< <
3 / total: 13

Vzorky Zkamenělin Objevené v Severní a Jižní Americe

Vzorky Zkamenělin Objevené v Usa

ABD, Amerika, Amerika haritası

USA

KANADA

. WYOMING

UTAH

. KOLORADO

MEXIKO

Pocházející z období Eocénu (před 54 až 37 miliony lety), ložisko zkamenělin Green River patří mezi nejdůležitější ve Spojených státech amerických. První známé vykopávky v oblasti se odehrály v 50.letech 19.století. V roce 1856 archeolog dr. John Evans ohlásil zkameněliny ryb, které v oblasti nasbíral vědeckému světu a útvar Green River tak vstoupil do vědecké literatury.

Green River je vlastně přítokem řeky Colorado. Útvar Green River sám je pánví horského jezera tvořenou oblastí roztaženou do tří různých států. Část se rozkládá na východ od hor Uinta na severozápadě Colorada, a rozsáhlejší část leží v jihozápadním Wyomingu. Skalní struktura Green River je vytvořena různými vrstvami, jejichž obsah se liší, čím hlouběji se jde. Rozšíření zkamenělin se také různí. Dodnes byly nalezeny zkameněliny patřící asi 60 odlišným skupinám obratlovců v jámách u Green River a bezpočet zkamenělin bezobratlých.

Canyonlands Ulusal Parkı, Colorado

Národní park Canyonland, Kolorado.

Ohio je stát s proslulými poli zkamenělin. Geologický výzkum ukázal, že před zhruba 510 miliony let leželo Ohio jižně od Ekvádoru. Jak se kontinenty nesly a Severní Amerika se pohybovala směrem ke své současné pozici, Ohio se několikrát ocitlo pod vodou. To vysvětluje proč bylo v Ohiu objeveno velké množství fosilií z období palaeozoika (před 543 až 251 miliony let).

Jiným státem bohatým na zkameněliny je Utah. Velká různorodost zkamenělin, od bezobratlých po různé mořské organismy a od plazů po savce, byla v Utahu vykopána. Mikroskopické zkameněliny nedávno objevené v horách Uinta odhalily, že v Utahu jsou ložiska zkamenělin z období kambria.

Jako v případě zkamenělin objevených v jiných regionech světa, všechny z nich opět demonstrují, že není rozdílu mezi moderním pstruhem, rejnokem, vážkami, mouchami, pavouky, kraby a želvami a podobnými tvory, kteří žili před miliony let. Živé věci neprodělaly žádné změny za uplynutí stovek milionů roků—jinak řečeno, neprodělaly postupný vývoj. Fosilní záznam popírá evoluci a znovu potvrzuje fakt stvoření.

Wyoming'te bir fosil araştırma sahası Green River Oluşumu'nda bulunan bir balık fosili, Wyoming

Oblast fosilního výzkumu ve Wyomingu

Fosilie ryby nalezená v Green River, Wyoming

Kaibab fosil yatağı taşınmakta olan bir fosil

Nalevo, Kaibabský vápenec průměrně 250 milionů let starý formuje povrch plošin Kaibab a Coconino. Fosilie, které se nacházejí v této vrstvě patří korálům, měkkýšům, mořským lilijicím, červům, fish teeth.

Dole, doprava fosilie.

 

Kemikli Turna Balığı ve fosili

Kostlín

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: 39 centimetrů (15.3 palce) na délku; forma: 29 centimetrů (11 palců) na 40 centimetrů (15 palců)
Místo nálezu: Lincoln County, Wyoming
Útvar: Green RiverObdobí: Eocén

Stovky zkamenělin kostlína, které byly sebrány, poskytují důkaz, že tato dosud žijící ryba zůstala beze změny po miliony let. Vyobrazený kostlín starý mezi 54 a 37 miliony let, se nijak neliší od těch, co žijí v dnešních mořích. Tato přesná podobnost je nevysvětlitelnou situací pro darwinisty a znovu dokazuje fakt stvoření.

 

Kavak Yaprağı ve fosili

List Topolu

Stáří: 54 až 37 milionů let
Období: Eocén
Místo nálezu: Green River, Colorado, USA

Darwinisté se snaží vysvětlit, jak vznikly rostliny, použitím konceptu "náhody". Tvrdí, že nekonečná série rozmanitých druhů rostlin vznikla, v průběhu času a náhodou, z jediné původní jednobuněčné rostliny, jež se sama objevila náhodou.

Také tvrdí, že konkrétní vlastnosti každého druhu, jako je vůně, stavba a barvy, jsou podobně dílem náhody. Evolucionisté se snaží vysvětlit chaluhy měnící se v jahodník nebo topol nebo v růžový keř tvrzením, že toto rozlišení bylo výsledkem okolností založených čistě na náhodě. Jenže neexistuje vědecký důkaz, který by podporoval tyto fantazie.

Na druhou stranu existuje nespočet vědeckých dat a zjištěních, která tvrzení evolucionistů vyvracejí. Nespočet příkladů se nalézá ve fosilním záznamu, kterýžto ukazuje, že tisíce živých druhů přetrvaly, naprosto nezměněné, po stovky milionů let. Tento zhruba 50 milionů let starý zkamenělý list topolu zde zobrazen prohlašuje svým vlastním příkladem, že organismy se nevyvíjely, leč byly stvořeny.

 

Vatoz Balığı ve fosili

Rejnok

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: 8 centimetrů (3.2 palce) na 3.8 centimetry (1.5 palce); forma: 12.7 centimetrů (5 palců) na 10 centimetrů (4 palce)
Místo nálezu: Lincoln County, Wyoming
Období: Eocén

Rejnoci jsou chrupavčité ryby. V případě nebezpečí se brání ostnem na svém ocase. Jejich oči se nalézají nad plochým tělem a ústní otvor mají pod tělem. Tak jako žraloci nacházejí svou potravu čichem a elektrickými smysly. Obecně žijí zabořeni do mořského dna, pouze s rozeznatelnýma očima a ocasy.

Obrázek zkameněliny prokazuje, že tato ryba neprodělala evoluci. Rejnoci, kteří žili před 50 miliony let nebyli odlišní od rejnoků žijících dnes. Navzdory tomu, že minuly miliony let, ve stavbě rejnoků se neodehrály žádné změny. Kdyby se evoluce opravdu uskutečnila, rejnoci by měli prodělat různá stádia, nechávajíc za sebou mnoho zkamenělin dokumentujících tato postupná stádia. Avšak každá objevená zkamenělina odhaluje, že dnešní rejnoci a ti, co žili v minulosti, jsou stejní. Toto vše popírá tvrzení evolucionistů.

 

Sardalya balığı ve fosili

Sardinka

Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: Green River, Wyoming, USA
Období: Eocén

Kdyby byla tvrzení o evoluci pravdivá, potom mezi vykopanými zkamenělinami sardinek a těmi dnes žijícími by měly být značné rozdíly. Na zkamenělinách sardinek by měla být znamení takzvaného evolučního procesu, o němž darwinisté tvrdí, že proběhl. Jenže stopy žádné takové věci nebyly nikdy nalezeny. Ani není možné, aby byly nalezeny v budoucnosti, jelikož život není, v rozporu s tím, čemu si evolucionisté přejí, abychom věřili, výsledkem slepé náhody. Všemohoucí a vševědoucí Bůh stvořil všechny živé organismy.

 

Ringa balığı ve fosili

Sleď

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: 9.3 centimetrů (3.7 palce)
Místo nálezu: Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

"Živé zkameněliny" odhalují, že druhy se nevyvinuly, leč jsou stvořené. Druhy nezískaly svou současnou tělesnou stavbu náhodou, jak tvrdí evolucionisté. Všechny jsou stvořeny bezvadně Všemohoucím Bohem a žily po celou svou existenci v podobě, v jaké byly stvořeny.

Vyobrazená zkamenělina sledě to také dokazuje. Sledi zůstali stejní po miliony let, zachovávajíc si podobu a stavbu, v níž byli původně stvořeni. Jako všechny ostatní zkameněliny, tento sleď zjevuje, že evoluční teorie je založená na lžích.

 

Yengeç ve fosili

Krab

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Oregon
Období: Eocén

Působivým znakem fosilního záznamu je, že u živých organismů nedošlo k žádným změnám za všechna uplynulá geologická období. Jinými slovy, za desítky milionů let, a dokonce za stovky milionů let, zůstala stvoření přesně taková, jako když se ve fosilním záznamu poprvé objevila. Toto je důkazem, že ani dříve ani nyní se živé organismy nevyvíjely.

Krabi, jež zůstali nezměnění po 50 milionů let, jsou mezi těmito důkazy. Krabi, kteří žijí dnes a ti z doby před miliony let jsou totožní.

 

Levrek ve fosili

Okoun

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: 30.4 centimetru (12 palců)
Místo nálezu: Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Okouni jsou druhem sladkovodní ryby, která se dovede přizpůsobit rozmanitým prostředím a teplotám vody.

Tvrzení darwinistů, že živé druhy se vyvinuly ze sebe navzájem cestou postupných změn, je znovu popřeno zkamenělinami okouna. Dnes žijící okouni sdílí stejnou stavbu se svými protějšky starými 50 milionů let.

 

Sumak yaparağı ve fosili

List Škumpy

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: 25 milimetrů (0.9 palce)
Místo nálezu: Uintah County, Utah
Útvar: Green River
Období: Eocén

Tak jako jiné živé organismy i druhy rostlin se vynořily plně formované se složitými soustavami. To jest byly stvořeny se všemi svými vlastnostmi neporušenými. Stovky tisíců rostlinných zkamenělin v geologické vrstvě dokazují tento fakt. Evolucionisté nám nedovedou poskytnout zkameněliny, jež by byly napůl borovice, napůl vrba, napůl mech, napůl orchidea nebo napůl karafiát. Oproti tomu, stovky tisíců zkamenělin demonstrují, že vrby byly vždy vrbami, borovice vždycky zůstávaly borovicemi, jedle zůstaly vždycky jedlemi a platany byly pořád platany. Každá jednotlivá zkamenělina, miliony let stará, vyvrací evoluci. Tato zkamenělina škumpy, jejíž věk se pohybuje mezi 54 a 37 miliony let, je dalším důkazem odhalujícím klamy darwinistů.

 

Percopsidae ve fosili

Okounec

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: 10.6 centimetrů (4.2 palce)
Místo nálezu: Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Okounec se obecně vyskytuje v jezerech. Pokud stvoření dál přežívá v současnosti se všemi svými bezvadnými vlastnostmi, které má už miliony let, aniž by prodělalo změny, toto je silný důkaz anulující model "postupného vývoje" rozvinutý Darwinem. Na Zemi neexistuje jen několik, ale miliony takových příkladů, které dokáží tento fakt. Tato zkamenělina okounce je pouze součástí tohoto důkazu.

 

Ringa balığı ve fosili

Dva Sledi

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: Forma: 34.2 centimetrů (13.5 palce) na 43 centimetrů (17 palců)
Místo nálezu: Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Podobně jako jiné organismy ani sledi nedostáli žádné změny po miliony let. Stravba sleďů, kteří žili před 54 miliony let, a těmi dnešními je naprosto stejná. Toto vyvrací tvrzení evolucionistů, že živé druhy se postupně vyvíjely ze sebe navzájem.

Na obrázku jsou dva různé druhy sleďů, kteří zkameněli bok po boku. Tyto ryby, zkamenělé do nejmenších detailů, ukazují, že živé organismy neabsolvovaly evoluci, nýbrž byly stvořeny.

 

Trilobit ve fosili

Trilobit

Stáří: 380 milionů let
Velikost: 60 milimetrů (2.3 palce)
Místo nálezu: Sylvania, Lucas County, Ohio
Útvar: Silica Shale
Období: Devon

Trilobiti jsou jedním z nejdůležitějších mořských tvorů, kteří žili v kambrijském období, zanechávajíc mnoho stop v rozličných částech světa. Jedním z nejpůsobivějších rysů trilobita je jeho oční stavba z mnoha čoček, sestávající z bezpočtu jednotek, z nichž každá je čočkou. Tak jako u šestiúhelníkových očí hmyzu, podobných plástvi medu, i zde každá jednotka funguje jako jediná nezávislá čočka. Každá zaznamenává oddělený obraz a v nervovém centru se tyto obrazy spojují v jeden celek.

Výzkum objevuje, že některé oči trilobitů měly přes tři tisíce čoček, což znamená, že více než tři tisíce obrazů bylo předáno tomuto korýšovi. Zkrátka tento mořský tvor, který žil před 530 miliony let měl velmi složité nervové centrum a oko—tyto bezchybné struktury nemohly vzniknout evolucí.

 

Ringa ve fosili

Sledi

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: Forma: 31 centimetrů (12.5 palce)
Místo nálezu: Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Na obrázku jsou sledi, kteří byli pravděpodobně zabiti společně, kvůli náhlému pohřbu. Jejich zkamenělé ocasy a ploutve nevykazují žádné znaky poškození. Jejich dobře zachovalá oční lůžka a kostní struktury opět ukazují, že evoluce neproběhla v žádné části geologického období.

 

Kırkayak ve fosili

Stonožka

Stáří: 300 milionů let
Velikost: 50 milimetrů (1.9 palce); forma: 58 milimetrů (2.2 palců) na 33 milimetrů (1.2 palce)
Místo nálezu: Morris, (Mazon Creek), Illinois
Útvar: Francis Creek Shale
Období: Pensylvan

Na obrázku je 300 milionů let stará zkamenělina stonožky. Tato a jiné stonožky, které žily před 300 miliony lety nepředvádějí ani ten nejmenší rozdíl od dnešních stonožek. Tak jako ostatní živé formy ani stonožky neprodělaly evoluci, nýbrž byly vytvořeny.

 

Yavru Tavşan ve fosili

Mladý Králík

Stáří: 30 milionů let
Místo nálezu: Lusk, Wyoming
Útvar: White River
Období: Oligocén

30 milionů let staré fosilie, které jsou identické se stvořeními žijícími dnes, vyvracejí evoluční teorii. Objevy zkamenělin odhalují, že králíci byli pořád králíky.

 

Percopsidae ve fosili

Okounec

Stáří: 50 milionů let
Velikost: 65 milimetrů (2.5 palce) na délku; forma: 90 milimetrů (3.5 palce) na 45 milimetrů (1.7 palce)
Místo nálezu: Jezero zkamenělin, Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Okounců existuje mnoho druhů. Skoro všechny existují ve fosilním záznamu, což dokazuje, že zůstali stejní po miliony let a nevyvinuli se.

 

Deniz kestanesi ve fosili

Mořský Ježek

Stáří: 295 milionů let
Velikost: Forma: 110 milimetrů na 163 milimetrů (4.3 palce na 6.4 palce)
Místo nálezu: Brown County, Texas
Útvar: Winchell
Období: Karbon

Mořští ježci z Pensylvanu jsou ostnokožci, které lze dnes najít v mořích po celém světě. Zkameněliny mořského ježka staré 300 milionů let odhalují, že tito bezobratlí se svými komplikovanými strukturami existovali po miliony let. Po celou tu dobu se v jejich stavbě neobjevily žádné změny, a neprocházeli žádnými přechodnými fázemi.

Darwinisté si zoufají, jsou-li konfrontováni s těmito zkamenělinami, neboť ony dokazují, že evoluční proces nikdy neexistoval.

 

Çınar Yaprağı ve fosili

Listy Klenu

Stáří: 50 milionů let
Velikost: List je 15 centimetrů (6 palců) na 15 centimetrů (6 palců) velký od levého laloku ke konci stopky; forma: 20.3 centimetrů (8 palců) na 22.8 centimetrů (9 palců)
Místo nálezu: Douglas Pass-Rangely, Colorado
Období: Eocén

Zkoumáním historie zkamenělin a strukturálních rysů rostlin, žijících na souši, narazíme na fakta, která neladí s tím, co evoluční teorie tvrdí. Rostliny ukazované skoro ve všech knihách biologie nemají fosilní záznamy, co by potvrdily takzvaný evoluční proces. Většina dnešních druhů zanechala velmi uspokojivé pozůstatky ve fosilních záznamech a žádný z nich neukazuje jakékoli rysy potvrzující přechod od jednoho druhu k jinému. Všechno to jsou rozlišené druhy, stvořené se svými odlišnými vlastnostmi ve své původní podobě a nezanechaly žádná přechodná spojení, jak se tvrdí. Jak evoluční paleontolog E. C. Olson přiznává většina skupin rostlin se objevila náhle, nemajíc žádné předky. (E. C. Olson, Evoluce života, New York: The New American Library, 1965, str. 9)

50 milionů let stará zkamenělina listu klenu na obrázku také ověřuje tuto skutečnost.

 

Catostomidae ve fosili

Pakaprovec

Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: Lincoln County, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Vyobrazený Pakaprovec (Catostomidae) je starý asi 54-37 milionů let a za tu dobu neprodělal žádnou změnu. Tato zkamenělina, shodná s pakaprovci žijícími v dnešních mořích, anuluje evoluční teorii.

 

Ringa ve fosili

Sledi

Stáří: 55 milionů let
Velikost: Forma: 35 centimetrů (13.7 palce) na 23 centimetrů (9 palců)
Místo nálezu: Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Žijící zkameněliny se neodlišují od svých protějšků, kteří žili ve vzdálené minulosti, a poskytují důkaz, že druhy neprošly evolucí za miliony let. 55 milionů let staří sledi na obrázku patří mezi tyto žijící zkameněliny.

 

Ginkgo Yaprağı ve fosili

List Ginka

Stáří: 65 až 54 milionů let
Velikost: 12 centimetrů (4.8 palce)
Místo nálezu: Almont, Severní Dakota
Útvar: Sentinel Butte
Období: Paleocén

Rostliny ve fosilních záznamech se objevují s rysy podobnými těm, jaké mají rostliny dnešní. Toto ukazuje, že byly stvořeny, jako ostatní živé věci.

Vyobrazený list ginka je asi 65 milionů let starý a dokazuje, že ginko se nevyvíjelo. Hlavní linie listu a jeho žilkování bylo fosilizováno. Tato 12 centimetrová (4.8 palcová) zkamenělina ukazuje, že stromy ginko byly stejné po miliony let. Neexistuje rozdíl mezi nynějšími a těmi, co rostly v minulosti.

 

Ringa Balığı ve fosili

Sleď

Stáří: 55 milionů let starý
Velikost: 12 centimetrů (4.8 palce)
Místo nálezu: Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Ačkoli darwinisté si volí to nepřiznat, fakta prokázaná fosilními záznamy jsou zjevná. Miliony zkamenělin nashromážděných z celého světa ozřejmují, že živé bytosti se nevyvinuly, leč byly vytvořeny. Jedním příkladem ukazujícím tuto skutečnost je tento obrázek sledě. Sledi, kteří zůstali totožní po miliony let opět prezentují, že evoluční teorie je klam.

 

Güneş Balığı ve fosili

Okounek

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: 17.2 centimetrů (6.8 palců)
Místo nálezu: Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Moře v současnosti obsahují mnoho druhů okounků. Obrázek zkameněliny ukazuje, že okounek se nevyvíjel. Po miliony let se na jejich fyziologii nic nezměnilo. Vzhled a stavba okounka, jenž žil před 55 miliony let jsou stejné jako těch žijících dnes.

 

Lamprey Balığı ve fosili

Mihule

Stáří: 300 milionů let
Velikost: 43 milimetrů (1.6 palce) široký, na 73 milimetrů (2.8 palce) na 48-milimetrovém (1.8 palce) páru pecek
Místo nálezu: jáma 11, Francis Creek Shale, Braidwood, Illinois
Období: Pensylvan

Braidwoodské uhelné doly jsou bohaté na zkameněliny. Mihule na obrázku je druhem postrádajícím čelist. Ačkoli obvykle žijí v mělkých vodách, některé druhy uplavou dlouhé cesty v oceánu.

Tato zkamenělina je důkazem, že mihule neprodělaly žádnou změnu za přibližně 300 milionů let. Navzdory času, jenž uplynul, mihule zůstaly pořád stejné. Neexistuje rozdíl mezi mihulemi, které žily před miliony let a těmi dnešními.

 

Percopsidae ve fosili

Okounec

Stáří: 50 milionů let
Velikost: 9.4 centimetrů (3.7 palce); forma: 17.5 centimetrů (6.8 palců) na 12.3 centimetrů (4.8 palce)
Místo nálezu: Fossil Lake, Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Evolucionisté tvrdí, že ryby se vyvinuly z bezobratlých jako je pikaia; že obojživelníci a dnešní ryby se vyvinuli z takzvaného rybího předka. Plazi se vyvinuli z obojživelníků, ptáci a savci z plazů a nakonec dnešní lidé a lidoopi se vyvinuli z jednoho předka. Jenže aby toto tvrzení dokázali, musí být schopni ukázat zkameněliny přechodných "chybějících článků." Leč jak uvedeno výše, stopy po takových imaginárních tvorech neexistují.

Na druhou stranu stovky milionů fosilií odhalují, že takzvaný evoluční proces se nikdy neobjevil. Tyto fosilie dokazují, že ryby byly stále rybami, ptáci byli stále ptáky, plazi byli stále plazy, savci byli stále savci a lidské bytosti byly vždy lidské. 50 milionů let stará zkamenělina okounce zde vyobrazená také ukazuje, že živá stvoření se nevyvinula, nýbrž byla stvořena.

 

Alabalık kuyruğu ve fosili

Ocas Pstruha

Stáří: 15 milionů let
Místo nálezu: Stewart Springs Flora, Stewart Valley, Nevada
Období: Miocén

Některé zkameněliny uchovaly pouze části těl živých bytostí. Na tomto obrázku je 15 milionů let starý ocas pstruha. Jak je vidět, neexistuje žádný rozdíl mezi ocasem pstruha starým 50 milionů let a tím starým 15 milionů let a tím, co žije dnes.

 

Kavak Yaprağı ve fosili

Topol

Stáří: 15 milionů let
Místo nálezu: Stewart Springs Flora, Stewart Valley, Nevada
Období: Miocén

Listy topolu z čeledi vrbovitých zůstaly nezměněny po miliony let. Neexistují odlišnosti mezi organickými a strukturálními vlastnostmi, jaké původně měly a jaké mají teď. Tato zkamenělina topolového listu stará 15 milionů let to dosvědčuje.

 

Çayır sivrisineği ve fosili

Tiplice

Období: éra kenozoika, epocha eocén
Stáří: 48 až 37 milionů let
Místo nálezu: USA

Jako u všech ostatních druhů stabilita pozorovaná napříč celou existencí tiplice je důkazem, že tvrzení o evoluci jsou falešná. Teorie evoluce byla navržena v primitivních vědeckých podmínkách 19.století, přijata pouze z nevědomosti, avšak zhroutila se při konfrontaci s vědou 20. a 21. století.

 

Ladin Tohumu ve fosili

Smrk

Stáří: 15 milionů let
Místo nálezu: Stewart Springs Flora, Stewart Valley, Nevada
Období: Miocén

"Smrk" je obecné pojmenování pro 35 různých druhů stromů, které zůstávají po celý rok zelené. Fosilní záznamy ukazují, že byly po miliony let stejné a neprošly žádným vývojem. Zkamenělina smrkového semene zde vyobrazená je stará 15 milionů let. Jako taková rovněž potvrzuje, že po miliony let, které minuly, zůstávaly smrky stejné. Neexistuje rozdílnost mezi současnými smrky a smrky, které rostly před 15 miliony lety.

 

Işıldak Balığı ve fosili

Lampovník

Stáří: 23 až 5 milionů let
Velikost: 3.8 centimetrů (1.5 palce)
Místo nálezu: Kalifornie, USA
Útvar: Puente
Období: Miocén

Lampovníci jsou drobné rybky, které se vyskytují v hlubinách oceánu a vyrábějí ve svých tělech světlo, obecně ve své břišní dutině. Poněvadž žijí ve vodě, která je hluboká a temná, využívají svého světla, aby osvítili své nejbližší okolí a vyplašili své nepřátele. To, že těla těchto ryb mají extrémně pokročilou a složitou tělesnou stavbu, která jim umožňovala vyrábět uvnitř těla světlo už před miliony let je pro evolucionisty nevysvětlitelné.

 

Çam Yaprağı ve fosili

Borovice Těžká

Stáří: 15 milionů let
Místo nálezu: Stewart Springs Flora, Stewart Valley, Nevada
Útvar: Green River
Období: Miocén

Jehlice borovice na obrázku je stará 15 milionů let. Jehlice borovice staré 15 milionů let a ty dnešní se shodují. Skutečnost, že zůstaly shodné navzdory uplynulým milionům let opět dokládá, že evoluce nikdy neexistovala.

 

levrek ve fosili

Okoun

Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: Fossil Lake, Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Dle tvrzení evolucionistů byli předkové ryb bezobratlí postrádající páteř. Jenže evolucionisté neumí zodpovědět, jak tito předkové s ostny, ale bez kostí, si vyvinuli páteř. Je tomu tak proto, že tyto živé bytosti by musely projít tak velkými změnami, že tvrdá skořápka obklopující jejich těla by měla zmizet, zatímco uvnitř by se musela objevit kostra. Pro takovou transformaci by mezi dvěma organismy muselo existovat mnoho přechodných fází. Avšak evolucionistům se nedaří ukázat ani jedinou fosilii jako přechodnou formu mezi obratlovci a bezobratlými.

Oproti tomu miliony zkamenělin ukazují, že ryby byly pořád ryby a tato 54 až 37 milionů let stará zkamenělina okouna je jednou z nich.

 

ringa balığı ve fosili

Sleď

Stáří: 55 milionů let
Velikost: 21 centimetrů (8.25 palce)
Místo nálezu: Kemerrer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Paleocén

Sledi žijí v klidných a mělkých vodách, většinou v severním Atlantiku a v Baltském moři. Sledi, mající přibližně 200 druhů jsou skoro stejní. Takřka všichni jsou stříbrné barvy a mají jedinou hřbetní ploutev.

Zkamenělina sledě na obrázku je 21 centimetrová (8.2 palců). Byla odkryta u Green River z hloubky 2200 metrů (7217 stop). Jako u všech ostatních fosilních záznamů, tato fosilie sledě zjevuje, že živí tvorové neprodělali evoluci. Evolucionisté jsou bezradní čelíce fosilním záznamům a každý nový objev zvyšuje jejich zoufalství.

 

söğüt yaprağı ve fosili

Vrba

Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: Uintah County, Utah
Útvar: Green River
Období: Eocén

Tak jako v případě všech živých organismů, fosilní záznam rostlin odhaluje, že ty také zůstaly beze změny po miliony let. Dnešní rostliny mají shodné systémy a mechanismy jako měly před miliony let. Zobrazený zkamenělý list vrby je důkazem, že vrby zůstaly pořád stejné po 54 - 37 milionů roků.

Miliony zkamenělin vykopaných na celém světě vyvracejí evoluční teorii, zjevujíc, že rostliny neprošly evolucí, leč byly vytvořeny.

 

kavak yaprağı ve fosili

List Topolu

Období: éra kenozoika, epocha eocén
Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: USA

Tento fosilní vzorek je dokladem faktu, že topoly vždycky existovaly jako topoly, a je zhruba 50 milionů let starý. Topoly se vůbec nijak nezměnily za více než 50 milionů let, a odhalují, že evoluční teorie je pouze klam a že evoluce se nikdy neodehrála. Vesmír, spolu se všemi živými bytostmi, jež obsahuje, je dílem Všemohoucího Boha.

 

meşe yaprağı ve fosili

List Dubu

Stáří: 45 milionů let
Místo nálezu: Green River, Wyoming
Velikost: 30 milimetrů (1.18 palce) na výšku; forma: 60 milimetrů (2.3 palce) na 60 milimetrů (2.3 palce), 15 milimetrů (0.59 palce) silný
Období: Eocén

Fosilní záznamy odhalují, že rostliny nikdy neprošly jakýmkoli evolučním procesem a nemají údajné předky. Ryby pořád zůstávaly rybami, ptáci byli vždy ptáky, pavouci stále setrvávali pavouky, borovice a smrky byly pořád jen borovice a smrky a růže vždy zůstaly růžemi. A tak jako všechny tyto živé bytosti také duby byly vždy duby jak potvrzuje tato zkamenělina dubového listu na obrázku.

 

yaban arısı ve fosili

Vosa

Období: éra kenozoika, epocha eocén
Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: USA

Vosy, které byly naživu před 50 miliony let, nebyly nijak odlišné od dnes žijících vos. Pokud se neobjevily vůbec žádné změny v anatomii tvora za uplynulé desítky milionů let, tak nelze hovořit o nějaké evoluci. Fosilní záznam dokládá, že evoluce se nikdy neudála.

 

asma yaprağı ve fosili

Hroznový List

Stáří: 38 až 23 milionů let
Velikost: 6.6 centimetrů (2.6 palce) včetně řapíku
Místo nálezu: Beaverhead County, Montana
Útvar: Muddy Creek
Období: Oligocén

38-23 milionů let stará zkamenělina hroznového listu také ověřuje, že rostliny se nevyvinuly, leč byly stvořeny. Neexistuje odlišnost listů hroznů, které rostly před miliony let od listů současných.

 

ringa, güneş balığı ve fosil

Sleď a Okounek

Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: Fossil Lake, Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Tyto vzorky sledě a okounka zase ukazují, že živí tvorové se nevyvíjeli. Tyto zkameněliny na jedné destičce staré 54-37 milionů let dokazují, že sledi a okounci žijící dnes a ti, co žili v minulosti, se neodlišují.

 

sumak yaprağı ve fosili

List Škumpy

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: List: 7 centimetrů (2.8 palce) na 1.2 centimetru (0.5 palce); forma: 24.2 centimetrů (9.5 palců) na 14 centimetrů (5.5 palců)
Místo nálezu: Douglas Pass, Colorado
Útvar: Green River Shale
Období: Eocén

Tento 54-37 milionů let starý list škumpy se ve své stavbě nikterak neliší od současných. Za miliony let neprodělala škumpa žádné změny.


 

ayı kafatası ve fosili

Lebka Severoamerického Medvěda

Stáří: 50 000 let
Velikost: 26.6 centimetrů (10.5 palce)
Místo nálezu: Michigan
Období: Pleistocén

Ukazujíce na několik anatomických podobností mezi medvědy a psy, evolucionisté tvrdí, že obé se vyvinulo z jednoho společného předka. Fosilní záznamy na druhou stranu odhalují, že tomu tak nebylo. Ani jedna zkamenělina, která by patřila napůl psímu, napůl medvědímu stvoření, nebyla dosud nalezena, třebaže tisíce zkamenělin ukazují, že medvědi byli pořád medvědi a psi zase byli stále psi. Zobrazená lebka medvěda je důkazem, že medvědi se nevyvinuli.


 

levrek ve fosili

Okoun

Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

54-37 milionů let starý okoun není odlišný od současného. Okouni se evidentně nevyvinuli postupně, jak tvrdí evolucionisté, nýbrž byli stvořeni.

 

güneş, ringa balığı, fosil

Okounek

Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Po 150 let ve všech koutech světa pátrali darwinisté po zkamenělinách, které by prokázaly takzvanou evoluci ryb. Jenže každá zkamenělina dosud objevená odhaluje, že ryby neprodělaly evoluci, ale byly stvořeny. Doteď evolucionisté nenašli živého tvora, který by mohl být takzvaným předkem ryb, ani zkameněliny představující přechodné fáze, jimiž ryby údajně prošly. Naopak, stovky tisíc fosilií ukazují, že v průběhu prehistorie byly ryby stále rybami. Jednou z nich je 54-37 milionů let stará zkamenělina okounka na obrázku. Evolucionisté jsou nešťastní čelíc těmto fosiliím, které se ukazují být důkazem stvoření.

 

Kuzey Amerika Cevizi Yaprağı, fosil

List Hikory

Stáří: 65 až 54 milionů let
Velikost: 7.6 centimetrů (3 palce)
Místo nálezu: Severní Dakota, USA
Období: Paleocén

Tato fosilie listu severoamerické hikory stará 65-54 milionů let je důkazem, že tyto stromy se nevyvinuly z jiné rostliny. Listy hikory, která rostla před miliony let a té dnešní, jsou totožné.

 

ringa balığı ve fosil

Sleď

Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Sledi staří 54 a 37 milionů let se nijak neliší od těch, co žijí dnes. To anuluje tvrzení evolucionistů a ještě jednou dotvrzuje fakt, že živé bytosti jsou stvořené Bohem.

 

İncir Yaprağı ve fosil

Fíkový List

Stáří: 65 až 54 milionů let
Velikost: 5.7 centimetrů (2.3 palce)
Místo nálezu: Severní Dakota
Období: Paleocén

Fík je rostlina s více než 800 druhy, co se zařazují jako rod fíkovníků. Po miliony let se neobjevila změna v listech fíků ani v jejich ovoci. Toto je důležitým důkazem, že fíky se nevyvíjely, jak prezentuje vyobrazená zkamenělina fíkového listu, 65 až 54 milionů let stará.

 

ringa balıkları ve fosil

Sledi

Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Teorie evoluce je jen smyšleným příběhem napsaným o přírodní historii druhů, ale který vědecká zjištění definitivně vyvrátila. Jedním z nejdůležitějších zjištěních, která demolují evoluční teorii, jsou zkameněliny. Sledi, kteří zůstali nezměněni po miliony let, odhalují, že evoluční teorie je podvod.

 

Kınkanatlı Böcek ve fosili

Potápník

Stáří: 1.8 milionů až 11 000 let
Místo nálezu: LA Brea Tar Pits, Los Angeles, Kalifornie
Období: Pleistocén

Tento hmyz, nijak odlišný od těch vyskytujících se dnes, je dokladem, že všechny živé organismy byly stvořeny.

 

at kestanesi yaprağı ve fosil

List Jírovce Maďalu

Stáří: 65 až 54 milionů let
Velikost: 12.7 centimetrů (5 palců)
Místo nálezu: Severní Dakota
Období: Paleocén

List jírovce, který rostl před 65-54 miliony lety není odlišný od listů dnešního jírovce. Toto je pouze jeden z mnoha kusů důkazu ukazujícího, že rostliny se nevyvíjely.

 

eğrelti otu, fosil, eğrelti otu fosili

Kapradí

Stáří: 360 až 286 milionů let
Velikost: Největší: 10.2 centimetrů (4 palce); forma: 33 centimetrů (13 palců) na 15.2 centimetrů (6 palců)
Místo nálezu: St. Clair, Pensylvánie
Období: Karbon

Všechny charakteristiky dnešních kapradin sdílelo kapradí rostoucí před miliony let. Fosilní záznamy to jasně zjevují. Toto 360 – 286 milionů let staré kapradí na obrázku je stejné jako dnešní kapradí.

 

levrek ve fosil

Okoun

Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Mezi miliony fosilií doteď objevených neexistuje ani jediná "přechodná forma" v podobě napůl okoun/napůl mečoun, zpola žralok/zpola losos. Fosilie odhalují, že okouni byli pořád okouni, lososi stále lososi a žraloci zůstali žraloky. Okoun, který je stejný už 54-37 milionů let, to také potvrzuje.

 

ringa balığı ve fosil

Sleď

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: 23 centimetrů (9 palců)
Místo nálezu: Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Nynější geologická data odhalují, že fosilní záznamy jsou nezvykle bohaté. Ale tato hojnost zkamenělin neposkytuje žádný důkaz na pomoc evolucionistům pro ověření jejich tvrzení. Celý fosilní záznam dokládá skutečnost stvoření a popírá evoluci. Vyobrazený sleď je dokladem, který vystavuje neplatnost evoluce.

 

deniz iğnesi, fosil

Mořská Jehla

Stáří: 23 až 5 milionů let
Velikost: 11.4 centimetrů (4.5 palce)
Místo nálezu: Santa Ynez Valley, Kalifornie
Útvar: Vaquero
Období: Miocén

Mořská jehla je drobný obratlovec, který náleží do téhož řádu (Syngathoidei) jako mořští koníci. Tato zkamenělina ryby datovaná mezi 23 a 5 milionů let věku je identická s těmi dnešními. To odmítá darwinisty, kteří trvají na tom, že živí tvorové se postupně vyvinuli.

 

grizzly ayı kafatası, fosil

Lebka Medvěda Grizlyho (Šedého)

Stáří: 89 milionů let
Období: Křída
Místo nálezu: USA

Všechny organismy se objevují ve fosilním záznamu v dokonalé podobě, ve všech ohledech kompletní, s žádnými napůl vyvinutými nebo chybějícími orgány či strukturami. Neexistují napolo zformované ani chybějící rysy na jejich lebkách, obratlech nebo končetinách. Zatímco žádná zjištění neukazují, že medvědi šedí byli potomky nebo se přeměnili v nějakou jinou formu života, četné fosilní vzorky odhalují, jak vždycky existovali jako medvědi šedí. Jedním takovým příkladem je 89 milionů let stará lebka zde vyobrazená.

 

çitlembik yaprağı, cırcır böceği, fosil

List Břestovce Se Cvrčkem

Období: éra kenozoika, epocha eocén
Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: USA

Na tomto obrázku je cvrček zkamenělý s listem břestovce. Tato fosilie, dramatizující, že cvrčci a břestovce před nějakými 50 miliony lety byli totožní s dnešními vzorky, odsuzuje evolucionisty k tichu. Spekulace a propaganda evolucionistů jsou bezvýznamné vzhledem ke vědeckým zjištěním. Pravdivá věda odhaluje, že evoluce je velká lež a že stvoření je jasný fakt.

 

gergedan kafatası ve fosili

Lebka Nosorožce

Stáří: 33 milionů let
Velikost: 38.1 centimetrů (15 palců) na 25.4 centimetrů (10 palců) na 5.08 centimetrů (2 palce)
Místo nálezu: Converse County, Wyoming
Období: Oligocén

Fosilie na obrázku je důkazem, že neexistuje rozdíl mezi nosorožci před 33 miliony let a nosorožci dnes. Živá stvoření s anatomií nezměněnou po miliony let odhalují, že evoluční teorie je ohromný podvod.

 

tavşan ve fosili

Králík

Stáří: 33 milionů let
Velikost: Lebka 6.3 centimetrů (2.5 palce); forma: 22.8 centimetrů (9 palců) na 17.7 centimetrů (7 palců) na 10.1 centimetrů (4 palce)
Místo nálezu: Converse County, Wyoming
Období: Oligocén

Fosilní záznam neobsahuje žádné příklady druhů postupně se vyvíjejících z jiných, ranějších forem. Kupříkladu mezi miliony zkamenělin, které existují, není ani jediná, která by vlastnila rysy krokodýla i králíka anebo hada i králíka. Avšak tisíce fosilií ukazují, že králíci byli pořád králíky. Evidentní fakt odhalený zkamenělinami je ten, že druhy se nevyvinuly; Bůh je stvořil.

 

güneş balığı, ringa balığı, fosil

Okounek, Sleď

Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River ,
Období: Eocén

"Živé zkameněliny" jež odhalují, že druhy si zachovaly svou strukturu po miliony let představují tvrdý úder pro evoluční teorii. Jak je známo, teorie evoluce tvrdí, že pouze tvorové schopní se přizpůsobit změnám prostředí mohou přežít a při tomto procesu jsou schopni se vyvíjet v jiné, odlišné druhy. Živé zkameněliny oproti tomu odhalují, že živé bytosti se v průběhu času podle změněných podmínek nevyvíjejí—že jde o nepodložené tvrzení.

 

söğüt yaprağı ve fosili

Vrba

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: List: 100 milimetrů (4 palce) na 10 milimetrů (0.4 palce); forma: 62 milimetrů (2.4 palce) na 130 milimetrů (5 palců)
Místo nálezu: Uintah County, Utah
Útvar: Green River Shale
Období: Eocén

Druhy rostlin, které existují už miliony let, aniž by prodělaly jakoukoli změnu, jsou hlavním zásahem evoluční teorii. Tento zkamenělý vrbový list, starý 54 až 37 milionů let, zůstal nezměněn navzdory uplynulým věkům. Listy současných vrb jsou stejné jako těch, co rostly před 54-37 miliony let.

 

defne yaprağı ve fosili

List Vavřínu

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: List: 30 milimetrů (1.2 palce) na 66 milimetrů (3 palce); forma: 90 milimetrů (3.5 palce) na 69 milimetrů (2.7 palce)
Místo nálezu: Uintah County, Utah
Útvar: Green River Shale
Období: Eocén

Listy a ovoce čeledi vavřínovité (původ: Asie) jsou zdrojem oleje, zatímco listy lze použít také jako koření.

Zkamenělý vavřínový list na obrázku, tak jako ostatní rostliny, dokazuje, že ani vavříny neprodělaly evoluci. Vavříny rostoucí před 54-37 miliony let mají stejné vlastnosti jako ty, co rostou dnes. ¬

 

ringa balığı, levrek, fosil

Sleď A Okoun

Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: Kemmerer, Wyoming
Útvar: Green River
Období: Eocén

Tato fosilie, jejíž věk sahá mezi 54 a 37 millionů let, ukazuje, že ani sledi ani okouni se nezměnili během milionů let. Neexistuje rozdíl mezi dnešními sledi a okouny a těmi, co žili před miliony let.

 

tavşan ve fosili

Králík

Stáří: 38 až 23 milionů let
Útvar: Brule
Místo nálezu: skupina White River, Converse County, Wyoming
Období: Oligocén

Tento králík žijící v době před 38 až 23 miliony let a králík, co žije dnes, jsou shodní. Králík se nezměnil za miliony let, což dokazuje, že králík se nevyvinul, leč byl stvořen.

 

karaca kafatası ve fosil

Lebka Jelena

Stáří: 38 až 23 milionů let
Útvar: Brule
Místo nálezu: skupina White River, Sioux County, Nebraska
Období: Oligocén

Fakt, že jelen 38-23 milionů let starý je tentýž jako ti žijící dnes zjevuje, že tito savci se po miliony let nezměnili—to jest, ani oni se nevyvíjeli.

 

kaplumbağa ve fosili

Želva

Období: éra kenozoika, epocha eocén
Stáří: 54 až 37 milionů let
Místo nálezu: USA

Tak jako mnohá další odvětví vědy, i paleontologie poskytuje četná zjištění a znalosti demonstrující jak nevědecké předpovědi Darwina ve skutečnosti byly. Jedním z těchto zjištění je tato zde vyobrazená 54-37 milionů let stará fosilie želvy, která odporuje evolucionistům dokazováním, že želvy se nezměnily během desítek milionů let.

 

bivalve, fosili, istiridye, midye

Škeble

Stáří: 13 až 12.5 milionů let
Velikost :10 centimetrů (4 palce)
Útvar: Calvert
Místo nálezu: Calvert County, Maryland
Období: střední miocén

Škeble jsou měkkýši se dvěma schránkami jako jsou mušle a ústřice. Neexistuje odlišnost mezi škeblemi žijícími před miliony let a těmi současnými—což je situace vvyvracející postupnou evoluci navrženou darwinisty.

 

kaplumbağa ve fosili

Želva

Stáří: 38 až 23 milionů let
Velikost: 13 centimetrů (5 palců) na 10 centimetrů (4 palce) šířky na 4.5 centimetrů (1.75 palce) síly
Útvar: Brule
Místo nálezu: Sioux County, Nebraska
Období: Oligocén

Evolucionisté připouštějí, že neexistuje jediné zjištění ve fosilním záznamu, které by ukázalo, že želvy někdy prodělaly evoluci. Ve své knize Paleontologie a evoluce obratlovců, Robert Carroll praví, že ranější želvy se vyskytují v útvarech z triasu v Německu a že tyto lze snadno rozeznat od ostatních druhů díky tvrdým krunýřům, které jsou velmi podobné těm, jaké mají dnešní druhy. Pak pokračuje, aby sdělil, že nikdy nebyly rozpoznány žádné stopy ranějších nebo primitivnějších želv, třebaže zkameněliny želv byly a jsou velmi snadno rozeznatelné dokonce i když je nalezena velmi malá část. (Robert Carroll, Paleontologie a evoluce obratlovců, str. 207)

 

 

bivalve, midye, istiridye, fosil

Škeble

Stáří: 410 až 360 milionů let
Velikost: 3.8 centimtry (1.5 palce)
Útvar: Jefferson Limestone
Místo nálezu: Clark County, Indiana
Období: Devon

Škeble, které zůstaly stejné po nejméně 360 milionů let jsou výzvou pro evolucionisty, kteří tvrdí, že druhy se postupně vyvinuly jeden z druhého. Tito zkamenělí měkkýši ukazují, že se nevyvinuli, nýbrž byli stvořeni.

 

deniz kestanesi ve fosili

Mořský Ježek

Období: éra paleozoikum, období karbon
Stáří: 306 až 299 milionů let
Místo nálezu: USA

Mořský ježek na fotografii je jedním z nespočtu kousků důkazu anulujícího tvrzení evolucionistů o původu ostnokožců. Kdyby byla tvrzení evolucionistů pravdivá, vzorky mořského ježka staré 306 až 299 milionů let by se měly nějak odlišovat od dnešních vzorků. Jak však tato fosilie demonstruje, neexistuje rozdíl mezi živými vzorky a těmi, které pocházejí z doby před stovkami milionů roků.

 

deniz yıldızı, fosil

Hvězdice

Stáří: 360 až 325 milionů let
Velikost: Forma 6.2 centimetrů (2.4 palce) na 6.2 centimetrů (2.4 palců)
Útvar: Edwardsville
Místo nálezu: Crawfordsville, Indiana
Období: Mississipp

Dnešní hvězdice mají totožné rysy jako hvězdice před miliony let. Tato zkamenělina, odhalující, že hvězdice setrvaly stejné po 360 – 325 milionů let, vyvrací tvrzení evolucionistů a ukazuje, že živé organismy byly stvořeny se stejnými znaky jaké mají dosud.

 

3 / total 13
You can read Harun Yahya's book Atlas Stvoření online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top