< <
5 / total: 13

Vzorky Zkamenělin Objevené v Severní a Jižní Americe - Dominikánské Republice

Vzorky Zkamenělin Nalezené v Dominikánské Republice

Dominik Cumhuriyeti

Dominikánská Republika

Mezi lůžka, v nichž se formují zkameněliny, patří jantar. Zkameněliny uchované v jantaru jsou výsledkem pryskyřice produkované stromy, která polapila živý organismus a v témže okamžiku jej zachovala. Pryskyřice není rozpustná ve vodě a při kontaktu se vzduchem velmi rychle tuhne. Následně započne proces polymerizace (monomerní molekuly vstupující do chemických reakcí dávají vznik trojrozměrným řetězcům), a čistá pryskyřice dál tvrdne v průběhu milionů let. Živé stvoření pohřbené v pryskyřici tak zůstane nezměněno a ve svém původním stavu po miliony let.

Na celém světě existuje přes 100 známých ložisek jantaru. Nejstarší známý jantar byl získán z Libanonských hor a pochází z období křídy (130 až 120 milionů let). Nedávný výzkum odhalil nová ložiska jantaru sahající do období mezozoika. Sem patří jordánský jantar starý 80 až 75 milionů let, jantar z New Jersey starý přibližně 80 milionů let, jantary od Cedrového jezera, znovu 80-75 milionů let staré, francouzský jantar starý asi 70 milionů let a pyrenejské jantary staré dokonce 100 milionů let. Většina zkamenělin získaných z mnoha dalších ložisek jantaru patří do období eocén-miocén (55 až 5 milionů let).

I většina jantarových fosilií z Dominikánské republiky sahá do období eocénu-miocénu. V Dominikánské republice jsou dvě hlavní ložiska jantaru. Jedno je v horské oblasti na severovýchod od města Santiago; druhým jsou doly nedaleko města El Valle, na severovýchod od města Santo Domingo. Dominikánský jantar se tvořil ze smůly stromů patřících k druhu Hymenaea. Jednou z jeho důležitých vlastností je hojnost druhů v něm fosilizovaných. Navíc k desítkám tisícům vzorků hmyzu také drobné žáby, ještěrky a štíři zkameněli v dominikánském jantaru.

Norveç, baltık amberleri, amber yatağı Norveç, baltık amberleri, amber yatağı

Po světě je před 100 ložisek jantaru. Jedno se nachází v Norsku, kde se nachází Baltské jantary.

Podobně jako ostatní zkameněliny, zkameněliny v jantaru objevené v Dominikánské republice, demonstrují jeden velmi významný fakt: živé věci neprodělaly žádnou proměnu v průběhu milionů let, jinými slovy neprošly evolucí. Moskyti vždy existovali jako moskyti, mravenci jako mravenci, včely jako včely, vážky jako vážky a pavouci jako pavouci. Zkrátka všichni živí tvorové měli přesně stejné vlastnosti od momentu, kdy poprvé přišli na svět, a ve stejné podobě zůstali. Živé věci uchované v jantaru před miliony let jsou totožné se současnými vzorky. Toto znamená smrtící úder pro evoluční teorii a opět demonstruje skutečnost stvoření.

amber, fosil, Dominican Cumhuriyeti

Některá ložiska jantaru v Dominikánské republice.

 

yaprak zararlısı ve fosili

Svítilka

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

25 milionů let stará svítilka na obrázku je identická se současnými svítilkami. Tento hmyz, jež zůstal beze změny navzdory uplynulým milionům let, vyvrací evoluční teorii.

 

sıçrayan örümcek ve fosil

Skákavka

Stáří: 25 milionů let
Velikost: 16 milimetrů (0.6 palce) na 10 milimetrů (0.3 palce)
Místo nálezu: hory nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tento kus jantaru obsahuje pavouka skákavku z čeledi Salticidae. Tito pavouci získali své jméno ze způsobu, jakým skáčou na kořist, přičemž skočí do vzdálenosti rovnající se padesátinásobku jejich vlastní délky. Jako dodatek ke čtyřem očím zpředu hlavy mají čtyři drobné oči s bezvadnou stavbou hned vedle těchto a ty používají pro identifikaci své kořisti.

Tak jako jejich současné protějšky, skákavky, které žily před miliony let, mají úplné, bezchybné struktury. A v průběhu milionů let se v těchto strukturách neobjevila žádná změna. 25 milionů let starý jantar na obrázku to dokazuje.

 

at nalı yengeci böceği ve fosil

Limulodes

Stáří: 25 milionů let
Velikost: 11 milimetrů (0.4 palce) na 9 milimetrů (0.3 palce)
Místo nálezu: Hory nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Limulodes se obvykle vyskytuje nedaleko mravenišť. Tato 25 milionů let stará zkamenělina dokazuje, že hmyz nebyl nikdy předmětem evoluce. Neexistuje rozdíl mezi tímto broukem z doby před miliony let a těmi dnešními.

 

scelionid yaban arısı, fosil

Vejcomar

Stáří: 25 milionů let
Velikost: 17 milimetrů (0.6 palce) na 10 milimetrů (0.3 palce)
Místo nálezu: Hory nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Vosy z čeledi vejcomarovitých žijí obvykle pod spadanými listy. O těchto vosách je známo, že parazitují na mnoha druzích hmyzu a to obzvláště na jejich vajíčcích. Vejcomar na obrázku zkameněl při letu a neliší se od dnešních druhů.

Tato 25 milionů let stará vosa vejcomar uchovaná v jantaru ukazuje, že ani tento hmyz, tak jako jiná stvoření, se nevyvinul.

 

suikastçı böcek ve fosil

Zákeřnice

Stáří: 25 milionů let
Velikost: 18 milimetrů (0.7 palce) dlouhý, 14 milimetrů (0.5 palce) napříč
Místo nálezu: Hory nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tento kus jantaru obsahuje vzácně ke spatření vzorek zákeřnice. Zákeřnice se živí způsobem známým jako vnější trávení. Vypouštějí sekret, který zkapalňuje tkáně kořisti, kterýžto roztok poté pozřou. Toxin pracuje rychle a během několika sekund je kořist bezmocná. Zatímco některé zákeřnice kořist aktivně loví, jiné na ni číhají. Barvy křídel tohoto exempláře byly dobře zachovány.

Současné zákeřnice mají shodné všechny vlastnosti s těmi, co žily před 25 miliony let. Fosilní záznam je jedním z důkazů, že zákeřnice se nikdy nevyvíjely a udržely si přesně stejné charakteristiky po miliony let.

 

yalancı akrep ve fosil

Štírek

Stáří: 25 milionů let
Velikost: 17 milimetrů (0.6 palce) dlouhý, 11 milimetrů (0.4 palce) napříč
Místo nálezu: Hory nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Štírci jsou ve skutečnosti pavoukovci, kteří se štírům podobají, avšak postrádají ocas a žihadlo štíra, a k chytání kořisti používají klepítka. Štírky lze nalézt pod spadanými listy nebo pod zemí a kamením. Je známo, že existuje nějakých 2000 druhů štírků.

Mezi štírky, kteří žili před 25 miliony let a exempláři žijícími dnes, není rozdílu. Tento nedostatek anatomického rozlišení prokazuje, že tito pavoukovci se nevyvinuli.

 

kanatlı karınca ve fosil

Okřídlený Mravenec

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Okřídlení mravenci mají dvě křídla dlouhá 5 až 8 milimetrů (1.9 až 3.1 palce). Budují svá hnízda poblíž zdrojů vody a potravy. Tito mravenci zůstali beze změny po miliony let.

Zkamenělina mravence v 25 milionů let starém jantaru ukazuje, že tento hmyz byl stejný po miliony let, že neprodělal žádnou evoluci.

 

ateşböceği, kırkayak, örümcek, fosil

Červenáček, Stonožka a Pavouk

Stáří: 25 milionů let
Velikost: 15 milimetrů (0.5 palce) na 13 milimetrů (0.5 palce)
Místo nálezu: Hory nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tento hmyz patří do čeledi červenáčkovitých (Pyrochroidae) a je známý svou ohnivě červenou barvou. Jeho hřebenovitá tykadla lze u tohoto exempláře dobře vidět. Tento kus jantaru obsahuje ještě zkamenělou stonožku a pavouka.

Červenáčci, stonožky a pavouci, tito všichni se nezměnili za miliony let a ukazují, že živé organismy se nevyvíjely jeden ze druhého po stádiích, nýbrž byly stvořeny najednou se všemi svými vlastnostmi.

 

asalak yaban arısı, kambur sinek, fosil

Parazitická Vosa a Hrbilka

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tato 25 milionů let stará zkamenělina parazitické vosy a mouchy hrbilky je důkazem, že tak jako jiné živé organismy, ani tyto druhy se nevyvinuly. Tento hmyz byl stejný po miliony let a nikdy se nezměnil.

 

iğnesiz arı ve fosil

Bezžihadlá Včela

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Bezžihadlá včela zkamenělá v jantaru je totožná s moderními exempláři.

 

kanatlı karınca, gal sineği, fosil

Okřídlení Mravenci, Bejlomorka

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Okřídlení mravenci a bejlomorky, které přežily beze změny po 25 milionů let demolují tvrzení evoluční teorie.

 

örümcek, örümcek ağı, fosil

Pavouk a Pavučina

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tak jako jiné formy života, pavouci přežili stovky milionů let beze změny ve své stavbě. Tento pavouk a pavučina uchovaní v jantaru jsou staří 25 milionů let. Identičtí s dnešními exempláři nám sdělují, že byli stvořeni, a nevyvinuli se.

 

ağaç kabuğu biti ve fosil

Barklice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Máme nespočet vzorků fosilií patřících tisícům druhů hmyzu, z nichž všechny ukazují, že mají stejné vlastnosti od chvíle kdy vznikly a nikdy se nevyvíjely. Jednou z těchto fosilií je 25 milionů let starý kus jantaru ukazující, že barklice byla stejná po miliony let.

 

kabuk böceği, fosil

Lýkožrout

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Lýkožrouti byli před 25 miliony let stejní jako dnes. Tento hmyz, neměnící se po miliony let, je jedním příkladem ukazujícím, že živé věci se nevyvinuly, leč byly vytvořeny.

 

at nalı yengeci böceği, fosil

Limulodes

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Všechny fosilní záznamy popírají darwinisty, kteří tvrdí, že živé věci se postupně oddělily jedna od druhé. Jenže zkameněliny ukazují, že živé formy se objevily naráz a se všemi svými kompletními a bezvadnými strukturami a že se nikdy nezměnily za celou dobu své existence. Tento jasný důkaz Božího stvoření nemohou evolucionisté nikdy vysvětlit.

Jedním z exemplářů, který evolucionisté nedovedou vyložit, je brouk limulodes zkamenělý v jantaru starém 25 milionů let. Limulodes vyvrací evoluci.

 

kanatlı karınca, fosil

Okřídlený Mravenec

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tento jantar obsahuje zkamenělinu okřídleného mravence. Neexistuje rozdíl mezi okřídlenými mravenci žijícími dnes a mravenci, co žili před miliony let—jeden z důkazů, že žádné živé věci, ani okřídlení mravenci, se nevyvinuli.

 

örümcek, örümcek fosili

Pavouk

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Pavouci mají dnes všechny vlastnosti, které měli jejich předci před miliony let. 25 milionů let starý pavouk fosilizovaný v jantaru je pro to jedním z důkazů.

 

işçi karınca, fosil

Mravenčí Dělnice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Mravenci jsou jedním z četných druhů na Zemi. Fosilní záznamy odhalily, že mravenci byli stejní po miliony let a nikdy neprodělali žádné změny—jinými slovy, nikdy se nevyvíjeli. 25 milionů let stará zkamenělina mravenčí dělnice na obrázku tento fakt potvrzuje.

 

kanatlı karınca, fosil

Okřídlený Mravenec

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Mezi 25 milionů let starými okřídlenými mravenci a dnešními exempláři není žádný rozdíl. Okřídlení mravenci, kteří zůstali stejní navzdory uplynutí milionů let jsou jedním z dokladů, že evoluce se nikdy neodehrála.

 

evcikli böcek, kara kanatlı mantar sivrisineği, fosil

Chrostík, Smutnice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Zobrazeni jsou chrostík a smutnice v jantaru. Tito živočichové přežili po miliony let bez sebemenší změny ve svých strukturách. Fakt, že tito tvorové se nikdy nezměnili, je znamením, že se nikdy nevyvinuli.

 

kanatlı termit, fosil

Okřídlený Termit

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

25 milionů let starý jantar na obrázku obsahuje fosilii okřídleného termita. Tito tvorové měli stejné bezvadné soustavy po miliony let a nikdy se v jejich struktuře neobjevila ani ta nejmenší změna.

 

Hemiptera takımından bir böcek ve fosil

Mšice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Hmyz ze řádu Hemiptera, od něhož existuje přes 48000 druhů, se ve fosilním záznamu objevuje náhle a přežívá beze změny po miliony let. Jako všechny druhy hmyzu i tento vyvrací evoluci.

 

örümcek, örümcek ağı, fosil

Pavouk a Pavučina

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

V tomto jantaru lze vidět zkamenělého pavouka s jeho pavučinou. Tento 25 milionů let starý pavouk a pavučina jsou totožní s moderními pavouky a pavučinami, což naprosto anuluje evoluční teorii.

 

kanatlı karınca, fosil

Okřídlení Mravenci

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Okřídlení mravenci, kteří vydrželi stejní po 25 milionů let jsou mezi těmi zkamenělými vzorky, které ukazují, že teorie evoluce je neplatná. Evolucionisté nemají souvislý vědecký způsob, jak vysvětlit živé organismy, které se za miliony let nepozměnily.

 

kanatlı termit, fosil

Okřídlený Termit

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Druhy hmyzu, které neprodělaly změnu za miliony let představují hlavní slepou uličku evoluční teorie. Druhy, jež se ve fosilním záznamu stále objevují se stejnými strukturami jsou mezi důkazy, že živé organismy nikdy neprošly evolucí. Okřídlený termit v jantaru na obrázku je starý 25 milionů let, a nijak se neliší od svých protějšků žijících dnes.

 

çekirge, fosil

Kobylka

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Exempláře zkamenělé kobylky jsou shodné s těmi dnešními. Skutečnost, že saranče, co žilo před 25 miliony let je identické se současnými exempláři, ukazuje, že evoluce nikdy neproběhla.

 

Scelionid Yaban Arısı, Cüce Ağustos Böceği ve fosil

Vejcomar, Pidikřísek

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Vejcomar a pidikřísek zkamenělí v 25 milionů let starém jantaru. Vejcomaři a pidikřísci, co zůstali nezměněni po miliony let, popírají evoluci.

 

delici böcek, fosil

Drtník

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Evolucionisté nemohou ukázat ani jedinou fosilii naznačující, že se brouci vyvíjeli, třebaže desítky tisíc fosilií ukazují, že tomu tak nebylo. Jako jiné živé formy, i hmyz se objevil najednou se všemi svými vlastnostmi a zůstal nezměněn po stovky milionů let. Jeden z objevů, jenž to dokládá, je tento 25 milionů let starý brouk drtník zkamenělý v jantaru.

 

yaykuyruk böceği, asalak yaban arısı, fosil

Cizopasná Vosa, Chvostoskok

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Teorie evoluce utrpěla velkou porážku čelíce objevům zkamenělin. Jedním příkladem je tato cizopasná vosa a také chvostoskok v 25 milionů let starém jantaru na obrázku. Nijak odlišní od dnešních exemplářů, tito prastaří členovci poukazují na bod stvoření.

 

pteromalid yaban arısı ve fosil

Vosa z Čeledi Kovověnkovitých

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Vosy z čeledi kovověnkovitých se nezměnily za dobu milionů let—jinak řečeno, nikdy se nevyvíjely. Tento neoddiskutovatelný vědecký fakt je odhalen fosilním záznamem. Jedním z příkladů je zkamenělina vosy v 25 milionů let starém jantaru na obrázku.

 

kalkık kuyruk böceği, fosil

Drabčík

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Drabčíci patří do řádu Coleoptera, brouci. Vedle drabčíka v jantaru zkameněl další drobný brouk. Drabčíci, kteří zůstali stejní po 25 milionů let vyvracejí tvrzení evolucionistů.

 

kanatlı karınca, fosil

Okřídlený Mravenec

Stáří: 25 milionů let
Velikost: jantar: 13 milimetrů (0.5 palce) dlouhý, 7 milimetrů (0.2 palce) široký
Místo nálezu: nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Samci, neboli trubci, okřídlených mravenců, jsou vysláni ven z kolonií, aby se pářili s královnami. Neexistuje odlišnost mezi tímto 25 milionů let starým okřídleným mravencem zkamenělým v jantaru a současnými okřídlenými mravenci.

 

kanatlı karınca, gal sineği, fosil

Okřídlený Mravenec, Bejlomorka

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Bejlomorka je druh mouchy menší než komár. Zde zkamenělá bejlomorka je asi 25 milionů let stará. Spolu s ní zkameněl okřídlený mravenec. Okřídlení mravenci a bejlomorky, co se nezměnili po miliony let jsou mezi doklady, že evoluce nikdy neproběhla.

 

çayır sivrisineği, fosil

Tiplice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Neexistuje rozdíl mezi dnešními tiplicemi a těmi, co existovaly před 25 miliony let. Zkamenělina v jantaru, na obrázku, je toho znamením.

 

kambur sinek, fosil

Hrbilka

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Hrbilky jsou velmi malým druhem, který připomíná octomilky. Všechny objevené zkamenělé exempláře ukazují, že hrbilky vždycky existovaly ve své současné podobě. Tato hrbilka v 25 milionů let starém jantaru znovu dotvrzuje tento fakt.

 

ceratopogonidae, fosil

Pakomár

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Mezi dnešním pakomárem a zkamenělým pakomárem žijícím před miliony let není rozdílu.

 

kara kanatlı mantar sivrisineği ve fosil

Smutnice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tato smutnice, stará 25 milionů let, se vzpírá tvrzením evolucionistů.

 

örümcek ağı, leş sineği ve fosil

Pavučina, Pamuchnice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Jedno zjištění, jež ukazuje, že hmyz zůstal beze změny po miliony let, to je tato 25 milionů let stará zkamenělina pamuchnice. Pavučina byla fosilizována ve stejné chvíli jako tento hmyz. Tak jako pavouci žijící před miliony let, i jejich pavučiny měly přesně stejné struktury.

 

yaykuyruk böceği ve fosil

Chvostoskok

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Odlišnost se neobjevuje mezi chvostoskoky, kteří žili před 25 miliony roků a těmi, co žijí dnes.

 

kambur sinek, fosil

Hrbilka

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Právě tak jako ryby byly vždy rybami, plazi vždycky byli plazy a ptáci byli vždy ptáky i hmyz pořád existoval jako hmyz. Hrbilky, které zůstaly stejné po 25 milionů let opět zdůrazňují tuto skutečnost.

 

kulağa kaçan böceği, işçi karınca, fosil

Škvor, Mravenčí Dělnice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

V tomto jantaru zkameněla mravenčí dělnice spolu se škvorem. Škvor je obecné pojmenování pro hmyz ze řádu Dermaptera. Kolem 1800 druhů z 10 rozdílných čeledí bylo popsáno. Nejpůsobivějším rysem u všech fosilizovaných vzorků je, že tak jako u jiných živých organismů, ani v jejich stavbě se neobjevila žádná změna. Škvoři vydrželi stejní po miliony let a tvoří důkaz, který anuluje evoluci.

 

yaprak zararlısı larvası ve fosil

Larva Svítilky

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tak jako u dospělců svítilky i larvy měly stejné rysy po miliony let. 25 milionů let starý fosilizovaný vzorek na obrázku ukazuje, že současné larvy jsou identické s těmi, co žily v minulosti.

 

sinek ve fosil

Moucha

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Mouchy pořád existovaly jako mouchy a nejsou potomky žádné jiné životní formy a neprocházely žádnými přechodnými fázemi. Jedním z důkazů pro to je zkamenělina v 25 milionů let starém jantaru na obrázku.

delillerinden biri de, resimde görülen 25 milyon yaşındaki  amber içinde sinek fosilidir.

 

leş sineği, fosil

Pamuchnice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Všechny známé druhy much měly přesně stejné vlastnosti v průběhu celé historie. Fosilní záznam odhaluje, že jako jiní živí tvorové, i mouchy byly stvořeny Bohem.

 

buğday biti, delici böcek, fosil

Nosatec, Drtník

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Neexistuje rozdíl ani mezi nosatci, kteří žili před 25 miliony let a dnešními exempláři, ani mezi brouky drtníky tehdy a dnes. Toto je doklad, že evoluce se nikdy neodehrála.

 

güve sineği ve fosil

Koutule

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tyto mušky podobající se můrám zůstaly nezměněny po miliony let. Tato fosilie ve 25 milionů let starém jantaru ukazuje, že ty, co žily před miliony let a v současnosti jsou shodné.

 

cırcır böceği, hemiptera cinsi böcek, fosil

Cvrček, Mšice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Zde jsou vyobrazeny různé druhy hmyzu z řádu Hemiptera spolu se cvrčkem, všichni zkamenělí v jantaru. Mezi dnešními cvrčky a těmi, co žili před miliony let, není rozdílnost.

 

gal sineği ve fosil

Bejlomorka

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Bejlomorky, které se nezměnily za miliony let, jsou dokladem neplatnosti evoluční teorie. Tato zkamenělá bejlomorka v jantaru je stará 25 milionů let.

 

Ceratopogonidae, Gal Sineği, fosil

Pakomár, Bejlomorka

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tento 25 milionů let starý pakomár a bejlomorka, identičtí s pakomáry a bejlomorkami žijícími dnes, jsou mezi doklady, že živé organismy neprodělaly evoluci.

 

mantar sivrisineği, fosil

Smutnice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Vyobrazena je smutnice zachovaná v jantaru. Tento hmyz byl stejný po miliony let. Fakt, že v jeho strukturách se neobjevila změna po tak dlouhou dobu, je situací, kterou neumí vysvětlit evolucionisté.

 

delici böcek, fosil

Drtník

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Brouci drtníci žijící dnes mají přesně tytéž soustavy a struktury jako ti, co žili před miliony let. Skutečnost, že 25 milionů let staří drtníci byli shodní s dnešními to dokazuje.

 

leş sineği ve fosil

Pamuchnice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tato zkamenělá pamuchnice je 25 milionů let stará. Pamuchnice, které vydržely stejné navzdory prošlým milionům let, odsuzují evolucionisty k mlčení.

 

Pencere Sivrisineği, Anisopodidae, fosil

Stružilka

Stáří: 25 milionů let
Velikost: jantar: 29 milimetrů (1.1 palce) dlouhý, 27 milimetrů (1 palec) na šířku
Místo nálezu: nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Jedním z exemplářů, které ruší platnost tvrzení darwinistů je tato fosilie stružilky v 25 milionů let starém jantaru. Stružilka, jež zůstala nezměněna po miliony let dokazuje, že nikdy neprodělaly evoluci.

 

ağaç kabuğu biti, fosil

Pisivka

Stáří: 25 milionů let
Velikost: jantar: 13 milimetrů (0.5 palce) na 12 milimetrů (0.4 palce); obsah: 2 milimetry (0.08 palce)
Místo nálezu: nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Neexistuje rozdíl mezi současnými pisivkami a těmi, co žily před 25 miliony let. Pisivka, co se nezměnila za dobu 25 milionů let, zvrátila tvrzení evolucionistů.

 

Mayıs Sineği, fosil

Jepice

Stáří: 25 milionů let
Velikost: jantar: 25 milimetrů (0.9 palce) na 16 milimetrů (0.6 palce)
Místo nálezu: Nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Existuje přes 2500 známých druhů jepice. Tento hmyz se svou velice krátkou délkou života si uchoval svou stavbu beze změny po miliony let. Zobrazená jepice v jantaru je stará 25 milionů let. Kterékoli stvoření, co zůstalo stejné po 25 milionů let nám sděluje, že se nevyvinulo, nýbrž bylo stvořeno.

 

Buğday biti, fosil

Nosatec

Stáří: 25 milionů let
Velikost: jantar: 12 milimetrů (0.4 palce) na 10 milimetrů (0.3 palce)
Místo nálezu: Nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Nosatec náležející do čeledi Curculionoidea s jejími více než 60000 druhů, je hmyz devastující úrodu. Miliony let starý zkamenělý nosatec ukazuje, že ve struktuře těchto živočichů se neobjevila změna po tak dlouho, co existují—což znamená, že nebyli předmětem evoluce.

 

güve sineği, fosil

Koutule

Stáří: 25 milionů let
Velikost: jantar: 10 milimetrů (0.3 palce) dlouhý na 8 milimetrů (0.3 palce) šířky
Místo nálezu: Nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Mezi touto 25 milionů let starou fosilií koutule a těmi, co žijí dnes, není rozdíl. Tato v jantaru ilustruje tento fakt.

 

cırcır böceği, çayır sivrisineği, fosil

Cvrček, Tiplice

Stáří: 25 milionů let
Velikost: jantar: 11 milimetrů (0.4 palce) dlouhý na 8 milimetrů (0.3 palce) napříč
Místo nálezu: Nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tento cvrček s tiplicí zkameněli v jediném okamžiku. Jak lze vidět, tyto druhy zůstaly beze změny po 25 milionů let. Toto fakticky značí, že živé organismy nikdy neprodělaly evoluci, leč byly stvořeny.

 

Buğday biti, fosil

Nosatec

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Nosatec zůstal nezměněn po miliony let, ukazujíc, že evoluce se nikdy neodehrála. Jedním ze vzorků, které to značí je tento 25 milionů let starý fosilizovaný nosatec na obrázku.

 

isopod pupası, fosil

Nymfa Stejnonožce

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Stejným způsobem jakým neexistuje rozdíl mezi moderními stejnonožci a těmi, co žili před 25 miliony let, neexistuje rozdíl ani mezi jejich larvami.

 

Bitki piresi, fosil

Mera

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tento hmyz se živí mízou rostlin a pohybuje se skákáním. Přetrval beze změny miliony let, jak je doloženo touto 25 milionů let starou zkamenělinou v jantaru. Neexistuje odlišnost mezi hmyzem pohřbeným v jantaru a vzorky dnes žijícími.

 

karınca, fosil

Mravenec

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Mravenci, kteří přežili beze změny po miliony let, jsou jedním z důkazů, které anulují evoluční teorii.

 

marangoz karınca, fosil

Mravenec Dřevokaz

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Není rozdílu mezi exempláři tohoto druhu, které žily před dobou dlouho miliony let a těmi, co žijí dnes. Tento nedostatek rozdílnosti vyvrací tvrzení evolucionistů, že živé věci se postupně vyvíjejí.

 

isopod, fosil

Stínka Zední

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tato 25 milionů let stará zkamenělina stínky v jantaru ukazuje, že byly stejné po miliony let—jinými slovy neprodělaly evoluci.

 

kabuk böceği, fosil

Roztoč a Lýkožrout

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tento jantar obsahuje lýkožrouta zkamenělého spolu s roztočem na zádech. Lýkožrouti a roztoči neprodělali žádné změny, navzdory uplynutí milionů let. Tyto formy života, které se neobměnily za 25 milionů let činí evoluční teorii neplatnou.

 

kalkık kuyruk böceği, fosil

Drabčík

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Neexistuje odlišení mezi drabčíky, kteří byli naživu před 25 miliony let a těmi žijícími dnes. Drabčíci, kteří vydrželi nezměnění po miliony roků patří mezi důkazy, že se žádná evoluce nepřihodila.

 

Suikastçı böcek ve fosil

Zákeřnice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tak jako je tomu u jiných živých organismů i zákeřnice vždy existovaly jako zákeřnice. V rozporu s tvrzeními darwinistů nejsou potomky jiné formy života ani nikdy neprodělaly přechodná stádia. Zákeřnice stará 25 milionů let tento fakt dokazuje.

 

karınca aslanı, fosil

Mravkolev

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Mravkolev je okřídlený druh hmyzu podobající se vážce. Vyobrazena je fosilie hlavy mravkolva v jantaru starém 25 milionů let let, identická se současnými exempláři.

 

tırtıl ve fosil

Housenka

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Podobně jako jiné fosilie, ty v jantaru ukazují, že živé formy se nevyvinuly postupně jsouce si navzájem předky, leč mají naprosto stejné vlastnosti po tak dlouho, jak dlouho existují. Skutečnost, kterou takové zkameněliny značí, je, že housenky pořád existovaly jako housenky a nikdy neprošly evolucí.


 

kanatlı termit ve fosil

Okřídlený Termit

Stáří: 25 milionů let
Velikost: 19 milimetrů (0.7 palce) dlouhý, 13 milimetrů (0.5 palce) napříč
Místo nálezu: Nedaleko Santiaga, Dominikánská republika
Období: Oligocén

Vyobrazen je 25 milionů let starý okřídlený termit fosilizovaný v jantaru. Tato stvoření, která si zachovala svou stavbu beze změny navzdory 25 milionům let ležících mezi tehdejšími a současnými exempláři, ukazují, že evoluce není pravdivá a že Boží úžasné stvoření je zřejmý fakt.

 

mantar sivrisineği ve fosil

Smutnice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Fosilie na obrázku, která ukazuje, že žádná změna se neobjevila ve struktuře této životní formy po miliony let, také odmítá tvrzení teorie o evoluci.


 

dans sineği ve fosil

Kroužilka

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Jedním z dokladů, že kroužilky vždy existovaly jako kroužilky, je tato 25 milionů let stará fosilie. Kroužilky, které žily před miliony let jsou identické s těmi, co žijí dnes.

 

hamam böceği ve fosil

Šváb

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Fosilní zjištění ukazují, že šváb neprodělal jedinou změnu po stovky milionů let. Šváb v tomto jantaru je starý 25 milionů let. Fosilní záznam odhaluje, že švábi se nikdy nevyvinuli, nýbrž byli stvořeni.

 

yaban arısı ve fosil

Vosa

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

V tomto jantaru zkameněla vosa. 25 milionů let, to je významný důkaz odvolávající tvrzení o evoluci.

 

sivrisinek ve fosil

Moskyt

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Jednou z desítek tisíců zkamenělin ukazujících, že moskyti byly vždy moskyty, je i tato 25 milionů let stará zkamenělina na obrázku. Hmyz, co se nezměnil po miliony let ukazuje, že tvrzení darwinistů jsou falešná.

 

asalak yaban arısı ve fosil

Mšicomar

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Velikost: 6.3 centimetrů (2.5 palce) na 3.8 centimetrů (1.5 palce) na 1.2 centimetry (0.5 palce)
Období: Oligocén

Tato cizopasná vosa v jantaru je 25 milionů let stará a není rozdíl mezi ní a dnešními exempláři. Toto je důležitý důkaz, že evoluce neplatí.

 

suikastçı böcek ve fosil

Zákeřnice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Zkamenělina zákeřnice v jantaru je stará 25 milionů let. Tato zkamenělina, nijak odlišná od žijících exemplářů, nám sděluje, že živočichové nikdy neprodělali evoluci.

 

çiçek böceği ve fosil

Ploštice

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Tyto druhy hmyzu žijí obvykle na květinách nebo pod listy. Kladou svá vajíčka do vnitřní tkáně rostliny. Mezi dnešními druhy tohoto hmyzu nejsou žádné odlišnosti od exemplářů starých miliony let.

 

kulağa kaçan böceği ve fosil

Škvor

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Existují miliony fosilií, jež doslova umlčují darwinismus. Jednou z fosilií, která zanechává darwinisty naprosto bezmocnými je tento škvor v jantaru starém 25 milionů let. Jako u dalších zjištění o fosiliích tato fosilie ukazuje, že evoluce je neplatná.

 

kraliçe karınca ve fosil

Mravenčí Královna

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Mravenčí královny zakládají kolonie mravenců, tudíž jedním ze zaměstnání mravenčích dělnic je chránit královnu a vajíčka. 25 milionů let statá mravenčí královna na obrázku je důkazem, že mravenci byli pořád stejní po miliony let. To ukazuje, že evoluce se nikdy nepřihodila a že všechny živé věci byly stvořeny Všemohoucím Bohem.

 

kanatlı termit ve fosil

Okřídlený Termit

Stáří: 25 milionů let
Místo nálezu: Dominikánská republika
Období: Oligocén

Přestože se termiti podobají mravencům, ve skutečnosti mají velice odlišné vlastnosti a schopnosti. Termiti žijí v koloniích po miliony let a dochovali se do dnešního dne se zcela nezměněnými strukturami. Termití zkameněliny staré 250 milionů let jsou mezi doklady to dokazujícími. Všichni termiti, co žili za uplynulé miliony let, byli totožní s těmi, co žijí dnes. Tak jako termití dělnice, co žily před 250 miliony lety, ty žijící dnes se účastní nesobeckého jednání, krmení larev, vojáků a královen, budování hnízd velkých několik metrů—navzdory tomu, že jsou slepí. Charakteristiky současných termitů jsou bez výjimky platné pro všechny termity, kteří kdy žili.

Fosilie termita v jantaru na obrázku je stará 25 milionů let.

 

5 / total 13
You can read Harun Yahya's book Atlas Stvoření online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top