< <
7 / total: 7

Řešení Spočívá v Hodnotách Koránu

V průběhu celé této knihy jsme se zabývali hledisky a vzorci chování lidí, kteří žijí daleko vzdáleni náboženským hodnotám a diskutovali jsme o základních atributech společnosti tvořené takovými lidmi. Analyzovali jsme způsob života, jenž je plný problémů a trablů, na které nejsou schopni nacházet řešení a fyzické a duchovní poškození způbené těmito problémy. Také jsme zobrazovali požehnané životy věřících. Tento pokoj a bezpečnost patřící k životům věřících, jak uvedeno na mnoha místech v této knize, jsou prostě následky faktu, že Korán poskytuje řešení na všechny druhy problémů. Vskutku Korán přináší ta nejrozumější a dokonalá řešení na jakýkoli problém, na jakékoli se ocitnutí v mrtvém bodě.

Přidržování se morálky Koránu vnáší do lidských životů štěstí a pokoj a ukončuje nespravedlnost, konflikty, nerovnost, boje, neférovost, extravaganci, starosti, bigotrii, krutost a násilí. Řídí ekonomické, obchodní a sociální vztahy a končí spory mezi členy rodiny, příbuznými a širší společností. Korán nabízí nejzásadnější, perfektní a racionální řešení.

Navíc Korán vede člověka k ideálnímu postoji a morální struktuře, kterou musí projevovat u libovolného subjektu a za jakýchkoli okolností. Společnost, jejíž členové jsou vzory takového nadřazeného morálního chápání určitě dosáhne ideální sociální struktury, o níž bylo usilováno v průběhu věků.

To, že Korán přináší řešení na každý problém je stanoveno níže:

… A není to příběh vymyšlený, nýbrž potvrzení toho, co již předcházelo, a podrobné vysvětlení všeho, správné vedení i milosrdenství pro lid věřící. (Súra Jusuf: 111)

Bez vedení islámských hodnot nemohou lidé nikdy vyprodukovat uspokojivá nebo životaschopná řešení na osobní a sociální problémy. Věru jsou dějiny zaplněny nesčetnými problémy, které bez koranického vedení postrádají řešení dodnes. Dokud člověk ignoruje pravé náboženství, bude nevyhnutelně čelit potížím a problémům, s nimiž si nebude nikdy umět poradit. To je to, co očekává v tomto světě bezbožné lidi. Avšak utrpení, které je čeká na věčnosti, bude bolestnější a nekonečné.

Ten Jediný, kdo zná člověka nejlépe, je jeho Stvořitel. V každé době Bůh vybavil člověka všemi druhy vysvětlení a vědomostí skrze náboženství pravdy. V Koránu nás Bůh informuje, že člověk dosáhne nejlepšího způsobu života, pod podmínkou, že se bude držet Jeho cesty:

Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili. (Súra an-Nahl: 97)

Pokud však se honí za triviálními zájmy, světským prospěchem a osobními tužbami, člověk trvá na odvracení se zády k Bohu a sám bude čelit bolestným následkům. To proto, že přehlížení Koránu znamená být zbaven zásadního vedení, které Bůh poskytuje. Ani vlastní zkušenost ani nahromaděná moudrost předchozích generací nepomůže člověku, aby se vypořádal s problémy, jakým bude pravděpodobně v tomto světě čelit. Trable, starosti, stres, zmatky a selhání proniknou jeho životem. Po chvíli se této situaci vzdá a bude žít svůj současný život v domnění, že nepříznivé okolnosti, které jsou ve skutečnosti trestem za nevíru, jsou nevyhnutelnými životními skutečnostmi.

Řešení je však zjevné: obrátit se k Bohu, Stvořiteli všech bytostí a dopracovat se opravdového štěstí a klidu lnutím k náboženství, které pro nás Bůh vybral. Bůh nás informoval, že spásou v tomto světě je obrátit se k náboženství a oznámil radostné zprávy Svým upřímným služebníkům, že nepocítí strach, když Ho budou poslušni.

Bůh přislíbil těm z vás, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, že z nich učiní nástupce na zemi, tak jako již učinil nástupci ty, kdož byli před nimi. A přislíbil jim, že upevní pro ně náboženství jejich, které se mu zlíbilo jim dát, a že nahradí posléze obavy jejich jistotou. „Uctívejte Mne a nepřidružujte ke Mně nic! „A ti, kdo ještě po tomto budou nevěřící, jsou věru hanebníci! (Súra an-Núr: 55)

 

“Sláva Tobě” řekli, “my máme vědení jen o tom, čemus nás Ty naučil,
neboť Tys jediný vševědoucí, moudrý!”
(Korán, 2:32)

 

7 / total 7
You can read Harun Yahya's book Noční Můra Nevíry online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top