< <
13 / total: 13

Závěr

Bůh Stvořil Vesmír a Všechno Živé

Teorie evoluce, zastaralý koncept z 19.století, se zcela zhroutila ve tváři dnešním vědeckým poznatkům. Darwinisté nemají vědeckou odpověď, kterou by nabídli, čelíc fosilnímu záznamu, který zasahuje evoluční teorii nejtvrdší ránu.

Darwinisté nemohou ukázat ani na jedinou zkamenělinu značící, že se evoluce někdy uskutečnila a uchylují se k rozmanitým prostředkům, v něž doufají, že zamaskují porážku, kterou utrpěli: Někdy se pokouší vyobrazovat fosilie rozmanitých vyhynulých druhů jako přechodné formy, přestože na tom není ani smítko pravdy. Někdy se snaží dokázat evoluci —přinejmenším ve vlastních očích—ukazováním na padělané zkameněliny. Jindy se snaží zmást veřejnost cestou zcela imaginárních ilustrací. Přitom využívají i zavádějící titulky jako "Chybějící článek objeven!" nebo "Našimi předky byli mikrobi" či "Nový objev dokazuje evoluci" ve snaze vyvolat dojem, že evoluční teorie je neoddiskutovatelný fakt.

archaeopteryx

Archaeopteryx, užívaný po léta jako takzvaný důkaz pro báchorku o přechod od plazů k ptákům, je příkladem, jak se evolucionisté snaží balamutit lidi. Tvrdilo se, že Archaeopteryx, 150 milionů let starý pták, má jisté plazí znaky a tak je "chybějícím článkem" mezi plazi a ptáky. Avšak všechna nedávná vědecká zjištění ukazují, že Archaeopteryx byl létajícím ptákem a anulují tato tvrzení. Navíc teropodní dinosauři—tedy takzvaní plazí předkové ptáků—jsou daleko mladší než Archaeopteryx. Toto je dalši fakt, který se evolucionisté snaží přehlížet.

Tyto metody mohly být úspěšné koncem 19. a počátkem 20.století, kdy věda a technologie dosud tolik nepokročily jako nyní. Ale v 21.století byly všechny lži evolucionistů vyneseny na světlo a zanechaly darwinisty v bezmocném postavení.

Dnes jsou si i malé děti vědomy toho, že žádné přechodné zkameněliny neukazují na evoluci, že lidské bytosti nejsou potomky opů, že vysoce rozvinuté a složité struktury živých organismů nemohou být vysvětleny v pojmech evoluční teorie a že darwinismus je nejhorším podvodem v dějinách vědy.

Jak zjeveno ve verši: "Což není to jen výmysl jejich, když hovoří" (Súra as-Saffat, 151), Bůh nám oznamuje v Koránu, že nevěřící se obrací zády k víře neustálým předkládáním lží toho či onoho druhu. Darwinisté se uchylují k určitým podvodům a činí všemožná nevědecká tvrzení, aby se vyhnuli tomu, věřit sami a aby odvrátili i ostatní od náboženských morálních hodnot.

Věru je to zdůrazněno v jednom verši: "Nevěřící sice říkají..." (Súra as Saffat, 167) že ti, kdo nemají víru, pořád přicházejí s výmluvami. Jenže brzy spatří a porozumí pravdě. Je zjeveno v mnoha verších, že nadejde čas, kdy si nevěřící uvědomí a poznají pravdu. Tyto verše nám sdělují, zaobaleně, že i darwinisté uzří pravdu. Některé z těchto veršů zní takto:

Však přesto v ně nevěří a záhy poznají! (Súra as Saffat, 170)

Nech je být, ať si pojídají, užívají a nadějí klamnou se kojí, vždyť záhy se dozvědí!. (Súra al Hidžr, 3)

Aby ukázali svůj nevděk za to, co jsme jim dali, a aby si jen užívali - však záhy se dozví! (Súra al-'Ankabut, 66)

My doufáme, že darwinisté, také, opustí svou nelogickou tvrdohlavost a přijmou fakta, která může každý jasně vidět. Pravda odhalená vědou je, že evoluční teorie je chybná a že vesmír a živé organismy jsou stvořením Boha.

nebraska adamı
POPSALI PRASEČÍ ZUB JAKO FOSILII "NEBRASKÉHO ČLOVĚKA"

V roce 1922 Henry Fairfield Osborn, ředitel Amerického muzea přírodní historie, vyhlásil, že v Západní Nebrasce nedaleko Snake Brook objevil zkamenělou stoličku patřící do Pliocénu. Tento zub údajně nesl běžné charakteristiky jak člověka tak opa. Tato fosilie proslula s názvem "Nebraský člověk." Nebraský člověk ihned obdržel i "vědecký název", Hesperopithekus haroldcooki. Podle tohoto jediného zubu byly kresleny rekonstrukce hlavy a těla nebraského člověka. Navíc byl nebraský člověk vyobrazován spolu se svou ženou a dětmi, jako celá rodina v přírodním prostředí. V roce 1927 byly nalezeny další časti kostry. Podle těchto nově objevených kusů tento zub nepatřil ani člověku, ani opici. Poznalo se, že náležel vyhynulému druhu amerického prasete jménem Prosthennops.

Fosilie, z nichž některé příklady byly uvedeny v této knize, jsou všechny důležitými důkazy Božího stvoření. Je uvedeno v několika verších Koránu, že existuje důkaz nad a pod zemí, který dokazuje skutečnost stvoření. Například verš 137 ze súry as-Saffat stanovuje:

A věru kolem nich procházíte.

Se vší pravděpodobností tento verš odkazuje na fosilní záznam ležící pod zemí a odhaluje pravou historii života. Pod zemí na celém světě existuje nespočet fosilních exemplářů, které ukazují, že živé věci zůstaly stejné od chvíle, kdy prvně vznikly a nezměnily se v průběhu stovek milionů let—zkrátka nikdy neprodělaly postupný vývoj. Všechny tyto zkameněliny ukazují, že živé organismy vznikly plně formované a bezvadné se všemi svými složitými vlastnostmi—jinými slovy byly stvořeny Bohem.

Náš Všemohoucí Pán stvořil všechno živé v nejlepší podobě. Všechny entity jsou ztělesněním moci a velikosti Boha. Čelíc těmto projevům je povinností osoby používat svůj rozum a vědomí a přemítat o tom, že vesmír byl vytvořen s Boží moudrostí, být vděčen našemu Pánu, Bohu, a sloužit Mu nejlepším možným způsobem.

Bůh stvořitelem je věcí všech a On ručitelem je též všeho. Jemu patří klíče od nebes i od země. A ti, kdož nevěří ve znamení Boží, ti věru ztrátu utrpí. (Súra az Zumar, 62-63)

 

“Sláva Tobě” řekli, “my máme vědení jen o tom, čemus nás Ty naučil,
neboť Tys jediný vševědoucí, moudrý!”
(Korán, 2:32)

 

13 / total 13
You can read Harun Yahya's book Atlas Stvoření online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top