< <
10 / total: 13

Vzorky Zkamenělin Objevené v Číně, Austrálii a na Novém Zélandu

Vzorky Zkamenělin Objevené v Číně

çin haritası

Rozmanité horské útvary zaujímají důležité místo v geologické historii Asie. Himáláje jsou nejmladším pohořím na světě a obrovský počet zkamenělin mořských bezobratlých objevených u paty Himáláje ukazuje, že tato vrstva byla kdysi pokryta vodou.

Nejdůležitější ložiska fosilií na asijském kontinentu leží v Číně. Ty v regionech západního Liaoningu, Yunnanu a Šandongu jsou v Číně nejbohatší. Velké množství zkamenělin druhů ptáků, savců, obojživelníků, plazů, ryb, hmyzu a rostlin bylo získáno v těchto oblastech. Opět každá zkamenělina dokazuje, že živé věci nikdy neprocházely jakýmkoli procesem vývoje a odhaluje zjevnou povahu Božího stvoření.

Speciální fauna (živočichové patřící do určité oblasti nebo období) byla identifikována v útvarech Yixian a Jiufotang v regionu Liaoning. Oba útvary obsahují zkameněliny převážně z období křídy (před 146 až 65 miliony let).

Útvar Chengjiang v regionu Yunnan je mimořádně důležitý pro ukázání rozmanitosti života v kambriu (před 543 až 490 miliony let). V tomto útvaru se nachází mnoho fosilií druhů jako jsou chaluhy, sasanky, houby, trilobiti, jiní členovci podobní trilobitům, kroužkovci a jiné podoby červů—další zkameněliny, které smrtelně zasahují evoluční teorii. Ukazují, že živé organismy, které se objevily v kambriu, měly různé složité vlastnosti, blízce připomínající současné formy života a někdy měly dokonce ještě výsadnější, specifikovanější rysy. Toto podkopává tvrzení evolucionistů, že dnešní formy života se vyvinuly z údajně primitivních živých organismů.

çin, fosil kazıları

a: Jedna ze skalních vrstev v Liaoningu obsahuje zkameněliny.
b: Po výzkumu ve fosilní oblasti Liaoning bylo odkryto mnoho vzorků vyvracejících evoluci. Jedna ze skalních vrstev je vyobrazena.
c: Fosilní vykopávky prováděné v Beipiao. Některé z kvetoucích rostlin nalezených v tomto regionu patří k nejstarším.

Çin, Yunnan Bölgesi

Jedna z fosilních oblastí v Yunnanu.

 

mayıs sineği ve fosili

Jepice

Stáří: 125 milionů let
Velikost: 20 milimetrů (0.8 palce); forma: 118 milimetrů (4.6 palce) na 68 milimetrů (2.7 palce)
Místo nálezu: Chao Yang, provincie Liaoning, Čína
Útvar: Yixian
Období: spodní křída

Tato zkamenělá jepice na obrázku je ukázkou živé zkameněliny. Tento 125 milionů let starý exemplář shodný se současnými jepicemi zbavuje platnosti tvrzení evolucionistů.

 

akrep sineği ve fosili

Srpice

Stáří: 125 milionů let
Velikost: křídla: 19 milimetrů (0.8 palce); forma: 75 milimetrů (3 palce) na 95 milimetrů (3.7 palce)
Místo nálezu: Chao Yang, provincie Liaoning, Čína
Útvar: Yixian
Období: spodní křída

Srpice je drobný hmyz o průměrné délce 50 milimetrů (2 palce). Kvůli orgánu na břiše, co připomíná žihadlo štíra se jí přezdívá "scorpion fly."

Zkamenělina na obrázku je 125 milionů let stará. Srpice z doby před 125 miliony let se nijak neodlišují od těch, co žijí dnes. Toto jasně ukazuje, že tak jako jiní živočichové, ani srpice se nevyvinuly.

 

çayır sivrisineği ve fosili

Tiplice

Stáří: 128 milionů let
Velikost: 12 milimetrů (0.5 palce); křídla 9 milimetrů (0.4 palce); forma: 72 milimetrů (2.8 palce) na 48 milimetrů (1.9 palce)
Místo nálezu: Chao Yang, provincie Liaoning, Čína
Útvar: Yixian
Období: spodní křída

Tiplice vypadající jako velký komár nebo moskyt, má stavbu velice odlišnou od pravých komárů. Jejím hlavním rysem jsou dlouhé končetiny, obvykle dvakrát tak dlouhé jako její tělo.

Jako další živočichové tiplice se objevují jako zkameněliny se stavbou shodnou s těmi žijícími. To, že mezi dnešními tiplicemi a těmi starými miliony let, se nevyskytuje žádný rozdíl, prokazuje, že živé organismy se nikdy nevyvíjely.

 

köpüklü ağustos böceği ve fosili

Pěnodějka

Stáří: 125 milionů let
Velikost: 23 milimetrů (0.9 palce); forma: 80 milimetrů (3.2 palce) na 80 milimetrů (3.2 palce)
Místo nálezu: Chao Yang, provincie Liaoning, Čína
Útvar: Yixian
Období: spodní křída

Larvy pěnodějky z čeledi Cercopidae jsou obaleny ochranným pěnovým sekretem.

Mezi současnými pěnodějkami a těmi, co žily před miliony let, není rozdíl. Navzdory milionům let, které uplynuly, zůstal tento hmyz stejný, ukazujíc, že živé organismy neprošly evolucí.

 

bitki böceği ve fosili

Svítilka

Stáří: 125 milionů let
Velikost: 17 milimetrů (0.7 palce); forma: 60 milimetrů (2.4 palce) na 46 milimetrů (1.8 palce)
Místo nálezu: Chao Yang, provincie Liaoning, Čína
Útvar: Yixian
Období: spodní křída

Dospělci tohoto hmyzu živícího se rostlinami jsou dvojího druhu. Jeden je létající, zatímco druhý nikoli. Stavba obou těchto druhů se nezměnila po miliony let. Všechny kompletní struktury a soustavy dnešního hmyzu měly i svítilky vyskytující se před miliony let. Během všech těchto milionů let zůstaly tyto vlastnosti naprosto stejné, což značí, že vývojový proces prosazovaný darwinisty se nikdy neuskutečnil.

 

mantar sivrisineği ve fosili

Smutnice

Stáří: 128 milionů let
Velikost: 8 milimetrů (0.3 palce) dlouhá s křídly 5 milimetrů (0.2 palce); forma: 77 milimetrů (3 palce) na 50 milimetrů (2 palce)
Místo nálezu: Chao Yang, provincie Liaoning, Čína
Útvar: Yixian
Období: spodní křída

Smutnice patří do čeledi Sciaridae a žijí hlavně na vlhkých místech; upřednostňují nižší části rostlin, které jsou blízko půdy.

Fosilizovaná smutnice na obrázku je 128 milionů let stará. Smutnice, co žily před miliony let, jsou jako ty dnešní. Fosilní záznam ukazuje, že smutnice byly pořád stejné a vyvrací tak tvrzení, že se vyvinuly z jiných tvorů.

 

semender ve fosili

Mlok

Stáří: 125 milionů let
Velikost: mlok: 11 centimetrů (4.3 palce) na 6 centimetrů (2.4 palce) délky; forma: 29.6 centimetrů (11.7 palců)
Místo nálezu: Huludao City, provincie Liaoning
Útvar: Jiufotang
Období: spodní křída

Tento zkamenělý mlok odkrytý v Číně je nejstarším známým mlokem na světě. Následkem náhlého sopečného výbuchu bývají zkamenělé pozůstatky často velmi dobře zachovány pod vrstvou popela, tak dobře, že je dokonce možné rozeznat některé jejich měkké tkáně a poslední potravu, kterou pozřeli.

Tito zkamenělí mloci se nijak neodlišují od těch, co žijí v naší době. Obojživelníci, kteří vydrželi nezměnění po stovky milionů let, opět demonstrují, že evolucionisté se mýlí.

 

mersin balığı ve fosili

Jeseter

Stáří: 144 až 127 milionů let
Velikost: 48 centimetrů (19 palců)
Místo nálezu: Sihetun, Beipiao, provincie Liaoning
Útvar: Jiulongsong z útvaru Chaomidianzi (skupina Jehol)

Zatím nikdo nenašel spojující článek, který by dokazoval takzvanou evoluci živých organismů. To platí i v případě "evoluce" ryb. Všechny rozmanité třídy ryb se objevují ve fosilním záznamu najednou a bez předchůdců. Existují stovky tisíc zkamenělin bezobratlých, stovky tisíc zkamenělin ryb, ale ani jedna zkamenělina "chybějícího článku". Jednou ukázkou, že ryby byly vždy rybami je tato 144-127 milionů let stará fosilie jesetera.

 

kaplumbağa ve fosili

Želva

Stáří: 146 až 65 milionů let
Velikost: Forma: 17.5 centimetrů (7 palců) na 21 centimetrů (8.3 palce)
Místo nálezu: Lingyuan, provincie Liaoning
Útvar: Yixian
Období: křída

Vědecká fakta odhalují, že živí tvorové se nevyvinuli, ovšem darwinisté to nadále ignorují. Tato 146-65 milionů let stará fosilie želvy na obrázku, která je shodná se želvami z dnešní doby, znovu zdůrazňuje, co se darwinisté zdráhají vidět: živé organismy se neměnily po miliony roků. Jinými slovy, nevyvíjely se.

 

mayıs sineği ve fosili

Jepice

Stáří: 156 až 150 milionů let
Velikost: tělo: 3.3 centimetrů (1.3 palce); forma: 7.6 centimetrů (3 palce) na 10 centimetrů (4 palce)
Místo nálezu: Beipiao, provincie Liaoning
Období: svrchní jura

Tak jako jiný hmyz i jepice projevují stejné vlastnosti a soustavy, jaké měly v okamžiku svého prvního objevení. Fosilie odhalují, že jepice neprocházely přechodnými stádii. Jepice, co žily před 156 až 150 miliony let, jsou stejné, jako ty, co žijí dnes.

 

semender ve fosili

Mlok

Stáří: 208 až 65 milionů let
Velikost: 4.5 centimetrů (1.8 palce)
Místo nálezu: provincie Liaoning
Období: jura – křída

208-65 milionů let stará zkamenělina mloka na obrázku ukazuje, že mloci existovali beze změny po miliony roků. Tato zkamenělina, která se neodlišuje od dnešních mloků, je důkazem, že evoluční proces navrhovaný darwinisty nikdy neexistoval.

Tato fosilie se prezentuje jako pozitiv a negativ.

Tato zkamenělina pavouka stará 156 až 150 milionů let, sestává ze dvou polovin.

 

örümcek ve fosili

Pavouk

Stáří: 156 až 150 milionů let
Velikost: 1.5 centimetrů (0.6 palce) (od nohy k noze), 0.7 centimetrů (0.28 palce) (tělo)
Místo nálezu: Beipiao, provincie Liaoning, Čína
Období: svrchní jura

Nejstarší známou fosilií pavouka je vodouch starý 425 milionů let. Fosilie na obrázku je stará 156 až 150 milionů let. Takové fosilie ukazují, že pavouci byli stejní po stovky milionů let. Darwinisté nemají souvislou a vědeckou odpověď na tato zjištění.

 

kerevit ve fosili

Langusta

Stáří: 128 milionů let
Velikost: 1.) 109 milimetrů (4.3 palce) dlouhá; forma: 158 milimetrů (6.2 palce) na 165 milimetrů (6.5 palce),
2.) 109 milimetrů (4.3 palce) délky; forma: 180 milimetrů (7.1 palce) na 160 milimetrů (6.3 palce)
Místo nálezu: Lingyuan, provincie Liaoning
Útvar: Yixian
Období: spodní křída

Langusty jsou sladkovodní korýši připomínající humry. Po miliony let si zachovaly svou stavbu. Skutečnost, že langusta stará 128 milionů let a ty, co žijí dnes jsou stejné, to je situace, kterou darwinisté nedovedou vysvětlit. Fosilie odhalují pravdu, že živí tvorové jsou stvořeni Bohem.

 

Yusufçuk ve fosili

Vážka

Stáří: 156 až 150 milionů let
Velikost: rozpětí křídel: 11.4 centimetrů (4.5 palce); tělo: 7.6 centimetrů (3 palce); forma:16.5 centimetrů (6.5 palce) na 13.7 centimetrů (5.4 palce)
Místo nálezu: Beipiao, provincie Liaoning
Období: svrchní jura

Vedoucí výrobci vrtulníků analyzují stavbu křídel a letové mechanismy vážek při navrhování svých helikoptér. Vyspělý letový mechanismus vážky, který zajišťuje úsporné využití díky struktuře křídel, také existuje po 150 milionů let. Fosilie vážek staré stovky milionů let představují stejně nevysvětlitelnou situaci pro darwinisty a vyvracejí jejich tvrzení.

 

kurt kafatası ve fosili

Vlčí Lebka

Stáří: 20 milionů let
Velikost: 25 centimetrů (10 palců)
Místo nálezu: Asie
Období: Miocén

Fosilie savců též vyvracejí evoluci. Tato zkamenělá lebka vlka na obrázku je stará 20 milionů let. Vlci si zachovali stejnou stavbu po 20 milionů let, což dokazuje, že evoluční teorie neplatí.

 

Liaoningoris kuşu ve fosili

Liaoningornis

Stáří: 140 milionů let
Velikost: forma: 16 centimetrů ( 6.3 palce) na 17 centimetrů (6.7 palce)
Místo nálezu: Sihetun Šangyuan, Beipiao, Liaoning, Čína
Útvar: Yixian
Období: svrchní jura, spodní křída

Rozmanité zkameněliny ptáků nalezené v Číně jsou mezi důkazy ukazujícími, že ptáci byli vždy ptáci a že se nevyvinuli z jiných tvorů. Darwinisté tvrdí, že ptáci se vyvinuli z plazů, jenže postrádají důkaz, který by toto tvrzení dokazoval. Všechny vzorky zkamenělin shromážděné za 150 let ukazují, že tvrzení evolucionistů jsou zcela nepodložená. 140 milionů let stará zkamenělina ptáka na fotografii opět tuto skutečnost dotvrzuje.

 

kaplumbağa ve fosili

Mladá Želva

Stáří: 120 milionů let
Velikost: 18 centimetrů (7 palců)
Místo nálezu: Sihetun, Šangyuan, Beipiao, provincie Liaoning
Útvar: Dolní Yixian
Období: spodní křída

"… původ tohoto velmi úspěšného řádu je nejasný pro nedostatek raných fosilií, třebaže želvy mají více a lepší zkamenělé zbytky než jiní obratlovci. … Přechod mezi želvami a cotylosaury, ... plazy z nichž [údajně] želvy vznikly zcela chybí." (Encyclopaedia Britannica Online, "Želva")

Fosilie želvy (120 milionů let) na obrázku dokazuje, že želvy se nevyvinuly z jiných tvorů, neprocházely přechodnými fázemi a byly stejné po miliony let.

 

mersin balığı ve fosili

Jeseter

Stáří: 156 až 150 milionů let
Velikost: 22 centimetrů (8.5 palce)
Místo nálezu: Peipiao, provincie Liaoning
Útvar: Jiufotang
Období: svrchní jura

Jeseteři patří do třídy ryb majících v Evropě, Asii a Severní Americe 20 různých druhů. Většinu života tráví v moři a v určitých obdobích se shromažďují v řekách.

Neexistuje odlišnost mezi jesetery, co se vyskytovali před 156 až 150 miliony roků a těmi, co žijí dnes. Fosilní záznam ukazuje, že předkové ryb byli ryby, předkové ptáků byli ptáci a předkové lidských bytostí byli lidé. Jinými slovy, všechny živé bytosti se objevily se svými odlišnými a dokonalými strukturami. Všemohoucí Bůh je stvořil.

 

bitki böceği ve fosili

Svítilka

Stáří: 156 až 150 milionů let
Místo nálezu: Beipiao, provincie Liaoning
Období: svrchní jura

Hmyz, jehož struktury se nezměnily za 150 milionů let, naprosto vyvrací takzvanou evoluci živých organismů od primitivních forem k vyspělým. Struktura, kterou vykazoval tento hmyz napadající rostliny před 150 miliony let, před 120 miliony let a dnes je shodná.

 

timsah ve fosili

Krokodýl

Stáří: 100 milionů let
Velikost: 76 centimetrů (30 palců)
Místo nálezu: Asie
Období: křída

Krokodýli za sebou zanechali mnoho zkamenělin. Jejich těla se vynořila náhle v bezvadné podobě (zkameněliny krokodýlů sahají do doby před 140 miliony let) a přežili do současnosti, aniž by prodělali nějakou změnu. Mezi 100 milionů let starým krokodýlem na obrázku a jeho současníky neexistuje žádný rozdíl, což tento fakt znovu zdůrazňuje.

 

mersin balığı ve fosili

Jeseter

Stáří: 130 milionů let
Velikost: 11.6 centimetrů (4.6 palce)
Místo nálezu: provincie Liaoning
Období: křída

Jeseteři žijící před 130 miliony let mají tytéž vlastnosti jako jeseteři, co žili před 146 miliony let nebo před 120 miliony let anebo ti, co žijí dnes. Navzdory plynutí milionů let neprošli jeseteři žádnými přechodnými stádii a tak popírají tvrzení evolucionistů.

 

kara balık ve fosili

Pyskoun

Stáří: 54 až 37 milionů let
Velikost: 10 centimetrů (4 in)
Místo nálezu: Hubei, Čína
Období: Eocén

Toto je ryba, jež dosud žije podél břehů severního Atlantiku. Tak jako jiní živočichové, ani ryby se neměnily po miliony roků—jinak řečeno, nevyvíjely se. Pyskoun starý 54-37 milionů let se nijak neliší od těch, co žijí v naší době.

 

kaplumbağa ve fosili

Želva

Stáří: 150 milionů let
Místo nálezu: Čína
Období: jura

Pokud si živá bytost zachová stejnou stavbu, jakou měla před 150 miliony let, tak toto značí, že stanovisko darwinistů, že živé organismy se postupně vyvinuly za dlouhá časová období je nevědecká. Želvy, co zůstaly nezměněny po stovky milionů let, se nevyvinuly, nýbrž byly stvořeny.

 

sırtlan kafası ve fosili

Lebka Hyeny

Stáří: 10 až 5 milionů let
Velikost: 20 centimetrů (8 palců)
Místo nálezu: provincie Gansu, Čína
Období: svrchní miocén

Zahrnuty v dnešní čeleď hyenovitých, existují čtyři různé druhy hyen. Tato zvířata žijí v klanech o přibližně 80 členech.

Zkamenělá lebka hyeny na obrázku je 10 - 5 milionů let stará a ukazuje, že po miliony let se hyeny nezměnily.

 

mersin balığı ve fosili

Jeseter

Stáří: 146 až 65 milionů let
Velikost: 20 centimetrů (7.7 palce); forma: 23 centimetrů (9 palců) na 29 centimetrů (11.5 palce)
Místo nálezu: Sihetun, Beipiao, provincie Liaoning
Útvar: Jiulongsong, útvar Chaomidianzi (skupina Jehol)
Období: křída

Fosilie ukazují, že jako ostatní třídy živočichů, i ryby se objevily naráz se všemi svými strukturami a s dokonalou anatomií. Příkladem je tato 146-65 milionů let stará zkamenělina jesetera, která se neliší od jeseterů žijících dnes.

 

hamam  böceği ve fosili

Šváb

Stáří: 125 milionů let
Velikost: 26 milimetrů (1 palec); forma: 85 milimetrů (3.3 palce) na 77 milimetrů (3 palce)
Místo nálezu: Chao Yang, provincie Liaoning
Útvar: Yixian
Období: spodní křída

Hmyz jsou členovci ze třídy Insecta. Nejstarší zkameněliny hmyzu patří do období devonu (před 417 až 354 miliony let). Avšak během pozdějšího karbonského období (před 354 až 290 miliony let) se naráz objevily rozmanité druhy hmyzu. Například se náhle objevil šváb, úplný, se stejnými strukturami, které má dodnes. Betty Faber z Amerického muzea přírodní historie říká, že 350 milionů let staré zkameněliny švába jsou totožné s těmi dnešními. (M. Kusinitz, Svět vědy, 4.února 1983, str. 1.)

125 milionů let stará fosilie na obrázku je důkazem, že šváb se nevyvíjel po stovky milionů let.

 

mayıs sineği larvası ve fosili

Jepice Larva

Stáří: 156 až 150 milionů let
Útvar: Yixian
Místo nálezu: provincie Liaoning
Období: pozdní jura

Jako krátkodobí dospělci žijí jepice jen několik dní a některé dokonce pouze několik hodin. Vyobrazená fosilie patří larvě jepice. Dnešní jepice a ty, co žily před 156 až 150 miliony let se vůbec neodlišují.

 

kaplan kafası ve fosili

Lebka Tygra

Stáří: 20 milionů let
Velikost: 29 centimetrů (11.5 palce)
Místo nálezu: Asie
Období: Miocén

Tygr je savec z čeledi kočkovitých. 80 procent tygřích druhů žije na poloostrově Přední Indie.

Zkamenělá tygří lebka na obrázku je stará 20 milionů let a projevuje stejné znaky jako tygři žijící dnes. Po miliony let zůstala jejich kostní struktura stejná, což vyvrací evoluční teorii.

 

gergedan kafası ve fosili

Lebka Nosorožce

Stáří: 20 milionů let
Velikost: 51 centimetrů (20 palců)
Místo nálezu: Asie
Období: Miocén

Nosorožci z čeledi Rhinocerotidae se obvykle vyskytují v Africe a v Asii, ale nezměnili se po miliony let. 20 milionů let stará lebka nosorožce na obrázku ukazuje, že nosorožci vydrželi stejní po miliony let.

 

mayıs sineği larvası ve fosili

Jepice Larva

Stáří: 156 až 150 milionů let
Útvar: Yixian
Místo nálezu: provincie Liaoning
Období: pozdní jura

Larvy jepice vyskytující se dnes a ty, co jsou 156 až 150 milionů let staré, jsou shodné, což ukazuje, že evoluční teorie je scénář nezaložený na vědě.

Vzorky Zkamenělin Nalezené na Novém Zélandui

Yeni Zelanda haritası

Převážná většina zkamenělin z Nového Zélandu náleží mořským formám života. Velké množství výjimečně dobře zachovaných exemplářů patří rozmanitým mořským kmenům. Fosilie z období křídy se vyskytují často vedle ostatních —třebaže vzácnějších—z kambria, ordoviku a permu. Dodatečně ke zkamenělinám živočichů byly vykopány také různé zkameněliny rostlin z jurského období, sahající beze změny až do současnosti.

Rozmanitost novozélandských fosilií odhaluje přesně totéž, co odhalují další fosilní záznamy. Nebyly objeveny vůbec žádné zkameněliny, které by mohly podporovat teorii evoluce. Všechny objevy ukazují, že živé organismy vznikly náhle, se všemi svými strukturami úplnými. Jinými slovy byly stvořeny a zůstaly nezměněny po stovky milionů let. Nikdy se nevyvíjely.

Yeni Zelanda fosil bölgesi

Rozmanité druhy mechu rostoucí u termálních pramenů Rotorua na Novém Zélandu se nezměnily téměř od počátku historie Země.

Vyobrazena je novozélanská břidlice omletá ledovci. Břidlice jsou přeměněné horniny tvořené v hlubinách Země při srážkách kontinentů.

Vzorky Zkamenělin Objevené v Austrálii

Avustralya haritası

V Austrálii existuje velký počet fosilních polí, z nichž některá byla uznána OSN za historická zachovalá místa.

Odhaduje se, že Austrálie a Antarktida se oddělily od obřího kontinentu Gondwana asi před 40 až 30 miliony let. Klimatické změny, které se potom po dlouhá období odehrávaly patří mezi události, jež vedly k takovému množství a rozmanitosti zkamenělin v Austrálii. Četné zkameněliny získané z polí ostrovní země jsou důležité pro naše porozumění rozmanitosti druhů. Riversleigh, Bluff Downs, Murgon, Lightning Ridge a Naracoorte, to jsou nejznámější fosilní ložiska.

Široký rozsah a velké množství dobře zachovalých živočichů z období kenozoika (před 65 miliony let po současnost), od drobných žabek po klokany, bylo z těchto polí získáno. Navíc k těmto, co poskytují důležitou informaci o historii obratlovců, byly objeveny zkameněliny mořského života sahající do éry paleozoika (před 543 - 251 miliony let).

Avustralya fosil bölgesi

Biologie Austrálie je různorodá. Běžní jsou velcí plazi a vačnatci, zatímco vegetaci charakterizují rostliny s tlustými a lepkavými listy odolné proti suchu.

Windjana Gorge, s geologickou strukturou starou 350 milionů let, se nachází v Severní Austrálii. Tato struktura, která se kdysi nalézala pod oceánem, obsahuje mnoho fosilií z období devonu.

 

at kuyruğu bitkisi ve fosili

Přeslička

Stáří: 248 až 206 milionů let
Místo nálezu: Austrálie
Období: Trias

Ani ten nejmenší rozdíl se neobjevuje mezi přesličkou, která existovala před nějakými 200 miliony let a těmi, co rostou dnes. Pokud si živá věc podržela celou svou strukturu po 200 milionů let, aniž by se sebeméně změnila, pak je nemožné hovořit o tom, že se vyvinula. Tato nemožnost se vztahuje na všechny živé formy a druhy. Fosilie, které zaznamenávají historii života, vyvracejí evoluci.

 

yengeç ve fosili

Krab

Stáří: 23 až 5 milionů let
Místo nálezu: Nový Zéland
Období: Miocén

Dokladem, že krabi byly pořád krabi a nevyvíjeli se, je tato 23-5 milionů let stará fosilie kraba. Tento exemplář a krabi z dnešní doby sdílí stejné vlastnosti, což ukazuje, že živé organismy byly stvořeny Bohem.

 

10 / total 13
You can read Harun Yahya's book Atlas Stvoření online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top