Příběhy pro Přemýšlivé Děti 1

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
9 / total: 19

Je Důležité Následovat Dobré Slovo

Anas byl milý, slušně vychovaný a tvrdě pracující chlapec. Z nějakého důvodu se jeho otec musel přestěhovat do jiného města a Anas musel opustit všecky svoje kamarády.

Brzy potom, co se Anas s rodiči nastěhovali do nového bytu, je sousedi z domu začali navštěvovat. Anas byl velice rád, protože tam bylo několik stejně starých dětí. Anasovi se moc líbili jeho noví kamarádi a po čase se velmi sblížili. Ale byl tam jeden mladší kluk jménem Irfan, který vždycky kazil jejich hry, které zrovna hráli, poněvadž chtěl, aby hráli to, co chce on; a pokud to nebylo tak, jak on chtěl, zlobil se na ně.

Jednoho dne, kdy si všichni kluci hráli v zahradě, se k nim připojil Irfan. Hráli si s novou hračkou, která patřila Anasovi. Irfanův příchod každého zneklidnil, jelikož věděli, že kdykoli se přidá ke hře, bude z toho hádka. Takže tentokrát chlapci nedovolili, aby si s nimi hrál. Irfan se hrozně rozlobil, vzal Anasovu novou hračku, hodil ji na zem a rozbil. Anas byl moc rozčilený a jeho kamarádi se začali hádat s Irfanem. Strýc Hanif uslyšel hluk klučičích hlasů a vyhlédl z okna. Strýc Hanif měl chlapce, rád, vždycky se o ně zajímal a často s nimi mluvil o existenci Alláha, požehnání, které poskytuje a skutcích uctívání, které přikazuje. Když viděl chlapce, jak se hádají, hned sešel dolů a připojil se k nim. Irfan plakal. Kluci řekli strýci Hanifovi, co se dělo a pak se posadili v zahradě, aby si promluvili.

çocuklar

Anas vysvětloval, co se přihodilo: "Strýčku Hanife, moji kamarádi a já spolu pokaždé dobře vycházíme a hrajeme si bez rvaček. Ale Irfan vždycky pokazí legraci a my už s ním nechceme kamarádit."

"Ale oni nechtějí dělat to, co chci já," stěžoval si Irfan.

Strýc Hanif pak řekl: "Ale no tak chlapci! My všichni se chceme cítit dobře a vést bezpečný život a najít přátelství a štěstí, kdekoli můžeme. Jenže nestačí si tyto věci přát. A nemůžeme čekat na někoho jiného, aby nám je dal. Cítit se dobře v bezpečném prostředí a vytvářet dobrá kamarádství vyžaduje zvláštní úsilí a sebeobětování. Kdyby každý trval na tom, mít jen to, co sám chce, a myslel jen na sebe namísto dávání ostatním, pak by mezi námi bylo jen neštěstí a hádky. Avšak věřící, kteří se obávají Alláha, se chovají jinak; jsou trpěliví, odpouštějí a netrvají na tom, aby bylo všehno po jejich. I když se k nim někdo zachová špatně, neurážejí se; staví prospěch ostatních před svá vlastní přání a snaží se co nejlépe, aby nerozlobili druhé ve svém okolí. Toto je znak nadřazeného slušného chování, které Alláh nařídil, aby jeho služebníci provozovali."

salih dede

Anas se zeptal: "Dobře strýčku Hanife. Kdyby mezi nás přišel rváč a říkal ošklivá slova, co tedy máme dělat?"

Strýc Hanif odpověděl: "Ovšemže, musíme jednat tak, jak nám Alláh rozkázal. Alláh nám říká jak v Koránu:

Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím. (Súra Fussilat: 34)

Náš Prorok, kéž mu Alláh požehná a věnuje mu pokoj, také radí muslimům, aby s ostatními zacházeli dobře v hadíth, která zní: '… Kdokoli si přeje uniknout ohni a vstoupit do zahrady by měl zemřít s vírou v Alláha a Soudný den a měl by se chovat k lidem tak, jak si přeje, aby se oni chovali k němu…' (Muslim)"

Kluci pak poděkovali strýci Hanifovi a slíbili, že se v budoucnu budou snažit spolu vycházet.

Odkud Pochází Pokora Věřících?

V Koránu Alláh přikazuje věřícím, aby byli pokorní. Náš Prorok, kéž mu Alláh požehná a věnuje mu pokoj, také prohlašuje v jedné z hadíth následující:

"Alláh mi zjevil, že máme být před sebou navzájem pokorní. Nikdo by se neměl nad druhého povyšovat, ani mu škodit.'' (Muslim)

Věřící jsou ti, kdo vědí, že Alláh stvořil všechno, že Jemu všechny věci patří a že je to On, kdo dává lidským bytostem veškerá požehnání. Z tohoto důvodu, bez ohledu na to, jak pohledný, bohatý, inteligentní nebo uznávaný může být, nikdy není namyšlený. Korán nám oznamuje, že věřící jsou pokorní:

Služebníci Milosrdného jsou ti, kdož pokorně chodí po zemi, a když jsou osloveni lidmi pošetilými, odpovídají: „Mír s vámi!“ (Súra al-Furqan: 63)

Alláh oznamuje dobré zprávy pro věřící o odměně za dobré chování:

… A božstvem vaším je Bůh jediný, Jemu se do vůle odevzdávejte! A oznam zvěst radostnou pokorným. (Súra al-Hadž: 34)
Jak Si Můžeme Připomínat Alláha?

Věřící vědí, že Alláh je vidí a slyší v každé chvíli a že On tvoří vše, co se jim přihodí. V každém okamžiku jejich životů o Něm nezapomínají přemýšlet. To dělají snažením se udržet Alláha na mysli, uvědomováním si, že On stvořil všecko a všechny události, které jim vstoupí do cesty, uvažováním, co jim mínil sdělit těmito událostmi, snahou pochopit skrytý význam stvoření a povídají ostatním lidem o těchto věcech. Alláh nám oznamuje v Koránu, že věřící na Něho pořád pamatuje:

[Lidi rozmyslem nadaní jsou ti] kteří vzývají Boha stojíce, sedíce i ležíce a kteří přemýšlejí o stvoření nebes a země a říkají: „Pane náš, Tys věru nestvořil toto vše pro nic za nic – sláva Tobě! Ušetři nás trestu ohně pekelného! " (Súra Al ‘Imran: 191)

V hadith Prorok Muhammad, kéž mu Alláh požehná a věnuje mu pokoj, popisuje vzpomínání na Alláha takto:

Alláh, Vznešený a Slavný, stanovil: "Jak o Mně můj služebník uvažuje, takový pro něho budu. Jsem s ním kdykoli na Mne pamatuje. Když Mne volá v sobě, Já ho zavolám v Sobě, volá-li Mne ve skupině lidí, uvedu ho v lepší skupině v Mé přítomnosti. Přiblíží-li se Mi o dlaň Já se k Němu přiblížím o délku paže; přiblíží-li se Mi o délku paže Já se k Němu přiblížím o loket; přijde-li ke Mně, Já k němu přiběhnu." (Buchari a Muslim)

 

9 / total 19
You can read Harun Yahya's book Příběhy pro Přemýšlivé Děti 1 online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top