< <
6 / total: 13

Vzorky Zkamenělin Objevené v Severní a Jižní Americe - Brazílii

Vzorky Zkamenělin Objevené v Brazílii

Brezilya haritası

Brazilská geologická struktura vykazuje podobnost s jihoamerickou planinou. Přes polovinu skalních útvarů v zemi se formovalo v prekambrijském období (4.6 miliard až 543 milionů let). Brazilská nižší vrstva obsahuje přeměněné a vyvřelé horniny s vrstvou usazených hornin na vrcholu: Některé skalní vrstvy usazenin pocházejí z prekambria, zatímco jiné jsou čerstvější.

Velké množství zón prekambrijských mikrofosilií (patřících mikroskopickým organismům) bylo identifikováno ze skal v oblasti Sao Francisco. Dvě další hlavní fosilní pole v Brazílii jsou útvary Santana a Crato.

V útvaru Santana, který leží v pánvi Araripe, spadá většina zkamenělin do období křídy (146 až 65 milionů let). Jedním z významných znaků útvaru Santana je, že obsahuje dobře zachované fosilní vzorky více než 25 druhů ryb. Fosilie z útvaru Santana zahrnují rozmanité plazy, obojživeníky, bezobratlé a rostliny.

Do nedávna byl útvar Crato považován za součást útvaru Santana. Avšak výzkum v této oblasti odhalil vrstvu obsahující zkamenělý hmyz, který žil v dávných dobách. Tato hmyzí fauna dovedla Crato k tomu, že je považován za specifický útvar. Navíc ke hmyzí fauně, byli zkamenělí pavouci, štíři, krabi a četné druhy rostlin získány z tohoto fosilního ložiska.

Araripe havzası

Během výzkumu v regionu Araripe byly objeveny dobře zachovalé fosilie 25 druhů ryb.
Jednou z důležitých fosilních oblastí v regionu Araripe je Ceara.

Zkameněliny, stovky milionů let staré, získané z fosilního lůžka v Brazílii znovu demonstrují, že neexistuje vědecký podklad pro tvrzení, že živé věci se postupně vyvinuly z jednoho společného předka. Fosilie vyvracejí ideu, že se živé organismy vyvíjejí a podepírají stvoření.

Santana oluşumu, Nova Olinda taş ocağı, Crato oluşumu

a) Lom Nova Olinda, kde bylo vykopáno mnoho zkamenělin.
b) Vápenec obsahující fosilní vzorky vykopaný v útvaru Crato
c) Četné fosilie nalezené v Santana odhalují, že dnešní živí tvorové neprodělávali evoluci.

 

 

çayır çekirgesi ve fosili

Kobylka

Stáří: 128 milionů let
Velikost: S křídly 15 mm (0.5 palce) celkově; forma: 110 mm (4.3 palce) na 100 mm. (3.9 palce)
Místo nálezu: Ceara, Brazílie
Útvar: Santana
Období: spodní křída, svrchní Apt Cenoman

Kobylka patřící do čeledi Tettigoniidae, má přes 225 druhů jen v Severní Americe. Ovšem většina tohoto hmyzu obývá tropické oblasti.

Kobylky zůstaly nezměněny po miliony let. Tato fosilie na fotografii je toho důkazem.

 

hamam böceği ve fosili

Šváb

Stáří: 108 – 92 milionů let
Velikost: Rozpětí křídel 23 mm (0.9 palce); forma: 128 mm (5 palců) na 128 mm (5 palců)
Místo nálezu: Nova Olinda Member, Ceara, Brazílie
Útvar: Crato
Období: spodní křída, svrchní Apt Cenoman

Brazilská pánev Araripe je domovem fantasticky okázalé řady nádherně podrobných zkamenělin z křídy, z nichž některé byly zachovány ve třech rozměrech. Pronotum (štít hlavy) a žilkování křídel tohoto švába lze detailně prozkoumat.

Tato fosilie typická pro švába žijícího před 108 až 92 miliony let, je stejná jako dnešní exempláře, což ukazuje, že evoluční teorie je neplatná.

 

sinek ve fosili

Moucha

Stáří: 125 milionů let
Velikost: délka 1.9 centimetrů (0.75 palce); forma: 90 mm (3.5 palce) napříč a 5 mm (0.2 palce) silná
Místo nálezu: pánev Araripe, Brazílie, Jižní Amerika
Útvar: Nova Olinda Member, Crato
Období: spodní křída

Fosilní záznam ukazuje, že okřídlený hmyz se objevuje současně s bezkřídlým, oboje najednou. Toto objevení anuluje tvrzení, že bezkřídlý hmyz si vyvinul křídla v průběhu doby a později se transformoval v křídlaté druhy. Zkamenělá moucha ukazovaná na této fotografii je pouze jedním z prehistorických objevů, které popírají evolucionisty.

 

hamam böceği ve fosili

Šváb

Stáří: 146 až 65 milionů let
Velikost: 8.8 centimetrů (3.5 palce) na 9.1 centimetrů (3.6 in)
Útvar: Santana
Místo nálezu: Serra De Araripe, Brazílie
Období: křída

146-65 milionů let starý šváb na obrázku je identický se živými exempláři. Švábi vykazovali stejné strukturální znaky po miliony let, dokazujíc, že evoluce se nikdy neodehrála.

 

çekirge ve fosili

Saranče

Stáří: 108 – 92 milionů let
Velikost: 30 mm (1.1 palce) celkem, 75 mm (2.9 palce) s tykadly; forma: 110 mm (4.3 palce) na 100 mm (3.9 palce)
Místo nálezu: Nova Olinda Member, Ceara, Brazílie
Útvar: Crato
Období: spodní křída, svrchní Apt Cenoman

108 – 92 milionů let staré saranče na obrázku je důkazem, že saranče vždycky existovalo jako saranče. Zůstávajíce nezměněno po miliony let, saranče nám ukazuje, že bylo stvořeno a ne, že se vyvinulo.

 

dantel kanat Chrysopa ve fosili

Zlatoočka (Chrysopa)

Stáří: 125 milionů let
Místo nálezu: Brazílie
Útvar: Santana
Období: Křída

Hmyz, obrovské množství druhů, jež se vyskytuje ve fosilním záznamu, nesdílí, jak tvrdí evolucionisté, jednoho společného předka. Každý druh se objevuje ve fosilním záznamu naráz a s vlastními jedinečnými vlastnostmi, a nikdy se nemění po celou dobu své existence. 125 milionů let stará zkamenělina na obrázku je pro to jedním z důkazů. Je nemožné se hlásit ke scénáři darwinistů ve světle tohoto důkazu.

 

akrep ve fosili

Štír

Stáří: 110 milionů let
Velikost: 26 milimetrů (1 palec)
Místo nálezu: Araripe, Brazílie
Útvar: Santana
Období: křída, Apt

Jedna z nejstarších známých zkamenělin štíra je stará 320 milionů let. Ta na obrázku je stará 110 milionů let. Štíři žijící před 320 miliony let, před 110 miliony let a dnes jsou naprosto stejní. Nezměněni po tolik milionů let jsou štíři solidním důkazem pro stvoření.

 

hamam böceği ve fosili

Šváb

Stáří: 108 – 92 milionů let
Velikost: hmyz: 25 milimetrů (0.9 palce); forma: 90 milimetrů (3.5 palce) na 113 milimetrů (4.4 palce)
Místo nálezu: Nova Olinda Member, Ceara, Brazílie
Útvar: Crato
Období: Spodní křída, svrchní Apt Cenoman

Jednou z fosilií švába dokládající, že teorie evoluce je imaginární, je tato na fotografii, 108 až 92 milionů let stará. Není odlišná od živých exemplářů.

 

hamam böceği ve fosili

Šváb

Stáří: 128 milionů let
Velikost: včetně nohou 18 milimetrů (0.7 palce) forma: 110 milimetrů (4.3 palce) na 93 milimetrů (3.6 palce)
Místo nálezu: Ceara, Brazílie
Útvar: Santana
Období: spodní křída

Pokud organismus neprojde změnami za miliony let, zachovává si svou stavbu navzdory změnám v prostředí, pak je nemožné tvrdit, že se vyvíjel. Miliony fosilních příkladů patřících tisícům organismů dokazují tuto nemožnost.

 

su böceği ve fosili

Vodomil

Stáří: 108 – 92 milionů let
Velikost: 26 milimetrů; forma: 115 milimetrů (4.5 palce) na 102 milimetrů ( 4.5 palce)
Místo nálezu: Nova Olinda Member, Ceara, Brazílie
Útvar: Crato
Období: spodní křída, svrchní Apt-Cenoman

Vodomilové tráví většinu života ve vodě. V Severní Americe je 500 známých druhů a kolem 5000 druhů existuje po celém světě. Dovedou dýchat pod vodou díky bublině vzduchu, kterou zachytili na vodní hladině. Tito brouci, kteří mají nádherně složité soustavy, si zachovali stejně dokonalé rysy po miliony let. Zkamenělina vodomila na obrázku je dokladem, že tito brouci dnes jsou přesně stejní jako byli před 108-92 miliony let a neprodělali evoluci.

 

çekirge ve fosili

Saranče

Stáří: 108 - 92 milionů let
Místo nálezu: Crato, pánev Araripe, Ceara, Brazílie
Období: Křída, Mesozoikum

Fosilie sarančete na obrázku je mezi 108 a 92 miliony let stará. A jako jiní živí tvorové, kteří se dochovali po celé věky beze změny, toto saranče demonstruje darwinistům, že druhy nikdy neprodělaly evoluci.

 

hamam böceği ve fosili

Šváb

Stáří: 125 milionů let
Velikost: 2.5 centimetrů (1 palec) délka; forma: 11.5 centimetrů ( 4.5 palce) na 11.5 centimetrů (4.5 palce) napříč a 0.7 centimetrů (0.2) silná
Místo nálezu: pánev Araripe, Brazílie
Útvar: Nova Olinda Member, Crato
Období: spodní křída

Jedním druhem hmyzu, který zůstal shodný po miliony let je šváb. Byly nalezeny fosilie staré až 320 milionů let. Dopad švába na evoluční teorii byl popsán v časopise Focus takto:

Podle teorie by rozličné prvky nátlaku jako měnící se prostředí, nepřátelské druhy a mezidruhová soutěž měly vést k přírodnímu výběru, výběru druhů zvýhodněných mutacemi a pro tyto druhy projítí většími změnami za dlouhé časové období. JENŽE FAKTA JSOU JINÁ. Vezměme kupříkladu švába. Ti se reprodukují velice rychle a dožívají se krátce, leč zůstali stejní po přibližně 250 milionů let. ("Evrimin Cikmaz Sokaklari: Yasayan Fosiller" [Slepá ulička evoluce: Živé fosilie], Focus, duben 2003)

 

çekirge ve fosili

Saranče

Stáří: 125 milionů let
Velikost: 2 centimetry (0.8 palce) délka; forma: 10.5 centimetrů (4 palce) na 7.5 centimetrů (2.9 palce) napříč a 0.5 centimetru (0.2 palce) silná
Místo nálezu: pánev Araripe, Brazílie, Jižní Amerika
Útvar: Nova Olinda Member, Crato
Období: spodní křída

Saranče patřící do řádu rovnokřídlých se objevuje se stejnou stavbou ve fosilním záznamu po miliony let. Sarančata většinou obývají tropické oblasti, ale lze je spatřit v rozmanitých regionech po světě.

Všechny zkameněliny sarančete ukazují, že se nezměnilo po miliony let—jinými slovy, saranče se nevyvinulo. Jedním z důkazů pro to je 125 milionů let stará fosilie sarančete na fotografii.

 

çekirge ve fosili

Saranče

Stáří: 125 milionů let
Velikost: 3.8 centimetrů (1.5 palce)
Místo nálezu: Pánev Araripe, Brazílie
Útvar: Nova Olinda Member, Crato
Období: spodní křída

Tato 125 milionů let stará zkamenělina je důkazem, že sarančata pořád existovala jako sarančata. Vzhledem k tomu je nemožné, aby evolucionisté přinesli logické vysvětlení.

 

çekirge ve fosili, uzun boynuzlu çekirge

Kobylka

Stáří: 125 milionů let
Velikost: 1.5 centimetrů (0.6 palce). Tykadla měří dalšího 1.8 centimetru (0.7 palce), díky čemuž je celý hmyz dlouhý 3.4 centimetry (1.3 palce).
Místo nálezu: Pánev Araripe, Brazílie
Útvar: Nova Olinda Member, Crato
Období: spodní křída

Nejvýraznějším znamením těchto kobylek jsou dlouhá štíhlá tykadla skoro dvakrát tak dlouhá jako jejich těla. Tak jako sarančata i kobylky byly stejné po miliony let. Tato fotka demonstruje, že není rozdílu mezi kobylkami z doby před 125 miliony let a těmi žijícími dnes.

 

6 / total 13
You can read Harun Yahya's book Atlas Stvoření online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top