< <
12 / total: 13

Rozmanité Zkameněliny

mantar ve fosili

Žampion

Stáří: 100 milionů let
Místo nálezu: Myanmar
Období: Křída

Zkamenělina žampionu na obrázku ukazuje, že před 100 miliony let existovaly tyto formy života s všemi svými funkcemi a vlastnostmi plně přítomnými a od té doby se nezměnily. Přesně stejným způsobem miliony zkamenělin vykopaných od poloviny 18.století odhalují, že evoluce se nikdy neodehrála. Proto paleontologové, kteří opustili svoje předsudky musí opustit také evoluci a darwinismus, jak je vyjasněno v knize Bližší pohled na důkaz:

“Navzdory jasnému slibu, že paleontologie poskytuje porozumění evoluci, prezentovala jakési protivné obtíže pro evolucionisty, z nichž nejvíce neblaze proslulými jsou "mezery" ve fosilním záznamu." Richard L. & Christina E. Kleiss, Bližší pohled na důkaz, Publikace Hledání pravdy, Mart 2004, str. leden

 

kimyasal böcek ve fosili

Páteříček

Stáří: 100 milionů let
Místo nálezu: Myanmar
Období: Křída

Vyobrazený brouk, příslušník čeledi Cantharidae, je důležitým důkazem, že páteříčkové používali stejný chemický obranný mechanismus před 100 miliony let. Podle vědeckého listu publikovaného Georgem Poinarem z Oregonské univerzity, autoritou na jantar, exempláře hmyzu, které užívali chemickou obranu, byly dříve objeveny ve fosilním záznamu. Například váčky s jedem různých chobotnic z jurského období, termitích vojáku v dominikánském jantaru obsahovaly obranné výměšky. Jiné nalezené dominikánské jantary obsahovaly rozmanité druhy červů, kteří také využívali podobného mechanismu. Ale ještě jsme se nikdy nesetkali s takovým exemplářem páteříčka tohoto stáří užívajícího tento mechanismus.

Pokud nějaká živá bytost plně využívala výjimečně složitého obranného mechanismu před 100 miliony let—kdy byl život, jak evolucionisté tvrdí, údajně velmi primitivní—tak je samozřejmě nemožné, aby to evoluce vysvětlila.

Tento hmyz byl fosilizován, když stříkal na svého nepřítele obranný chemický výměšek.

 

karınca aslanı ve fosili

Mravkolev

Stáří: 100 milionů let
Místo nálezu: Myanmar
Období: Křída

Podle nevědeckých tvrzení evolucionistů motýli a sloni, velryby a mravenci, orchideje a kopřivy, lidské bytosti a ryby, všichni údajně sdílí společného předka.

Fosilní záznam je nejdůležitějším důkazem vyvracejícím toto tvrzení. Živé formy jsou zachovány přesně takové jako byly před desítkami tisíc, desítkami milionů a dokonce stovkami milionů let dávno. Takto by zkameněliny živých forem, které kdysi existovaly, měly ukázat imaginární přechodné formy, jak si osvojovaly současnou podobu. Stopy takzvaných společných předchůdců by se také měly vyskytovat. Jenže ani přechodné formy ani údajní společní předkové toho druhu jak evolucionisté tvrdí nelze nikde ve fosilním záznamu vidět. Miliony vzorků jako 100 milionů let starý mravkolev na obrázku ukazují, že živé věci pořád zůstávaly nezměněny. Jinými slovy teorie evoluce zůstává neprokázaná.

 

akrep sineği ve fosili

Srpice

Stáří: 100 milionů let
Místo nálezu: Myanmar
Období: Křída

Evoluční publikace vyobrazují každý nový fosilní nález jako údajně podporující teorii evoluce. Zprávy se objevují pod titulky jako “Stopy našich předků nalezeny,” “Evoluce hmyzu konečně dešifrována” nebo “Předchůdce mouchy objeven,” jenže bližší čtení odhalí, že nic v těchto zjištěních vůbec nepodporuje evoluci. Naopak, všechna fakta evoluci vyvracejí. Ale fakta se přejdou způsobem předpojatého podávání zpráv, vědecké skutečnosti jsou ignorovány a fikční darwinistické mýty se opakují namísto vědeckých skutečností.

Avšak už není nadále možné, aby veřejnost věřila takovým fantaziím. Nespočet zkamenělin jako jsou ilustrované exempláře, bylo ukázáno a fakt, že původ života neleží v evoluci byl dokázán nezpochybnitelným důkazem.

 

bataklık böceği ve fosili

Brouk z Čeledi Mokřadníkovitých

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Polsko
Období: Eocén

Darwinisté tvrdí, že když bylo bahno prací náhody takovými přírodními úkazy jako blýskání během dlouhého období, výsledek umožnil růže, karafiáty, ptáky, hmyz a lidi, kteří budují města, zkoumají částice atomu, komponují symfonie a cestují do vesmíru. I žák základní žkoly by to považoval za absurně směšné a nelogické a logicky nedostačující, ale z čistě ideologických příčin to evolucionisté tvrdí se vší vážností.

V listu publikovaném časopisem Scientific American evolucionista George Wald dlouze popisoval jak náhoda může udělat cokoli, poskytne-li se jí dostatečný čas. Takto pokračoval:

“Za takovou dobu se nemožné stává možným, možné pravděpodobným a pravděpodobné prakticky jistým. Jeden si musí jen počkat: čas sám dělá zázraky.” (George Wald, "The origin of life'. Scientific American, sv. 191 (2), srpen 1954, str.48))

Waldova slova jsou nejvíce ohromujícím příkladem evoluční logiky. Faktem je, že i po uběhnutí 2 miliard nebo 100 miliard let nebudou kameny a hlína schopny se vyvinout v lidské bytosti, které cítí, myslí, posuzují, radují se, tvoří umělecká díla, bádají, milují a jsou milováni. Život je prací našeho Ušlechtilého a Mocného Pána, nikoli slepé náhody.

 

salyanoz kabuğu ve fosili

Šnečí Ulita

Stáří: 100 milionů let
Místo nálezu: Myanmar
Období: Křída

Ukazovaný vzorek jantaru je starý 100 milionů let a obsahuje ulitu šneka. Skutečnost, že neexistuje rozdíl mezi ulitami dnešních šneků a těch, co žili před 100 miliony let zcela vyvrací tvrzení evolucionistů. Kdyby se šneci vyvíjeli, jak tvrdí evolucionisté, potom by stavba jejich ulit z doby před 100 miliony let měla být velmi odlišná od dnešních ulit. Ale není mezi nimi ani ten nejdrobnější rozdíl a toto je jeden z důkazů, že evoluce se nikdy nestala a že původem života je Stvoření.

 

sinek, toxoneura, fosil

Motýlek

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Polsko
Období: Eocén

Prozkoumáním vědeckých zjištění z neutrální perspektivy může kdokoli jasně vidět, že tvrzení Darwina jsou nepravdivá. Dosud například nebylo Darwinovo tvrzení, že živé druhy procházejí malými dědičnými změnami v průběhu času podpořeno žádnými vědeckými údaji. Všecko, co máme jsou fantazie, práce představivosti darwinistů a ideologická naléhavost.

Dobře známý britský biolog Brian Goodwin popisuje, jak nepožívá Darwinova teorie žádné vědecké podstaty:

Darwinovy předpoklady, že strom života je postupným nahromaděním drobných dědičných odlišností se ukazuje být bez vědecké podpory. Nějaký jiný proces je odpovědný za vznik možností života, těch distinktivních znaků, které separují jednu skupinu organismů od druhé—ryby a obojživelníky, červy a hmyz, přesličky a trávy. (George Wald, "The origin of life”, Scientific American, sv. 191 (2), srpen 1954, str.48)

Odkazováním na jiný proces jako odpovědný za vznik živých věcí, Goodwin vlastně odkazuje na fakt Stvoření, ačkoli je neochoten to takto otevřeně popsat. Jenže fakt, který je mu tak nepříjemné přiznat může pořád vidět každý, kdo má rozum.

 

sürüngen ayağı ve fosili

Noha Plaza

Stáří: 100 milionů let
Místo nálezu: Myanmar
Období: Křída

Zkameněliny v jantaru jsou důležitými příklady druhů lesního života, jaký existoval před miliony let. Výzkum exemplářů v jantaru poskytuje informaci nejen o živých formách v něm uchovaných, nýbrž také o jejich habitatu a dalších živočiších v jejich ekosystému. Tato 100 milionů let stará fosilie ukazuje, jak přetrvala plazí končetina beze změny navzdory tomu, že uplynulo takové množství času. Jakékoli vlastnosti mají plazi dnes, stejné měli před 100 miliony let.

 

cüce altı gözlü örümcek ve fosili, Onopidae

Pavouk z Čeledi Vzokanovití (Oonopidae)

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Polsko
Období: Eocén

Ve své knize Povaha fosilního záznamu, činí Derek Ager významné doznání:

Musí být významné, že skoro všechny evoluční příběhy, co jsem se učil jako student . . . byly nyní odhaleny. (Derek Ager Povaha fosilního záznamu, Zprávy geologické asociace, sv. 87, č. 2 (1976), str. 131-159)

Ager napsal tato slova v roce 1976. Úroveň, jež nyní dosáhla věda a technologie, vyvrátila všechna tvrzení evoluce. Jedním z nedůležitějších důkazů toto stanovujících je fosilní záznam. Nespočet exemplářů jako je tento 50 milionů let starý pavouk na obrázku, naprosto vyvrací Darwinovu teorii.

 

yalancı çiçek böceği ve fosili

Brouk (Scraptiidae)

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Polsko
Období: Eocén

Pokud má nějaký hmyz, co existoval před 50 miliony let, všechny orgány a vlastnosti, jako stejný hmyz dnes, tak je nemožné tvrdit, že tato životní forma získala svou současnou podobu postupným vývojem. Bádání za uplynulých 150 let nebo tak nevyprodukovalo žádné kandidáty na údajného předka pro více než 1 milion známých druhů hmyzu. Ani není pravěpodobné předvídat nějakou odpověď v budoucnu, protože hmyz není potomkem společného předchůdce. Hmyz nezískal svou dnešní podobu evolucí. Každý druh je stvořen se svými určitými charakteristikami a nikdy se nezměnil tak dlouho jak jeho druhy přežívají. Fosilní záznam je pro to nejdůležitějším důkazem.

 

arı sineği ve fosili

Dlouhososka

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Polsko
Období: Eocén

Dokonce po 150 letech hledání fosilií nebyla nalezena ani jediná fosilie přechodné formy ukazující spojení mezi dvěma živými formami. Každá objevená fosilie odhaluje, že živé organismy vznikají se všemi svými rysy již nedotčenými, a že byly stvořeny. Jednou takovou fosilií je 50 milionů let stará dlouhososka na obrázku. Dlouhososky zůstaly nezměněny a zachovaly si všechny svoje charakteristiky navzdory uběhnutí 50 milionů let—žijící důkaz, že evoluce se nikdy nestala.

 

sinek, simuliidae, fosil

Muchnička

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Polsko
Období: Eocén

Pokud by byla tvrzení evolucionistů pravdivá, a živé druhy se neustále měnily ode dne svého prvního objevení, potom druhy žijící před miliony let by se neměly moc podobat těm, co žijí dnes. Vývoj, změna a prokrok by měly být všude pozorovány. Jenže fosilní záznam zjevuje pravý opak. Scénáře postupného vývoje, které se objevují v evolučních novinách a žurnálech jsou všecko výmysly, zcela se rozcházející s realitou—jak je popsáno dokonce i v evolučních knihách:

Byl v evoluci pokrok? Jsou novější rostliny a zvířata pokročilejší než jejich předchůdci nebo alespoň složitější? Ovšemže ne. (Richard Ellis, Aquageneze, Původ a evoluce života v moři, Penguin Books, 2001, str. 7)

 

taş böceği, scydmaenidae, fosil

Brouk (Scydmaenidae)

Stáří: 100 milionů let
Místo nálezu: Myanmar
Období: Křída

Jedno sto milionů let je relativně dlouhá doba pro dovršení údajného evolučního vývoje pro jednu formu života. Kdyby byla hlediska evolucionistů správná, tak v průběhu času by se tito brouci měli změnit ve velmi odlišné formy a neměli by se nijak podobat broukům, co jsou dnes stále naživu. Jenže navzdory uplynutí milionů let brouci z této čeledi—jako všechny ostatní formy života—neprodělali ani tu nejmenší změnu. Byli stejní před 100 miliony let jako jsou dnes, což činí úvahu o evoluci nemožnou.

 

bostan sineği ve fosili, Tipulidae

Tiplice (Tipulidae)

Stáří: 100 milionů let
Místo nálezu: Myanmar
Období: Křída

Fosilie jsou ohromně významné, protože jasně odhalují, způsobem, jemuž může každý porozumět, že evoluce se nikdy nestala. Proto francouzský zoolog Pierre Grassé říká:

Naturalisté nesmí zapomenout, že proces evoluce je odhalen jen skrze fosilní formy. Znalost paleontologie je proto podmínkou; jen paleontologie jim může poskytnout důkaz evoluce. (Pierre Grassé, Evoluce živých organismů, New York: Academic Press, 1977, str. 297)

Jenže veškerá práce provedená paleontology za uplynulých 150 let představila evolucionistům obrovské zklamání. Žádné stopy z minulosti neposkytly žádná zjištění na podporu tvrzení evolucionistů. Všechny fosilie dosud vykopané, bez výjimky, značí, že živé organismy jsou prací Všemohoucího Pána a nikoli náhody.

 

sahte delici böcek ve fosili, Throscidae

Brouk (Throscidae)

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Polsko
Období: Eocén

Jednou z technik propagandy, kterou darwinisté používají nejúčinněji, je poskytovat podrobný popis něčeho, co se nikdy nestalo, jako kdyby tomu tak bylo. Kupříkladu evoluční články dlouze popisují mutace a přírodní výběr, přestože nemají schopnost dát vzniknout novým druhům. Připisují těmto fiktivním mechanismům kreativní moc (Bůh je nadto dozajista povznesen).

Pravda hmoty je velice odlišná. Jenže kvůli této indoktrinaci si mnozí lidé se skrovnými znalostmi představují, že evoluce je nepopiratelná, neoddělitelný úhelný kámen biologie. Ve skutečnosti je to dlouho, co věda odepsala evoluci.

Arthur Koestler popisuje deziterpretaci přírodního výběru a mutace, které jsou zobrazovány jako dva mechanismy evoluce, ale které vůbec takovou moc nemají:

Mezitím vzdělaná veřejnost dále věří, že Darwin poskytl všechny podstatné odpovědi kouzelnou formulkou nahodilých mutací dohromady s přírodním výběrem—dost neznalí faktu, že nahodilé mutace se ukázaly být nedůležité a přírodní výběr rovněž.” (Luther D. Sunderland, Darwinova hádanka, Master Book Publishers, California, 1988, str.32)

 

opliones ve fosili

Sekáč

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Balt, Jantarnyj, Rusko
Období: Eocén

Organismy ze řádu Opliones, jichž existuje odhadem asi 6400 druhů, patří do třídy Arachnida (pavoukovci). Teorie evoluce nedovede vysvětlit, jak se vytvořila jediná bílkovina nebo první živý element, a ještě méně, jakto že organismy se nezměnily po desítky milionů let.

Jednou ze zkamenělin, která umlčuje evolucionisty, je 50 milionů let starý sekáč na obrázku. Způsob, jak zůstal sekáč nezměněn po tak dlouhou dobu nemůže být objasněn v pojmech evoluce. Existuje jen jedno možné vysvětlení: Stvoření.

 

çulluk sineği ve fosili

Číhalka

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Polsko
Období: Eocén

Zásadní tvrzení darwinismu je, že živé organismy se neustále mění a vyvíjejí v údajném evolučním procesu. Jenže pozorování neodhaluje žádný doklad této fantazie darwinistů. Vědecké objevy za posledních 150 let nepotvrdily darwinismus ani jedenkrát. Naopak, každé nové zjištění bylo dalším umíráčkem. Jedním takovým objevem je 50 milionů let stará číhalka na obrázku. Tato zkamenělina je dokladem, že, tak jako jiné druhy much, se ani číhalky nikdy nezměnily, nikdy se nevyvíjely.

 

deve sineği ve fosili, raphidioptera

Dlouhošíjka (Raphidioptera)

Stáří: 125 milionů let
Místo nálezu: Santana Útvar, Pánev Araripe, Brazílie
Období: Křída

Dlouhošíjky, jichž existuje odhadem zhruba 150 druhů, jsou příslušníkem čeledi Raphidioptera—jinou formou života ukazující, že evoluce se nikdy nestala. Vlastně vědecké kruhy jsou si dobře vědomy toho, že fosilní záznam nepodporuje evoluci. Ale kvůli své ideologické závislosti na teorii tento fakt nikdy nepřiznávají otevřeně.

Ve svojí knize Aquageneze, Původ a evoluce života v moři, Richard Ellis stanovuje, že fosilní záznam prokazuje stázi, spíše než změnu očekávanou evolucí:

Fosilní důkaz neposkytuje opravdové odpovědi na otázky sestupu nebo vztahů, ale nepochybně demonstruje trvalost a složitost historie života na Zemi.” (Richard Ellis, Aquageneze, Původ a evoluce života v moři, Penguin Books, 2001, str. 6)

 

sırtlan kafatası ve fosili

Lebka Hyeny

Stáří: 73 milionů let
Místo nálezu: Dai Lin, Yun Nan, Čína
Období: Křída

Historie evoluce je naplněna podvody. Byly učiněny pokusy vyobrazovat zkameněliny různých vyhynulých forem života nebo dokonce fragmentů zkamenělých kostí jako doklad imaginárních přechodů. Zkameněliny živých druhů byly veřejnosti dlouho předkládány evolucionisty jako živé věci, co se vyvíjely. Ale znatelné ticho nyní nahradilo tyto zavádějící spekulace o fosiliích. Eventuálně, jak můžete vidět na zde ukázané lebce hyeny staré 73 milionů let, se došlo k poznání, že mnohé současné formy života žily před miliony let v přesně stejné podobě, jako mají nyní, a že tudíž se nikdy nevyvíjely. Nyní nadešel čas, aby evolucionisté skoncovali se svými podvody a spekulacemi o mýtech lidské evoluce.

 

vaşak kafatası ve fosili

Lebka Rysa

Stáří: 65 milionů let
Místo nálezu: Ma Ling Mountain, Čína
Období: Paleocén

Všechny důležité detaily, včetně zubů tohoto zvířete, lze vidět na této 65 milionů let staré lebce.

Vesmír stvořený Bohem obsahuje bezvadné zázraky Stvoření. Každý projev krásy ve vesmíru je také projevem Jeho všemocnosti a svrchovaného umění. Je to Bůh, Kdo tvoří z ničeho a neexistují hranice Jeho Stvoření.

Darwinismus se snaží, aby lidi zapomněli, že obýváme vesmír plný dokonalých detailů. Ve skutečnosti však kdokoli hledící na nespočetné organismy vidící jak tyto všechny žily v přesně stejné podobě po miliony let—jak demonstruje 65 milionů let stará lebka rysa—bude osvobozen od této indoktrinace a dojde k závěru, že obýváme svět pravých zázraků. Všechny entity jsou dílem Všemohoucího Boha.

 

çakal kafatası ve fosili

Lebka Šakala

Stáří: 51 milionů let
Místo nálezu: Gao Xiong, Taiwan
Období: Paleocén

Žádná zkamenělina značící, že formy života sdílí jednoho předchůdce, nebyla nalezena. Ve fosilním záznamu neexistuje náznak, že živé věci jsou v neustálém stavu proměny. Tak proč jsou darwinisté tak odhodláni držet se svojí teorie? Proč trvají na obhajobě myšlenky, že se živé věci vyvíjely, když existuje tolik dokladů, že byly ve skutečnosti stvořeny Bohem? Příčina je ideologická. Obhajování teorie evoluce má zásadní důležitost pro materialistické a ateistické ideologie.

Bez ohledu na to, jak moc darwinisté trvají na teorii evoluce, fosilní záznam neustále produkuje další důkaz, který to naprosto diskredituje. 51 milionů let stará lebka šakala na obrázku je jedním takovým příkladem. Fosilie odhaluje, že, právě tak jako želvy, tygři, lišky, norci, lvi, nosorožci a všechny ostatní organismy, šakalové nikdy v žádné době neprocházeli postupným vývojem.

 

leopar kafatası ve fosili

Lebka Leoparda

Stáří: 73 milionů let
Místo nálezu: Qi Pan, Yun Nan, Čína
Období: Křída

Úskoky a techniky darwinistů, co používají, aby ošálili lidi, jsou nyní zcela neúčinné. Čelící atlasům, které dělají skutečnost stvoření krystalicky jasnou—a bezpočtu zkamenělin, co demonstrují, jak se živé věci nikdy ani trochu nezměnily—darwinisté viděli, že všechny věci byly vytvořeny z ničeho. Jejich lsti byly také odhaleny a účinně neutralizovány.

Sama o sobě tato 73 milionů let stará leopardí lebka stačí, aby ukázala, že všecky pohádky o změnách, kterými údajně procházejí živé organismy jsou naprosto neplatné. Ukazuje, že leopardi žijící před 73 miliony let měli naprosto stejné vlastnosti jako leopardi žijící dnes.

Strukturu čelisti a zuby této zkameněliny lze vidět velmi podrobně.

 

zebra kafatası ve fosili

Lebka Zebry

Stáří: 45 milionů let
Místo nálezu: Xi An, Čína
Období: Eocén

Bůh stvořil všechny živé věci s jejich odlišným vzhledem a podobami. Stejným způsobem, jak se jejich způsob života a potřeby liší, tak jsou značné rozdíly v jejich tělesné stavbě. To znamená, že není těžké popsat vykopané fosilie, činíc možným stanovit anatomické rysy organismu, jehož zkamenělina byla objevena. 45 milionů let stará zkamenělina zebry na vyobrazení vykazuje tuto odlišnost. Je evidentní, že není rozdíl mezi rysy fosilie a těmi na lebce dnešní zebry.

Není pochyb o tom, že toto je jeden z Božích zázraků. Vědecký důkaz v ruce je příliš definitivní, než aby ho vědci mohl popřít, dokonce i když jsou evolucionisty. Je vědeckým faktem, že druhy se nemění a že neprodělaly evoluční proces.

 

asya vahşi atı kafatası, fosil

Lebka Asijského Divokého Koně

Stáří: 33 milionů let
Místo nálezu: Yun Nan, Čína
Období: Oligocén

Mýtus o evoluci koně patří mezi nejznámější podvody darwinismu. Tento scénář—o němž mnozí současní evolucionisté přiznávají, že je nepravdivý—je stále obhajován množstvím fanatických darwinistů. Avšak toto tvrzení je plné neobyčejných nesrovnalostí a postrádá vědecký důkaz a bylo totálně vyvráceno. Koně se nezměnili po miliony let. Lebka 33 milionů let starého asijského divokého koně na ilustraci ukazuje, že koně žili přesně stejným způsobem jako teď. To samo o sobě stačí, aby to zdemolovalo veškerá tvrzení darwinistů o údajné evoluci koní.

 

rakun kafatası ve fosili

Lebka Mývala

Stáří: 4.3 milionů let
Místo nálezu: Gan Su, Čína
Období: Pliocén

Vzorky zkamenělin staré miliony let, jsou-li srovnány se současnými formami života, odhalují, že nebyl žádný přechod v morfologii a že evoluce od jednoho druhu k jinému se nikdy nepřihodila. Tento fakt se vztahuje stejně na mravence a motýly, lední medvědy a ještěrky, a octomilky a zebry. Darwinova teorie evoluce není podložena vůbec žádnými vědeckými zjištěními. Žádný důkaz pro její podporu nebyl vyprodukován od dob Darwina. A s každým uplynulým dnem fosilní záznam činí nedostatek důkazu ještě zřetelnějším. Tato 4.3 miliony let stará lebka mývala jasně ukazuje, že Darwin se úplně pletl.

 

tibet, yaban eşeği, kafatası, fosil

Tibetský Divoký Osel

Stáří: 29 milionů let
Místo nálezu: Yin Chuan, Čína
Období: Oligocén

Pokusy evolucionistů zobrazovat divokého osla jako předka koně jsou naprosto klamné. Zkameněliny dokázaly, že divoci osli vždycky existovali jako divocí osli a nejsou potomky jiné živé formy. Vyobrazená zkamenělina ukazuje, že divocí osli žijící před 27 miliony let byli shodní s těmi, co žijí dnes—což účinně umlčuje všechna tvrzení evolucionistů.

Nové druhy nevznikají následkem mutací a slepé náhody. Je to Všemohoucí Bůh, kdo vlastní svrchovanou kreativní moc, a Kdo je všechny stvořil.

 

maymun kafatası ve fosili

Lebka Opice

Stáří: 32 milionů let
Místo nálezu: Qing Dao, Čína
Období: Oligocén

Ani jedna fosilie mající napůl opí a napůl lidské znaky nebyla nikdy nalezena. Všechny fosilie vždy zobrazované jako doklad údajné evoluce člověka byly odhaleny jako mystifikace a všechny byly stáhnuty samotnými evolucionisty. Vše, co jim zbylo jsou scénáře založené na darwinistických představách.

Konkrétní zjištění prokázala, že opice pořád existovaly jako opice, kdežto lidské bytosti byly vždycky lidské. Jedním takovým nálezem je 32 milionů let stará opičí lebka.

 

deve kafatası ve fosili

Lebka Velblouda

Stáří: 3.9 milionů let
Místo nálezu: Gan Su, Čína
Období: Pliocén

Podle evolučních tvrzení musela být velká lebka velblouda, dlouhý krk a hrby výsledkem po sobě jdoucích mutací. Následkem toho by muselo existovat bezpočet savců s polodlouhými krky, divně tvarovanými hlavami a vznikajícími hrby. Tyto imaginární formy života by se měly často vyskytovat ve fosilním záznamu a neměla by být ani stopa po plně vyvinutých velbloudech v době před miliony let, jako je ten ukazovaný výše. Ovšem informace z fosilního záznamu ukazují, že takový vymyšlené přechodné formy nikdy neexistovaly. Velbloudi nikdy neprodělávali přechodná stádia a pořád existovali jako plně vyvinutí velbloudi.

 

gri tilki kafatası ve fosili

Lebka Šedé Lišky

Stáří: 78 milionů let
Místo nálezu: Lan Zhou, Gan Su, Čína
Období: Křída

Teorie evoluce—ohledně níž bylo vyprodukováno nekonečně falešných kusů důkazu a která byla udržována naživu vynalézáním zcela neuvěřitelných scénářů—nyní dorazila ke konci svého života. Lidé si uvědomují, že čelili ohromnému klamu. Od nynějška dále nebude mít žádný scénář vymyšlený darwinisty účinek a kolaps jejich teorie bude valem pokračovat, protože vědecká tvrzení evoluci úplně vyvracejí.

Tato 78 milionů let stará lebka lišky šedé je pouze jedním z důkazů, které urychlují tento kolaps. Darwinismus byl zcela zdiskreditován zkamenělinami.

 

balıkçı sansar kafatası ve fosili

Lebka Kuny Rybářské

Stáří: 78 milionů let
Místo nálezu: He Zheng, Gan Su, Čína
Období: Křída

Bůh má moc tvořit z ničeho. Nemoci tomu porozumět, darwinisté nemohou pochopit nebo nepochopí, že Bůh stvoří živou věc, kdykoli si přeje, jednoduše příkazem “Buď!” Tento nedostatek víry a nedostatek uvědomění si skutečných faktů je podkladem nelogických scénářů a falešných důkazů, s nimiž přicházejí. Jenže lidé, kteří nejsou ovlivněni darwinistickým kouzlem nemají potíže pochopit velkolepost stvoření ve světě. Jasně byly živé věci stvořeny a vybaveny dokonalými soustavami. Byly stejné po všechny generace od momentu, kdy byly stvořeny.

78 milionů let stará lebka kuny na obrázku je jen jedním zástupcem této reality.

 

karayip keşiş foku kafatası ve fosili

Lebka Tuleně Karibského

Stáří: 3.1 milionů let
Místo nálezu: Yun Nan, Čína
Období: Pliocén

Darwinisté nedovedou vysvětlit oko trilobita, které měli tito korýši již před 530 miliony roků. Darwinisté nedovedou vysvětlit, jak se organismy v moři, na souši a ve vzduchu najednou objevily a přežily beze změny po celou dobu své existence. Darwinisté tvrdí, že jeden druh se vyvinul v jiný, ale nedovedou vysvětlit, jak se jediná prvotní buňka mohla změnit takovým způsobem, aby získala odlišné funkce v mnohobuněčné struktuře. Darwinismus je teorie v mrtvém bodě a postupně umírá, jak se dělají nové objevy s každým uplynulým dnem. 3.1 milionů let stará lebka tuleně karibského zde ukazovaná je jedním z mnoha důkazů k urychlení tohoto procesu vymizení.

 

gergedan kafatası ve fosili

Lebka Nosorožce

Stáří: 75 milionů let
Místo nálezu: Gan Su, Čína
Období: Křída

Darwinisté tvrdí, že živé organismy jsou si vzájemně potomky a získaly svou současnou podobu cestou postupných změn v průběhu času. Kdyby bylo toto tvrzení pravdivé, mělo by být zřejmé z fosilního záznamu. Jenže země vydává jen fosilie staré miliony let, jež jsou shodné s druhy žijícími dnes. Neexistuje ani jedna přechodná forma, aby potvrdila tvrzení darwinistů. Všechny živé věci od nejmenších po největší, existovaly před miliony let ve stejné podobě jako jsou dnes.

Když se ostatní živé organismy nikdy nezměnily, pak nezbývá racionální a vědecký podklad pro tvrzení, že lidské bytosti se změnily. Lidé byli pořád dokonale lidští, a nikdy se nepozměnili.

 

Hint Misk Kedisi Kafatası ve fosili

Cibetka Malá

Stáří: 48 milionů let
Místo nálezu: Gan Su, Čína
Období: Eocén

V roce 1993 Stephen Jay Gould napsal do časopisu Natural History o způsobu, jak lze u živých druhů pozorovat, že mají přesně tytéž charakteristiky napříč fosilním záznamem:

Stáze, neboli neměnění, většiny fosilních druhů během jejich dlouhých geologických období života, byla mlčky uznána všemi paleontology, ale skoro nikdy nestudována výhradně, protože převažující teorie se staví jako k nezajímavému nedůkazu pro neevoluci. . . Zavalující převážnost stáze se stala nepříjemným rysem fosilního záznamu, ale ponechána ignorována jako projev ničeho (to jest neevoluce). (S. J. Gould, “Cordelia’s Dilemma”, Natural History, únor, str. 10-18)

Jediným důvodem proč evolucionisté odkazují na stázi ve fosilním záznamu jako na “nepříjemnou” je, že kdyby se živé věci neměnily, tak to anuluje teorii evoluce. Tato informace, která ukazuje, že evoluce se nikdy nepřihodila, je důkazem pro skutečnost stvoření.

 

zürafa kafatası ve fosili

Lebka Žirafy

Stáří: 65 milionů let
Místo nálezu: Meng Gu, Čína
Období: Křída

Žirafy jsou vyhlášené svými neobvykle dlouhými krky. Darwinisté hypotetizují, že krky těchto zvířat se protahovaly postupně, jak se natahovaly, aby dosáhly na vyšší větve. Tento jeden z nejvíce známých klamů evoluční teorie je naprosto vyvrácen fosilním důkazem: žirafy byly naprosto stejné před 65 miliony let jako jsou dnes. Ve fosilním záznamu není ani stopy po procházení neustálými změnami a rostoucích krcích, které by dosáhly na vyšší větve. Žirafy jsou dnes přesně stejné jako před 65 miliony let.

 

yaban domuzu kafatası ve fosili

Lebka Kance

Stáří: 58 milionů let
Místo nálezu: Shan Dong, Čína
Období: Paleocén

Darwinisté byli schopni shromáždit svoje původní podporovatele používáním velice primitivní logiky. V klimatu vědecké ignorance bylo snadné přesvědčit veřejnost, že bílkoviny a eventuálně buňky se mohly vytvořit spontánně z blátivé vody, že savci lovící ve vodě si později vyvinuli ploutve a změnili se v delfíny a že opice se rozhodly přestat skákat ze stromu na strom a chodit raději vzpřímeně a tak se vyvinuly v lidské bytosti.

Vědy genetika a paleontologie byly neznámé, takže všechny tyto imaginární přechody byly vyobrazovány jako nezvratná fakta. Ale nyní jsou darwinisté v mnohem obtížnějším postavení. Věda genetiky odhalila složitou strukturu buňky a jak jsou rysy předávány z generace na generaci. Paleontologie ukázala, že organismy se nikdy nezměnily. Bezpočet druhů, jako je 58 milionů let stará lebka kance tady ukazovaná, značí, že živé věci vykazovaly stejnou složitost před miliony let jako současné druhy. Již není možné, aby darwinisté klamali veřejnost.

 

antilop kafatası ve fosili

Lebka Antilopy

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Da Quing, Hei Long Jiang, Čína
Období: Eocén

Exempláře těchto savců staré 50 milionů let byly perfektně zachovány. Tento exemplář, také miliony let starý, ukazuje, že antilopy nebyly nikdy předmětem nějakého měnění a ani nejsou potomky ani se nevyvinuly v jinou formu života. Právě tak jako zebry, vlci, tygři a lišky před miliony let, tyto živé věci byly také stvořeny způsobem, o němž rozhodl Bůh, a od té doby se nezměnily. Jako je tomu se všemi formami života, neexistuje jediná přechodná forma, co by podporovala mýtus evoluce. Jako se všemi tvrzeními evolucionistů, i toto je naprosto falešné. Organismy na Zemi se nikdy nevyvíjely.

 

çita kafatası ve fosili

Lebka Geparda

Stáří: 7.3 milionů let
Místo nálezu: Shan Dong, Čína
Období: Miocén

Na základě několika prvků opího chování darwinisté tvrdí, že opice a lidé jsou potomky jednoho předka. Tvrdí, že opice se jednoho dne rozhodly sestoupit ze stromů, chodit rovně, mluvit, zpívat a skládat hudbu, stavět budovy a činit vědecké objevy a takto se změnily v lidi. V takovém připadě by se musel podobný proces přechodu vztahovat i na jiné organismy. Jelikož gepardi, kupříkladu, jsou schopni rychle běhat, měli by být jednoho dne schopni pozměnit svou fyzickou stavbu a změnit se ve vnímavé bytosti vyhrávající zlaté medaile na Olympijských hrách. Avšak pohled na vědecká fakta odhaluje, že gepardi, tygři, vlci, lišky, lvi a leopardi—prostě všechna zvířata—se nikdy vůbec neměnila.

Stejná stabilita neboli stáze se vztahuje i na opice a lidské bytosti. Opi vždy existovali jako opi a lidé jako lidé.

 

yer köpeği kafatası ve fosili

Lebka Binturonga

Stáří: 88 milionů let
Místo nálezu: Yun Nan, Čína
Období: Křída

Darwin si představoval, že živé organismy se pomalu mění. Z jeho pohledu jsou všecky živé bytosti, včetně lidí, potomky jiných druhů a tak dospěli ke svému současnému zjevu. Vzhledem k tomu, že věda 19.století neposkytla žádné důkazy jeho hypotéze, Darwin se domníval, že přechodné formy, co by měly existovat, budou nalezeny později.

Darwinovi blízcí přívrženci zdědili tuto víru. Od té doby pořad bez přestání hledali přechodné formy, o nichž Darwin věřil, že budou eventuálně ohlášeny. Avšak netrvalo dlouho, aby se poznalo, že Darwin se mýlil. Nezměněné formy života ve fosilním záznamu definitivně popírají darwinismus. Jedním úderem této pověrečné víře, usilované být udržena při životě jen jako ideologie, je tato 88 milionů let stará lebka binturonga na fotografii.

 

tazmanya canavarı kafatası ve fosili

Lebka Tasmánského Čerta

Stáří: 32 milionů let
Místo nálezu: An Hui, Čína
Období: Oligocén

Britský paleontolog Derek W. Ager popisuje, jak je fosilní záznam hlavní obtíží pro evoluční teorii:

Ten bod se objevuje, že když podrobně prozkoumáme fosilní záznam, ať na úrovni řádů nebo druhů, nacházíme—zas a znova—nikoli postupnou evoluci, nýbrž náhlou explozi jedné skupiny na účet druhé. (Derek A. Ager, “Povaha fosilního záznamu ”, Zprávy britské geologické asociace, sv. 87, 1976, str. 133)

Jednou fosilií, která prokazuje, že druhy nikdy neprošly přechodnými formami je tato 32 milionů let stará lebka tasmánského čerta na ilustraci.

 

kaplumbağa ve fosili

Želva

Stáří: 98 milionů let
Místo nálezu: Shan Li Mountain, Čína
Období: Křída

Darwinisté, kteří tvrdí, že živé věci jsou si vzájemně potomky a vyvíjejí se neustálými pomalými změnami, neumí vysvětlit stázi, neboli úplnou stabilitu, pozorovanou uvnitř těchto stejných druhů. Teorie evoluce, tvrdící, že lidské bytosti jsou potomky opic, musí vysvětlit, proč jiné formy života neprodělaly imaginární přechody podobné těm od opice ke člověku. Evolucionisté nemohou poskytnout žádné rozumné a logické odpovědi. Ptáci se nikdy nezměnily. Nosorožci, lišky a hyeny se nikdy nezměnili; a nezměnila se ani želva zde prezentovaná, stará 98 milionů let.

A ani lidské bytosti. Myšlenka, kterou se snaží darwinisté vnutit veřejnosti—že živé věci dělají pokroky drobnými změnami a eventuálně se vyvíjejí v jiné formy života—je ohromná lež.

 

kutup ayısı  kafatası ve fosili

Lebka Ledního Medvěda

Stáří: 74 milionů let
Místo nálezu: Liaoning, Čína
Období: Křída

Série Atlas stvoření a tato kniha poskytují důležitý důkaz, který může jen dodat k panice darwinistů, ukazující jim, že evoluce je mrtvá a že už nemohou klamat svět. Tato 74 milionů let stará lebka ledního medvěda, kupříkladu, identická s lebkou ledních medvědů žijících dnes—stačí sama o sobě, aby podkopala argumenty darwinistů.

Jak se důkaz hromadí, prohlašující, že darwinismus je neplatný, čím dál více darwinistů se snaží vzbudit dojem “Jsme živí a v pořádku.” Snaží se využít metody propagandy, aby bojovali intelektuální boj, který nemohli vyhrát s vědou. Snaží se zakrýt studie demolující darwinismus. Jenže toto jednání jim nezabrání vidět, třebaže podvědomě, rozsah zhroucení, které se odehrálo.

 

çayır kurdu kafatsı ve fosili

Lebka Kojota

Stáří: 65 milionů let
Místo nálezu: Qing Hai, Čína
Období: Křída

Když se organismus poprvé objevuje ve fosilním záznamu, pak pokračuje ve stejné podobě po miliony následujících let. Všechny zkameněliny vyobrazené v této knize, jako je 65 milionů let stará lebka kojota, to je jen několik příkladů. Tak jako jiné živé formy, kojoti před 65 miliony let měli stejný vzhled a stavbu jako mají dnes. Toto totálně demoluje celý koncept evoluce.

Tento stav věcí, který se vztahuje na všecky organismy, se nevyhnutelně vztahuje také na lidi. Lidé vždy existovali jako lidé, od okamžiku svého stvoření, a nikdy neprodělali ani tu nejmenší změnu. Vezmeme-li, že tolik forem života popírá tvrzení evoluce, nemůže existovat vědecký základ pro scénáře ohledně lidské evoluce vysněné darwinisty.

Zuby zobrazené zkameněliny lze vidět velmi podrobně, což poskytuje dostatečný důkaz, že kojoti žijící před 65 miliony let byli shodní s těmi, co žijí dnes.

 

Sassafras yaprağı ve fosili

List Sasafrasu

Stáří: 54-37 milionů let
Místo nálezu: Cache Creek Útvar, Britská Kolumbie, Canada
Období: Eocén

Jednou z nejznámějších forem darwinistické propagandy jsou neopodstatněné slogany ve stylu “Odmítání teorie evoluce je dogma,” nebo “Popírání evoluční teorie je nevědecké.” Ve skutečnosti však jsou taková prohlášení zaujatostí založenou na předpojatém konceptu vědy evolucionistů.

“Věda,” není podle darwinistické definice disciplína, která bádá, zkoumá a analyzuje svoje zjištění neutrálním způsobem a potom akceptuje tato zjištění. Podle darwinistů musí vědecká šetření především potvrzovat jejich vlastní víry a myšlenky, v tomto procesu musí být nálezy interpretovány překroucením jich v souladu s evolučním dogmatem.

Jinak řečeno, evolucionisté zobrazují svoje předpojaté výklady, spíše než důkaz sám, jako vědu. Darwinistická věda je pokusem, nikoli odhalit fakta, ale vykládat je selektivně a překrucovat je.

 

katsura ağacı yaprağı ve fosili

Zmarličník Japonský

Stáří: 65-54 milionů let
Místo nálezu: Španělsko
Období: Paleocén

Jedním z nejvýznamějších faktů odhalených fosilním záznamem je, že živé věci se objevují v jediném okamžiku spolu se všemi svými charakteristikami. Jinými slovy, neexistuje známka jakýchkoli druhů, co by se vyvíjely od primitivní formy a pomalu počaly získávat svoje údy. Všechny živé druhy byly bezvadné a plně formované od chvíle, co se vynořily a ty druhy, co přežily jsou stále identické se svými původními formami. Kniha O původu druhů Revidováno popisuje, jak toto představuje vážné dilema pro darwinismus:

Náhlý způsob, jak se celé skupiny druhů naráz objevují v určitých formacích, byl zdůrazněn některými paleontology—například Agassizem, Pictetem a Sedgwickem—jako fatální překážka víře v transmutaci druhů. Pokud bezpočet druhů, patřících ke stejnému rodu nebo čeledi, začal doopravdy žít najednou, tento fakt by byl fatální pro teorii postupného vývoje přírodním výběrem. (O původu druhů Revidováno, str. 46)

 

Dişbudak yaprağı ve fosili

List Jasanu

Stáří: 23-5 milionů let
Místo nálezu: Španělsko
Období: Miocén

Kdyby uvažovali darwinisté vědecky, jak o sobě tvrdí, pak by neměli jednat ve světle své ideologie—jinými slovy svých představ—leč naopak podle faktů a konkrétních zjištění. Konkrétní fakt odhalený dnešními paleontology je, že každý živý druh se objevuje náhle a nikdy se nezměnil tak dlouho jak existoval. Význam je jasný: život se nikdy nevyvíjel. Tak jako vesmír sám, život je dílem Boha, Stvořitele.

23 až 5 milionů let starý list jasanu na obrázku opět slouží jako připomínka pro všechny.

 

bataklık mersini ve fosili

List Vřesny

Stáří: 30 milionů let
Místo nálezu: Cereste, Francie
Období: Oligocén

Raději než debatovat o smyslu vědeckých nálezů, darwinisté preferují se uchylovat k technikám psychologické propagandy, omezovat svobodu myšlení zakazováním prací, které vyvracejí evoluci a ovlivňovat veřejnost přijetím výsměšného slohu. Obvykle za tím účelem využívají techniky psychologické války.

Evolucionisté by neměli předstírat hluchotu a uchylovat se urážení, napadání a falešným obviněním, aniž by pohlédli na dostupný důkaz a dokumentaci. Pokud jsou si jisti svou teorií a mají-li vědecký důkaz, měli by ho ukázat, aby umlčeli svou opozici na intelektuální úrovni. Avšak to nikdy neudělali, a je nemožné, aby to udělali, protože darwinisté nemají ani kousek takového důkazu, co by podporoval jejich teorii.

 

hurma yaprağı ve fosili

Tomel

Stáří: 40 milionů let
Místo nálezu: Francie
Období: Eocén

Podle nevědeckých tvrzení darwinistů datlové palmy, borovice, kaktusy, orchideje, karafiáty, růže, třešňové stromy, tráva, kapradí—zkrátka všecky rostliny sdílí stejného smyšleného předchůdce. Ale když jsou otázáni na povahu tohoto předchůdce nebo v jakých stádiích se různé rostliny od sebe navzájem oddělily a nakonec získaly svoji současnou podobu, evolucionisté nemají vědecké odpovědi, co by mohli poskytnout.

E. J. H. Corner, evoluční botanik z Cambridgské univerzity, doznává, že evolucionisté nemají odpovědi na předmět původu rostlin:

Slova hojně uznávaného evolučního botanika E.J.H. Cornera z Cambridgské univerzity stále znějí po 40 letech, co je napsal: “Ale pořád si myslím, že pro nepředpojatého je fosilní záznam rostlin ve prospěch jednotlivého stvoření . . . Dovedete si představit jak orchidea, okřehek a palma pocházejí od jednoho stejného předka a máme my nějaký důkaz pro tento předpoklad? Evolucionisté musejí být připraveni s odpovědí, ale já si myslím, že většina se před inkvizicí zlomí.” ( E.J.H. Corner, profesor botaniky, Cambridge University, England, Evoluce v současném botanickém myšlení, Chicago: Quadrangle Books, 1961, str. 97)

Úroveň vědy a technologie v 21.století učinila Cornerovy starosti platnějšími. Bezpočet vědeckých zjištěních a hlavně fosilní záznam, uvrhli darwinismus v neřešitelné dilema—nejen na poli botaniky, ale ve všech odvětvích vědy. Ve svém intelektuálním boji na život a na smrt se darwinisté snaží udržet svoji teorii naživu a připravit se na otázky, kterým by mohli čelit. Jenže pořád nemají jedinou vědeckou odpověď, kterou by mohli poskytnout.

 

arakorya kozalağı ve fosili

Šiška Araukárie

Stáří: 170 milionů let
Místo nálezu: Patagonie, Argentina
Období: Jura

Fosilie zde ilustrovaná, která dokazuje, že aurakárie neprodělaly sebemenší změnu za posledních 170 milionů let, odsuzuje darwinisty ke značnému tichu. Novější evolucionista Stephen Jay Gould vyjádřil toto ticho a “rozpaky” darwinistů před fosilním záznamem:

"Zavalující převážnost stáze se stala nepříjemným rysem fosilního záznamu.”(Stephen Jay Gould, “Cordelia's Dilemma,” Natural History, únor 1993, str.15)

Rozpaky darwinistů tváří v tvář fosilnímu záznamu pramení z jejich lži, kterou propagovali alespoň 150 let. Strávili desetiletí popisováním jak živé formy údajně nabyly své současné podoby sérií postupných změn a zaváděli veřejnost v to, co je hlavním podvodem v dějinách vědy a mají plné právo se cítit zahanbeni realitou zjevenou fosilním záznamem. Teď by měli dovolit, aby je tyto rozpaky dovedly k pravdě a měli by se přestat vědomě hlásit ke lži.

 

saçlı meşe yaprağı ve fosili

Dub Cer - List

Stáří: 5-1.8 milionů let
Místo nálezu: Sofie, Bulharsko
Období: Pliocén

Většina evolučních knih nebo článků prezentuje příliš mnoho fantastických pohádek. Tyto popisují procesy, které se nikdy nemohly uskutečnit a jsou vědecky nemožné. Budete číst o tom, jak se první buňka objevila v bahnité louži, jak se ryba jednoho dne rozhodla vystoupit na souš a změnila se ve stovky rozmanitých druhů a jak plazi jednoho dne vzlétli do vzduchu jako ptáci. Ale všecky tyto báchorky jsou sci-fi a mají daleko k vědě. Hlavním hrdinou těchto povídaček je slepá náhoda.

Ve svojí knize Velká evoluční záhada Gordon Rattray Taylor říká o tomto předmětu:

Evoluční historie je hromadou takových modifikací; jeden by skoro mohl říct, že se z nich skládá. Šupiny se stávají peřím. Nohy se stávají křídly. Žaludky se stávají plovacími měchýři. Dokonce i na úrovni biochemických procesů se objevují záměny a rozvinutí. Vše co může darwinismus říct k těmto zázrakům je, že jsou výsledkem náhody. (Gordon Rattray Taylor, Velká evoluční záhada, New York: Harper & Row, 1983, str.10)

Faktem však je, že náhoda nemůže nikdy vyprodukovat řád vyžadující inteligenci a vědomí. Žádná logická osoba nemůže nikdy akceptovat, že rozmanitost a složitost vykazovaná organismy jsou prací náhody. Náhoda nemůže dát vzniknout jasným květinám, chutnému ovoci a zelenině, leopardům, králíkům, tygrům, ptákům, mravencům ani lidským bytostem schopným zakládat celé civilizace. Život a vše, co vidíme kolem sebe je dílem Všemohoucího Boha, Vševědoucího Pána svrchovaného mistrovství.

 

ardıç dalı ve fosili

List Jalovce

Stáří: 5-1.8 milionů let
Místo nálezu: Sofie, Bulharsko
Období: Pliocén

Od počátku 20.století, teorie evoluce, neústále určitými kruhy zobrazovaná jako vědecká realita, dostala sérii smrtících úderů—které však byly před veřejností pečlivě skryty. Darwinisté bezustání vydávají propagandu značící, že se nic nezměnilo, ale nikdy se nezmiňují o bezpočtu fosilií, které slouží jako důkaz stvoření a pokračují ve vypravování stejných starých báchorek. Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů evoluční propagandy je, že skoro nikdy necítí potřebu podložit svoje pohádky nějakými vědeckými zjištěními. Phillip Johnson tuto pozici popisuje:

Neexistuje požadavek, aby byly tyto spekulace potvrzeny buďto experimentálně nebo fosilním důkazem. Pro darwinisty, jen být schopen si proces představit je dostatečné jako potvrzení, že něco takového se muselo doopravdy přihodit. (Phillip Johnson, Námitka se připouští, str. 23)

Sama o sobě vlastně je tato situace důkazem zoufalství darwinistů. Jsou povinni se spoléhat na vlastní představivosti, protože vědecká data nenabízejí podporu pro evoluci. Nespočet zkamenělin, jako je vyobrazený list jalovce, dokazuje, že evoluce se nikdy neodehrála. Z tohoto důvodu se darwinisté raději uchylují ke spekulacím, než aby hledali vysvětlení ve vědě.

 

üvez ağacı yaprağı ve fosili

List Jeřábu

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Kamloops, Britská Kolumbie, Kanada
Období: Eocén

Jeřáby jsou stejné dnes jako byly před 50 miliony let. Jinými slovy, v minulosti nebyla Země obývána primitivními napůl vyvinutými a podivně vyhlížejícími živočichy a rostlinami, jak bychom měli podle evolucionistů věřit. Země před 50 miliony let nebyla zaplněna živými formami, které se rušně vyvíjely stádium po stádiu. Všechny organismy tehdy měly stejné fyzické vlastnosti, údy a plně formované struktury jako ty, co žijí dnes, a měly s nimi stejný vzhled. Zkamenělina na obrázku je toho zjevným dokladem.

 

elma ağacı yaprağı ve fosili

List Jabloně

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Kamloops, Britská Kolumbie, Kanada
Období: Eocén

Právě tak jako višně vždycky existovaly jako višně, jabloně byly pořád jabloně. Jablko nevzniklo jako potomek jiného podivného ovoce. Darwinovo tvrzení navržené před nějakými 150 lety, že živé věci jsou si navzájem potomky skrze velmi malé změny, pořád postrádá jakýkoli potvrzující důkaz, navzdory uplynutí tak dlouhé doby.

Evolucionista Richard Dawkins tvrdí:

O jedno sto a dvacet pět let později víme mnohem více zvířatech a rostlinách než věděl Darwin, a pořád mi není znám jediný případ složitých orgánů, které by nemohly být vytvořeny množstvím následných drobných modifikací. Nevěřím, že bude takový případ nalezen. (Richard Dawkins, Slepý hodinář, str.91)

 

karayemiş yaprağı, cherry laurel, fosil

List Bobkovišně

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Kamloops, Britská Kolumbie, Kanada
Období: Eocén

Stromy bobkovišně žily v minulosti stejným způsobem jako dnešní. Kdyby darwinisté říkali pravdu, pak by se současné bobkovišně neměly nijak, nebo jen částečně, podobat, těm z minulosti. Navíc by jiné fosilie měly být schopny ukázat jak se bobkovišně z minulosti měnily v dnešní stromy. Ale za minulé dvě století nebo tak nějak nebyli darwinisté schopni získat důkaz tohoto procesu, který existuje čistě v jejich představivosti. Všechny nálezy odhalují, že bobkovišeň vždy existovala jako bobkovišeň, že se nevyvíjela a proto musela být stvořena.

 

tarpun ve fosili

Tarpon

Stáří: 110 milionů let
Místo nálezu: Ceara, Brazílie
Období: Křída

Ve své knize Chybějící články Robert A. Martin praví:

Pokud je kreacionistický model správný, nebude žádný vztah předchůdce-potomek, žádný evoluční proces nijakého druhu. Je-li evoluční proces správný a s dost hustým fosilním záznamem, přechodné formy na všech strukturálních a chronologických úrovních by měly být nalezeny. (Robert A. Martin, Chybějící články: Evoluční koncepty a přechody v čase, Jones and Barlett Publishers, UK, 2004, str. 8)

Bez výjimky všechny fosilní exempláře, z nichž tato kniha popisuje pouze několik, ukazují, že mezi formami života neexistuje linie sestupu a že se živé druhy objevují naráz se všemi svými patřičnými vlastnostmi. Vykopávky neuspěly v přijítí s napolo vyvinutými formami života nebo se zkamenělinami přechodných forem. S tímto důkazem je jasné, že evoluce je neplatná, a stvoření je nepopiratelný fakt.

 

Monacanthus ve fosili

Pilníkotrn

Stáří: 4 milionů let
Místo nálezu: Útvar Marecchio, Itálie
Období: Pliocén

Pilníkotrn, příslušník čeledi Monacanthidae, obývá tropické nebo subtropické vody. V této čeledi existuje 107 známých druhů. Jednou z nevýraznějších charakteristik většiny těchto druhů je, že jsou mistry v kamufláži, schopni se schovat změnou barvy, aby ladili s okolím a takto se ochránili před predátory.

Tato zkamenělina Monacantha je 4 milionů let stará, evidentní důkaz, že tyto druhy se nikdy nevyvíjely. Živé věci si nejsou navzájem potomky procházením neustálými změnami způsobem navrženým darwinisty. Všemohoucí Bůh stvořil vesmír a všechno živé v něm.

 

ahtapot ve fosili

Chobotnice

Stáří: 95 milionů let
Místo nálezu: Hdžoula, Libanon
Období: Křída

Chobotnice, jejichž vysoká schopnost učení byla laboratorně vyzkoušena, jsou také mistry kamufláže. Tato schopnost závisí na speciálně vytvořených buňkách v kůži. Díky těmto kožním buňkám a jejich schopnosti měnit barvu, stát se opačnými a odrážet světlo, se mohou chránit před nebezpečím a také varovat jiné chobotnice před možným nebezpečím. Některé chobotnice dělají ještě více: maskují se napodobováním jiných mořských tvorů. Tyto, známé jako “maskovaná chobotnice,” si osvojují zjev strašidelně vypadajících živočichů jako jsou perutýn nebo mořští hadi.

Ale mohly chobotnice získat takové vlastnosti po stádích v průběhu doby, jak tvrdí evolucionisté? Byly první chobotnice podivně vyhlížející, napůl vyvinutá stvoření s nevyvinutými orgány, velmi odlišné od těch, co žijí dnes? Jednou z cest, jak o tom rozhodnout, je prozkoumat fosilní záznam. Když to uděláme, bez ohledu na to, jak daleko v čase půjdeme, setkáme se s fosiliemi chobotnic přesně stejnými jako jsou jejich protějšky žijící dnes. Toto je jeden z hlavních důkazů neplatnosti evolučních tvrzení. Chobotnice se nevyvinuly, nýbrž byly stvořeny Vševědoucím a Všemocným Bohem, spolu se svými vlastnostmi.

 

denizatı ve fosili

Mořský Koník

Stáří: 4 milionů let
Místo nálezu: Útvar Marecchio, Itálie
Období: Pliocén

Hlava mořského koníka stojí v pravém úhlu k jeho tělu, což je vlastnost, kterou nelze najít u žádné jiné ryby. Proto plavou mořští koníci vzpřímeně a mohou pohybovat hlavou dolů a vzhůru. Avšak nemohou jí pohybovat do stran. Kdyby měli jiní živočichové takovou neschopnost pohybovat hlavou ze strany na stranu, představovalo by to problém vystavující je všem druhům hrozeb. Ale díky speciální stavbě svého těla nemá mořský koník tento problém. Byli stvořeni, aby mohli pohybovat očima do všech směrů, nezávisle na sobě a mohou snadno vidět kolem sebe, přestože nejsou schopni otáčet hlavou.

Kdyby byla tvrzení darwinistů pravdivá, pak by měli být mořští koníci eliminováni dávno předtím, než by si vyvinuli tuto výhodnou stavbu oka a nikdy by neměli přežít do dnešní doby. Nemělo by být možné, aby mořský koník se vzpřímenou hlavou neschopen vidět za sebe přežil, tak by měli mořští koníci vyhynout. To znamená, že jako jiné živé věci se ani mořští koníci nevyvíjeli, nýbrž byli doopravdy stořeni v jediném okamžiku s hlavami připojenými k tělům v pravém úhlu, schopni pohybovat očima nezávisle na sobě ve všech směrech a se všemi dalšími svými vlastnostmi.

 

Polyipnus ve fosili

Stříbrnáč

Stáří: 35 milionů let
Místo nálezu: Sobniow, Polsko
Období: Oligocén

Ryby druhu polyipnus, příslušníka čeledi Sternoptychidae jsou mezi živočichy, co dokazují, že darwinismus není ničím více než spekulacemi. Neexistuje rozdíl mezi stříbrnáčem žijícím před 35 miliony let a těmi, co žijí dnes.

 

fundulus ve fosili, killfish

Halančík

Stáří: 3 milionů let
Místo nálezu: lůžka Lahontan, Nevada, USA
Období: Pliocén

Evolucionisté tvrdí, že Darwinova teorie odpověděla na všechny otázky o životě a jak vznikly živé druhy. Věru existuje důvod, proč jsou materialisté a ateisté slepě oddaní teorii evoluce: Představují si, že jim dává alternativní odpověď ke stvoření. Ale toto je hrozný omyl. Darwinova tvrzení nebyla nikdy ověřena vědeckými daty v jeho době ani později. Naopak, věda prokázala, že Darwinův scénář je nemožný. Zkrátka neexistuje jiná vědecká ani rozumná odpověď na původ života než stvoření.

Evoluční paleontolog George Simpson uznává jak Darwinova teorie selhává v poskytnutí odpovědi na jakoukoli otázku:

Darwin byl vždycky naprosto bezmocný, než aby odpověděl na nějakou platnou námitku proti své teorii. (Gordon Rattray Taylor, Velká evoluční záhada, str. 140)

 

asker balığı ve fosili

Pruhatec

Stáří: 95 milionů let
Místo nálezu: Libanon
Období: křída

Fosilní záznam ukazuje, že živé věci se nezměnily za desítky nebo obvykle stovky milionů let. Tato evidentní pravda představuje hlavní dilema pro darwinisty, jak jsou si mnozí evolucionisté vědomi. Například evoluční paleontolog Steven M. Stanley popisuje, jak jsou vysvětlení darwinistů nekompatibilní se zkamenělinami:

Obecněji, jakákoli zpřeházená sekvence zkamenělin by nás přiměla znovu zvážit naši teorii. . . (Steven M. Stanley, Nový evoluční rozvrh, New York, 1981, str. 3)

Jedna z bezpočtu zkamenělin vynucujících revizi faktů evolucionisty je 95 milionů let starý pruhatec na obrázku. Pruhatci se nikdy nezměnili za 95 milionů let a takto vyvracejí evoluci.

 

sincap balığı ve fosili

Pruhatec

Stáří: 50 milionů let
Místo nálezu: Monte Bolca, Itálie
Období: Eocén

Fosilní záznam neukazuje žádný vývoj stádium po stádiu toho druhu co hlásají evolucionisté. Neexistuje důkaz, že organismy jsou potomky domnělého společného předka. Zjištění odhalila, že organismy si nejsou navzájem potomky a že žádný druh se nikdy neměnil po tak dlouho, jak přežíval.

Jinými slovy, druhy se nikdy nevyvíjely, jak popsáno zoologem z Oxfordské univerzity Markem Pagelem:

Ale namísto nalezení pomalých, hladkých a postupných změn, které očekávali Lyell a Darwin, viděli ve fosilním záznamu rychlé výbuchy změny, nové druhy objevující se zdánlivě odnikud a pak se neměnící po miliony let -vzorce oblíbeně připomínající stvoření. (Mark Pagel, "Šťastné náhody?," Nature 397:665, 25.února 1999)

 

kurt ringa ve fosili

Dorab

Stáří: 95 milionů let
Místo nálezu: Haqel, Libanon
Období: Křída

Protože fosilie demolují tvrzení evoluce, darwinisté je obyčejně ignorují, nebo se jinak pokoušejí je použít jako nástroj propagandy prostředkem rozmanitých překroucení. Avšak nedávná výstava stovek zkamenělin na přehlídkách, v knihách a na webových stránkách učinila zřejmým pro každého k nahlédnutí bezradnost, jíž čelí evolucionisté. Když můžete porovnat zkamenělinu a živý druh vedle sebe, nemáte problém si uvědomit, že evoluce je lež a není potřeba dalšího vysvětlení. Proto jsou evolucionisté ve stavu paniky. Bezmocně sledují kolaps své teorie, odkud není návratu. Jedním důkazem tohoto kolapsu evoluční teorie je tato 95 milionů let stará fosilie doraba na obrázku.

 

tang balığı ve fosili

Bodlok

Stáří: 95 milionů let
Místo nálezu: Haqel, Libanon
Období: Křída

V O původu druhů Revidováno, Wendell R. Bird stanovuje, že tvrzení evoluční teorie o přechodných formách je fantazie:

Geologický záznam . . . nyní sděluje to, co sděloval od počátku, že údajné přechodné formy mezi druhy z různých geologických období jsou imaginárními bytostmi, vykouzlené výhradně ku podpoře smyšlené teorie. (Wendell R. Bird, O původu druhů Revidováno, Thomas Nelson Inc, prosinec 1991, str. 44)

Dosud výzkum fosilního záznamu nevyprodukoval žádný exemplář přechodné formy ku podpoře evolučních tvrzení. Žádná fosilie naznačující spojení sestupu mezi druhy nebyla nikdy vykopána. Zkameněliny ryby bodlok kupříkladu nikdy neměly polo- nebo částečně vyvinuté orgány. Bez ohledu na to, jak daleko v čase jeden pátrá, každá rybí fosilie má stejné vlastnosti jako ryby, co žijí dnes. 95 milionů let stará fosilie ryby bodloka na obrázku je jen jedním příkladem.

 

karides ve fosili

Garnát

Stáří: 150 milionů let
Místo nálezu: Útvar Solnhofen, Německo
Období: Jura

Kdyby měli garnáti doopravdy evolučního předka, jak tvrdí evolucionisté, pak by měly existovat fosilizované exempláře tvora, který by vypadal jako domnělý “proto-garnát”. Jenže fosilní záznam neposkytuje sebemenší důkaz, že takový předek někdy žil. Navíc fosilní záznam neobsahuje stopy žádných fází postupného vývoje, kterými měli údajně garnáti procházet.

Žádná fosilie “jakoby-garnát” nebyla nikdy nalezena, co by ještě neměla všechny určité rysy moderních garnátů. Bez ohledu na to, jak staré jsou, všechny zkameněliny garnáta jsou identické s těmi, co žijí dnes. 150 milionů let starý vyobrazený garnát také má bezvadné vlastnosti dnešního garnáta. Za těchto okolností logicky nemůže nikdo hovořit o “evoluci garnáta.”

Tak jako jiné živé druhy se garnáti vůbec nikdy nevyvíjeli. Život je dílem Oslavovaného a Majestátního Boha.

 

mavi mezgit ve fosili

Treska Modravá

Stáří: 5 milionů let
Místo nálezu: Útvar Marecchia, Itálie
Období: Miocén

Švédský vědec Søren Løvtrup prohlašuje, že evoluce je největší klam vědy takto:

Domnívám se, že jednoho dne bude darwinistický mýtus označen za největší klam v dějinách vědy.

A bezpočet vědeckých nálezů, jako je treska modravá na obrázku, již ukázaly, že evoluce se nikdy nestala a že je to ohromný klam. Je marné, aby se evolucionisté pokoušeli ignorovat tato zjištění. Utíkání od pravdy nic nezmění.

 

12 / total 13
You can read Harun Yahya's book Atlas Stvoření online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top