Zhroucení Evoluční Teorie

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
2 / total: 21

Úvod: Proč Evoluční Teorie?

Pro některé lidi má teorie evoluce neboli darwinismus jen vědecké významy, bez evidentně přímých důsledků na každodenní život. Toto je jistěže běžné nedorozumění. Téma daleko přesahující rámec biologických věd, evoluční teorie tvoří oporu klamné filosofie, jež ovládá obrovské množství lidí: Materialismu.

Materialistická filosofie, která akceptuje pouze existenci hmoty a domnívá se, že člověk je 'nakupením hmoty', prosazuje, že není ničím více, než zvířetem, s 'konfliktem' jako jediným pravidlem své existence. Ačkoli propagován jako moderní filosofie vycházející z vědy, materialismus je ve skutečnosti starobylé dogma bez vědecké podstaty. Počato ve starém Řecku, dogma bylo znovu objeveno ateistickými filosofy 18.století. Pak byl v 19.století implantován do několika vědních disciplín mysliteli jako byli Karl Marx, Charles Darwin a Sigmund Freud. Jinými slovy, věda byla překroucena, aby se udělalo místo pro materialismus.

das kapital, marks karl marks, das kapital

Karl Marx objasnil, že Darwinova teorie poskytovala pevný základ pro materialismus a tedy také pro komunismus. Také projevil své sympatie k Darwinovi věnováním mu svého Kapitálu, který byl považován za jeho největší dílo. V německém vydání knihy napsal: "Od oddaného obdivovatele Charlesu Darwinovi"

Uplynulá dvě století byla krvavou arénou materialismu: Ideologie postavené na materialismu (nebo soupeřící ideologie argumentující proti materialismu, leč sdílející jeho základní principy) přinesly na svět permanentní násilí, válku a chaos. Komunismus, odpovědný za smrt 120 milionů lidí, je přímým výhonkem materialistické filosofie. Fašismus, navzdory předstírání, že je alternativou k materialistickému pohledu na svět, akceptoval zásadní materialistický koncept pokroku skrze konflikt a zažehl opresivní režimy, masakry, světovou válku a genocidu.

Vedle těchto krvavých ideologií byli jedinci a společenská etika také nakaženi materialismem.

Lživý vzkaz materialismu, redukující člověka na živočicha, jehož existence je náhodná a bez odpovědnosti k jakékoli bytosti, zdemolovala morální pilíře jako je láska, milost, sebeobětování, skromnost, čest a spravedlnost. Svedeni heslem materialistů "život je boj", počali lidé spatřovat své životy jen jako konflikt zájmů, což na oplátku vedlo k životu podle zákonů džungle.

Stopy této filosofie, která se má dost z čeho odpovídat vzhledem k lidským katastrofám uplynulých dvou století, lze vysledovat v každé ideologii, která pohlíží na rozdíly mezi lidmi jako na 'příčinu pro konflikt'. To zahrnuje současné teroristy, kteří tvrdí, že zachovávají náboženství, jenže se přitom dopouštějí jednoho z nejhorších hříchů vražděním nevinných lidí.

Teorie evoluce, čili darwinismus, je v tomto bodě po ruce, aby doplnil skládanku. Poskytuje mýtus, že materialismus je vědecká myšlenka. Proto Karel Marx, zakladatel komunismu a dialektického materialismu, napsal, že darwinismus byl "základem přírodní historie" pro jeho vizi světa.11

Avšak tato základna je shnilá. Moderní vědecké objevy odhalují zas a znova, že populární víra spojující darwinismus s vědou je falešná. Vědecký důkaz úplně vyvrací darwinismus a zjevuje, že původem naší existence není evoluce, nýbrž stvoření. Bůh stvořil vesmír, všechno živé i člověka.

Tato kniha byla napsána, aby lidi obeznámila s tímto faktem. Od svého prvního zveřejnění, původně v Turecku a pak v mnoha dalších zemích, knihu četly a ocenily miliony lidí. Navrch k turečtině byla vytištěna anglicky, německy, italsky, španělsky, rusky, čínsky, bosensky, arabsky, albánsky, v urdštině, malajštině a indonézštině. (Text knihy je zdarma dostupný ve všech těchto jazycích na www.evolutiondeceit.com.)

Dopad Evolučního klamu byl uznán standardními nositeli opačného názoru. Harun Yahya byl předmětem článku v New Scientist s názvem "Hořící Darwin". Toto hlavní oblíbené darwinistické periodikum uvedlo ve vydání z 22.dubna 2000, že Harun Yahya "je mezinárodní hrdina" sdělujíce zájem, že jeho knihy se "rozšířily do celého islámského světa."

Science, hlavní periodikum obecné vědecké komunity, zdůraznilo dopad a sofistikovanost knih Haruna Yahyi. Článek v Science "Kreacionismus zapouští kořeny tam, kde se setkává Evropa s Asií", s datem 18.května 2001, pozoroval, že v Turecku "sofistikované knihy jako Evoluční klam a Temná tvář darwinismu... se v určitých částech země staly vlivnějšími než učebnice". Reportér pak pokračuje hodnocením Harun Yahyova díla, které vyvolalo "jedno z nejsilnějších protievolučních hnutí mimo Severní Ameriku".

Třebaže tato evoluční periodika zaznamenávají dopad Evolučního klamu, nenabízejí žádnou vědeckou odpověď na jeho argumenty. Příčinou pro to ovšemže je, že je to prostě nemožné. Teorie evoluce je docela v mrtvém bodě, kteroužto skutečnost objevíte při čtení následujících kapitol. Kniha vám pomůže si uvědomit, že darwinismus není vědecká teorie, nýbrž pseudovědecké dogma udržované ve jménu filosofie materialismu, navzdory protidůkazu a jasnému vyvrácení.

Naší nadějí je, že Evoluční klam bude dlouhou dobu pokračovat ve svém příspěvku směrem k vyvrácení materialisticko-darwinistického dogmatu, které klamalo lidstvo od 19.století. A bude připomínat lidem zásadní skutečnosti našich životů, jako kterak jsme vznikli a jaké jsou naše povinnosti ke Stvořiteli.

Inteligentní Návrh, Jinými Slovy Stvoření

Je důležité, aby bylo slovo "návrh" náležitě pochopeno. Bůh stvořil bezvadný návrh, neznamená, že nejprve nakreslil plán a pak ho sledoval. Bůh, Pán Země a nebes, nepotřebuje žádné "návrhy" aby tvořil. Bůh je povznesen nad takové nedostatečnosti. Jeho plánování a stvoření se odehrává v jediném okamžiku.

Kdykoli si Bůh přeje, aby věc vznikla, stačí Mu, aby řekl, "Buď!"

Verš z Koránu nám sděluje:

A když něčeho si přeje, je rozkaz Jeho pouze: “Staniž se!“ a stane se (Súra Já Sín: 82)

On stvořitelem je nebes a země, a když rozhodne věc nějakou, pak řekne toliko “Staniž se!” a stane se.. (Súra al-Baqara: 117)

 

2 / total 21
You can read Harun Yahya's book Zhroucení Evoluční Teorie online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top