Příběhy pro Přemýšlivé Děti 1

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
17 / total: 19

Karím a Děda Hassan

Karím se díval z okna, netrpělivě čekající na svého dědečka. Byla to dobrá zábava trávit čas s dědou Hassanem. Nakonec dědeček dorazil. Karím nadšeně vyběhl ze dveří a objal ho. Přesně tak, jak očekával, dědeček mu přinesl dárek—jeho oblíbenou hračku a nějaké obrázkové knížky. Děda Hassan rád viděl svého vnoučka šťastného. Pravil: "Dnes mám co dělat mimo město, chtěl by jsi jet se mnou? Můžeme jet společně ven."

Karím rád přijal a tak jeli. Později opustili město a Karím se radoval ze svého nečekaného výletu.

"Vzduch je tak úžasný," zhluboka se nadechl. "Dneska si naplníme plíce čerstvým vzduchem. Přál bych si, aby ve městě byl vždycky takový vzduch."

orhan ve hasan dede

"To by bylo trochu obtížné, Karíme," odpověděl dědeček, "neboť zplodiny z aut, kouř z komínů, zejména v zimě, a vzácnost stromů a rostlin, zabraňují městskému vzduchu, aby se vyčistil."

çiçek

Karím chvilku přemítal: "Rozumím tomu kouři, ale dost nechápu, co s tím mají společného rostliny. Stromy jsou k tomu, aby nesly ovoce a aby město vypadalo hezky, nebo ne?"

"To ano," odvětil děda Hassan, "stromy to všechno dělají; ale co je asi důležitější, také čistí vzduch. Rostliny dýchají jinak než živočichové. Lidské bytosti a zvířata si berou ze vzduchu kyslík a potom, co ho jejich těla využijí, vydechují použitý vzduch jako oxid uhličitý. Ale rostliny dělají něco jiného: berou si ze vzduchu oxid uhličitý a vypouštějí kyslík a takto čistí vzduch. Rostliny mají i jiné znamenité vlastnosti, Karíme, a je to Alláh, Moudrý, Který vytvořil každou z nich. Pokud budeš chtít, povím ti, co vím o rostlinách."

"Ano, prosím dědečku, jsem jedno ucho!" vykřikl Karím nadšeně.

Děda Hassan se zhluboka nadechl a spustil, "Rostliny provádějí postup zvaný fotosyntéza."

Fotosyntéza

"Co to je fotosyntéza?" přerušil ho Karím.

"Pokusím se ti to vysvětlit," řekl mu dědeček, "ale nebude to lehké, protože je to moc složité a komplikované. Dokonce i vědci se pořád snaží postup dokonale pochopit."

Karím chvilku přemýšlel: "Takže rostliny přežívají díky postupu, kterému se vědci ještě snaží porozumět. Když jsi řekl slovo 'postup' napadly mne matematické úkony a vzorce. I pro nás je někdy těžké učit se matematiku, ale rostliny nemají mysl ani tělo jako my, a přesto to dovedou. To je zázrak!"

Děda Hassan se usmál: "Ano, je to rozhodně zázrak. Ode dne, kdy byly vytvořeny, rostliny provádí tyto chemické postupy bez problému. Kdekoli jsou zelené rostliny, tak to znamená, že je tam továrna vyrábějící cukr z oxidu uhličitého a vody využitím energie Slunce. Přestože postrádají vědomí, špenát, který jíme, hlávkový salát a břečťan na našem domě pro nás pořád vyrábějí. To je výsledek milosti Všemohoucího Alláha, s Jeho svrchovaným věděním, k lidským bytostem. On stvořil rostliny ve prospěch lidských bytostí a všech zvířat. Tento bezchybný postup, který neumí moderní technologie plně pochopit, je užíván listy po miliony let. V Koránu nám Alláh oznamuje, že člověk neumí vytvořit ani jediný strom z ničeho: 'Ten, jenž stvořil nebesa i zemi a seslal vám z nebe vodu, z níž dali jsme vyrůst nádhery plným zahradám, v nichž vy sami byste nemohli dát vyrůst stromům …' (Súra an-Naml: 60)"

FOTOSENTEZ : PHOTOSYNTHESIS
Yiyecek : Food 
Oksijen : Oxygen
Karbondioksit : Carbon dioxide
Enerji : Energy

Karím žasl, že rostliny mohou dýchat tímto zvláštním chemickým postupem zvaným fotosyntéza. "Takže, jak se tento postup odehrává?" zajímal se. Zatímco o tom přemýšlel, dědeček pokračoval ve svém příběhu: "Využívajíce půdy, vody, vzduchu a slunce, nevědomá rosltinná buňka bere určité množství minerálů a vody z půdy a vyrábí jídlo pro lidské bytosti. S energií, kterou berou od slunce, mohou tyto materiály rozbít a potom znovu spojit, aby vyrobily potravu. Toto je pouze obrys postupu, ale v každém stádiu můžeš vidět, že zde existuje vědomý a inteligentní plán. Je jasné, že smyslem tohoto podivuhodného systému, jenž u rostlin funguje, je poskytnout zdroj života ve prospěch lidských bytostí."

"Takže, co listy dělají?" tázal se Karím.

Děda Hassan pokračoval: "Znáš mikroskopy, které máte ve školní laboratoři ke zkoumání věcí? … Tedy, kdybychom list pečlivě prozkoumali pod velmi vyvinutým mikroskopem, znovu bychom viděli nádheru Alláhovy tvůrčí schopnosti. Je tam perfektní výrobní systém v každém jednotlivém listu. Abychom porozuměli tomuto systému lépe, můžeme srovnat to, co se děje v listu s přístroji, které používáme v běžném životě. Když zvětšíme prvky v listu, spatříme neustále fungující automatickou továrnu na potravu s potrubím, které je neustále v činnosti, s místnostmi zbudovanými pro zvláštní postupy, ventily, které pracují jako obrovské tlakové hrnce a nespočtem knoflíků kontrolujících tisíce postupů. A podíváme-li se pečlivěji, uvidíme časovače, termostaty, měřiče vlhkosti, tepelné kontrolní mechanismy a soustavy zpětné vazby umístěné v konkrétních bodech."

kurbağa

Karím chvilku uvažoval: "To je báječné, že všechny tyto věci se nacházejí pohromadě v jednom listu a pracují bez problému."

"Je to náš Všemohoucí Pán Alláh, Karíme, Kdo stvořil tento zázračný systém," Děda Hassan připomenul svému vnukovi: "S Alláhovým dovolením vzniká každý list na světě s tímto skvělým systémem. Na to nezapomínej."

Mezitímco poslouchal dědu Hassana, Karím spatřil moc velký strom a narazil na problém. Začal se divit, jak může strom přežít, aniž by tento problém vyřešil. Ihned se na to zeptal dědečka: "Dědo, stromy jsou tak vysoké. Jak berou vodu a potravu z půdy? Podívej na ten strom! Je tak vysokánský, ale listy na vrcholku jsou pořád krásně zelené."

Děda Hassan přikývl: "Vzpomínáš? Před chvilkou jsem srovnával listy s továrnou, pojďme toto srovnání udělat znovu. Představ si potrubí pokryté jakoby sítí; zajišťuje, že suroviny dospějí do výrobních jednotek a že produkt získaný z těchto jednotek bude rozdán listům v jiných oblastech, takže celý strom bude vyživován. Tyto kanálky slouží nejen jako dopravník pro nezbytnou tekutinu; zároveň taky tvoří kostru stromů a jejich listů. V budově postavené lidmi se prvky, které drží budovu vzpřímenou (podpěry a trámy) a vodní systém budují odděleně. Jde o případ zázračného plánu, že u rostlin se tyto dvě věci dělají současně."

Karím přemítal: "To je opravdu báječný systém. Zajímalo by mě … jako kdyby byl kalendář nebo hodiny schované uvnitř rostliny, které ji dovolují celou dobu dělat správné věci, aniž by byla zmatená. Například každé jaro rozkvétají květy a každý podzim stromy shazují listí. Jak se to děje, dědečku?"

bitkiler suyu nasıl taşır

How do Plants draw up water?

"Vědci tomuto říkají biologické hodiny," vysvětlil mu dědeček. "Hodiny, které rostlinám dělají časové rozlišení počítají kolik slunečního světla padá na listy. Tyto biologické hodiny počítají délku času pro každou rostlinu jinak. Kupříkladu díky pokusům prováděným se sójou víme, že tyto rostliny rozkvétají každý rok ve stejnou dobu ať rostou kdekoli. Je to dozajista Všemohoucí Alláh, kdo činí toto časové rozlišení u rostlin."

Děda Hassan se svým vnukem zastavili u sadu vedle silnice. Potom, co dostali od majitele dovolení, si nasbírali pár švestek, pečlivě je umyli a začali je jíst. Byly opravdu moc dobré. Děda Hassan řekl, "Věděl jsi Karíme, že energie, kterou nám rostliny dávají, pochází vlastně ze Slunce?"

Karím byl překvapen. "Jak to myslíš?' zeptal se, "když jíme švestky, tak ve skutečnosti jíme Slunce?"

Děda Hassan se usmál: "Ve skutečnosti jíme Slunce, avšak nepřímo. Všichni víme, že hlavním zdrojem energie pro Zemi je Slunce. Jenže lidé a zvířata nevyužívají tuto energii přímo, neboť nemají ty správné systémy. Víš, jak ji využíváme? Lidské bytosti a živočichové mohou získat použitelnou energii pouze ze živin vyrobených rostlinami. Energie, kterou využíváme, je vlastně sluneční energie poskytnutá nám rostlinami. Třeba když usrkáváme čaj, tak ve skutečnosti usrkáváme energii ze Slunce; když žvýkáme kousek chleba, tak je to vlastně kousek sluneční energie mezi našimi zuby. Síla našich svalů je doopravdy přeměněná sluneční energie. Kvůli této energii můžeš běhat a hrát si. Takže jak to rostliny dokážou? Rostliny provádějí složité operace, aby pro nás sluneční energii uchovaly. To, co dovoluje rostlinám vyrobit si vlastní jídlo a odlišuje je to od jiných živých věcí je to, že jejich buňky jsou jiné, než buňky lidí a zvířat; ve svých buňkách mají takovou stavbu, která jim umožňuje využít sluneční energii přímo. S pomocí těchto struktur přeměňují energii ze Slunce do podoby, kterou mohou lidské bytosti a živočichové jíst, a uskladňují tuto energii v potravě použitím zvláštního skrytého vzorce."

çiçek

"To je báječné!" vykřikl rozradostněný Karím. "Alláh stvořil všechno pro dobro lidských bytostí!"

Děda Hassan souhlasil: "Takže o tomto všem musíme přemýšlet a děkovat našemu Pánu za to, že nám dal tolik požehnání. Alláh nám oznamuje v Koránu, že bychom Mu měli děkovat: 'Aby pojídali z plodů Pána svého i z toho, co jejich ruce vytvořili - což vděční nebudou?' (Súra Já Sín: 35)"

Karímovým oblíbeným předmětem byla přírodověda. Náhle mu přišel na mysl pokus, který dělali ve škole. Otočil se k dědečkovi a řekl: "Dědo, jednou jsme ve škole dělali pokus. Učitel nám dal domácí úkol. Dali jsme fazoli na kousek vaty, položili na slunečné místo a zavlažovali po několik dní. Hádej, co se stalo!"

Dědeček Hassan se znovu usmál: "Fazole naklíčily, viď? Přemýšlejme o tom. To ti ukazuje zásadní přírodní událost; což je vlastně zázrak. Viděl jsi jak je na kouzelnických představeních vytahován králík z čarovného klobouku, že? Tedy to se dost podobá rostlině klíčící v kousku vaty nebo pod zemí. Při kouzelnické šou jsou však naše oči oklamány, jenže rostlina pocházející z maličkého semínka nikoho neklame. S takovými zázraky náš Pán, Vševědoucí, tvoří rostliny z malinkých semínek a ukazuje nám jasně, že žádná živá věc neexistuje náhodou. Ti, kdo říkají, že živé organismy vznikly náhodou pouze klamou sami sebe, viď, Karíme?"

"To ano, dědo," šťastně souhlasil Karím.

Orhan ve Hasan Dede

Děda Hassan pokračoval: "Část rostliny, která vyrazí z drobného semínka pokračuje pod zemí a část jde vzhůru. Země je dost tvrdá a udusaná a je velmi obtížné růst oběma směry. Tyto malé výhonky nemají inteligenci a vědomí jako my, tudíž je to opravdový zázrak, jak to dokáží."

"Jen si pomysli, co by se stalo, kdybychom dali do země semínko a to nevyklíčilo," vykřikl Karím. "Tak bychom měli všichni obrovský problém najít potravu. A kdyby lidé ani zvířata nenašla nic k jídlu, tak by pomalu zemřela."

Děda Hassan pokýval hlavou: "Alláh nás v Koránu varuje Karíme: 'Uvažovali jste někdy o tom, co obděláváte? Zaséváte to snad vy, anebo jsme My toho zasévateli? Kdybychom chtěli, v suchou trávu bychom to změnili, a vy byste se neustále divili.' (Súra al-Wáqiá: 63-65)"

orhan ve fasulyeler

Jak kráčeli, Karím zvažoval, co mu dědeček pověděl. Řekl dědečkovi o čem přemýšlí: "Rostliny jsou tak důležité pro naše přežití, dědo. Čistí vzduch, který dýcháme, krmí nás a poskytují nám energii, poskytují chutné ovoce a zeleninu a všechno zkrášlují. Jen se podívej. Podívej se kolik různých stromů, květin, ovoce a zrní je!"

"Existuje další požehnání, na které jsi zapomněl," řekl mu dědeček. "Pochází z rostlin a Alláh nám o něm vypravuje v Koránu: 'Jenž pro vás ze stromu zeleného oheň učinil, takže si z něho zapalujete.“ (Súra Já Sín: 80)"

çocuklar ve gökkuşağı

"Ano, jak jsem na to mohl zapomenout?" divil se Karím. "Pálíme dřevo stromů, by nám bylo teplo. Surovina pro knihy, noviny a všechny druhy papíru pochází ze stromů; stejně jako sirky k zažehnutí ohně, křesla, na kterých sedíme, naše stoly, dveře, okna …"

Děde Hassan naprosto souhlasil: "Mimo užitečnost mají rostliny i jinou charakteristiku. Réva, která roste ve Střední a Jižní Americe přitahuje a poskytuje ideální potravu pro černé a zelené housenky a červené motýly. Tento hmyz klade svoje vajíčka na tuto révu, takže když se vylíhnout bude hned po ruce chutná potrava. Ale důležitým bodem je: před tím, než vajíčka na révu nakladou, motýli kontrolují listy. Pokud tam svá vajíčka nakladl jiný hmyz, uvědomí si, že by bylo obtížné, aby se na listech jedné rostliny uživily dvě rodiny, takže se rozhodne rostlinu opustit a podívat se po jiné, jejíž listy jsou k dispozici.

ağaç

Tato réva tvoří na vrchu svých listů zelené hrbolky. A některé druhy vytvářejí body, které připomínají motýlí vajíčka pod listy v místě, kde se napojují na větev. Když to housenky a motýli vidí, mají za to, že zde vajíčka už nakladl jiný hmyz. Nenakladou na tuto rostlinu vajíčka, ale vydají se hledat jinou."

"Jaký skvělý obranný systém!" řekl Karím, na něhož to zapůsobilo.

"Ano, Karíme," uzavřel děda Hassan: "Je to Alláh se Svým nadřazeným poznáním, Kdo naučil tuto rostlinu, jak se chránit. Nikdy na to nezapomínej, dobře?"

 

17 / total 19
You can read Harun Yahya's book Příběhy pro Přemýšlivé Děti 1 online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top