního Turkestánu, protože ujgurští muslimové jsou Turci. To dává Turecku ohromnou mezinárodní výhodu, když dojde na obranu zákonných práv Východního Turkestánu. Stejným způsobem jako je na Turecko nahlíženo mezinárodní komunitou jako na dost oprávněné bránit práva Turků v Makedonii a Turkmenů v severním Iráku, bude také považováno za oprávněné přibrat práva tureckých Ujgurů ve Východním Turkestánu. Navíc obrana legálních práv muslimů Východního Turkestánu je strategickou nezbytností pro Turecko samotné. Turecké republiky střední Asie přihlížejí bitvě o vliv mezi množstvím zemí jako Turecko, Rusko a Írán. Jednou cestou, jak se Turecko může stát v regionu vlivnějším je obrátit politické iniciativy k zabezpečení lásky a důvěry lidí v této oblasti. Pokud se bude Turecko brát za věc Východního Turkestánu, posílí se víra v tureckou sílu a moc rozhodnutí nad všemi tureckými republikami.

Druhým aspektem věci je zobrazování islámu jako vzoru pro svět, jak uváženo dříve. Nejsilnější kandidát v islámském světě, který je schopen toho dosáhnout je Turecko. Muslimští Turkové plně uchopili principy lásky, úcty a tolerance uchované v islámu jako svátost a jsou moderní a současní. Vlastní také obrovské kulturní dědictví a historickou vizi zděděnou po Osmanské říši. Ze všech islámských zemí je Turecko nejlépe integrováno do západního světa. Turecko může poskytnout nejefektivnější řešení umělé "srážky civilizací" která je prosazována mezi islámským a západním světem.

Musí se doufat, že dvacáté první století uvidí řešení na problém Východního Turkestánu a celý islámský svět, včetně Východního Turkestánu, pozná mír a bezpečnost. Budoucnost Východního Turkestánu, jako i celého islámského světa, bude, z Boží vůle, světlá a nadějná. Znamení toho se již začala objevovat. Muslimové jsou rozhodnutí lnout ke svým vírám navzdory krutosti a útisku a nyní existuje celosvětový trend návratu k náboženské morálce.

palace

"A Bůh zve lidi do příbytku míru a vede po stezce přímé, koho chce. Těm, kdo dobré konali, bude patřit odměna nejkrásnější a ještě jim bude přidáno; jich tváře nepokryje ani chmura, ani ponížení a budou ráje obyvateli a v něm věčné bude jejich přebývání."
(Korán, 10:25-26)

 

“Sláva Tobě” řekli, “my máme vědení jen o tom, čemus nás Ty naučil,
neboť Tys jediný vševědoucí, moudrý!”
(Korán, 2:32)

 

7 / total 7
You can read Harun Yahya's book Útlak Komunistické Číny Ve Východním Turkestánu online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top