Zhroucení Evoluční Teorie

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
3 / total: 21

Předmluva Velký Zázrak Naší Doby: Víra v Evoluční Podvod

Všechny miliony živých druhů na zemi mají zázračné vlastnosti, jedinečné vzorce chování a bezvadnou fyzickou stavbu. Každá z těchto živých věcí byla vytvořena se svými jedinečnými detaily a krásou. Rostliny, zvířata a především člověk byli všichni stvořeni s obrovským věděním a uměním, od jejich vnějšího vzhledu po jejich buňky, neviditelné pouhým okem. Dnes existuje spousta odvětví vědy a desítky tisíc vědců pracujících v těchto odvětvích, kteří zkoumají každý detail těchto živých organismů, odkrývají zázračné aspekty těchto detailů a snaží se poskytnout odpověď na otázku, jak vznikly.

Někteří z těchto vědců jsou udiveni, kterak objevují zázračné aspekty těchto struktur, které studují a inteligenci za tímto vznikem, a jsou svědky nekonečných vědomostí a moudrosti, která se toho účastní. Jiní však překvapivě tvrdí, že všechny tyto podivuhodné vlastnosti jsou produktem slepé náhody. Tito vědci věří v evoluční teorii. Z jejich hlediska, bílkoviny, buňky a orgány tvořící všechno živé, toto vše vzniklo sekvencí nahodilostí. Je dosti úžasné, že takoví lidé, kteří studovali dlouhá léta, prováděli dlouhá zkoumání a psali knihy o divotvorném fungování jediné organely uvnitř buňky, tak malé, že ji nelze pouhým okem spatřit, si mohou myslet, že tyto neobyčejné struktury vznikly náhodou.

dna, bilim adamları

Řetězec nahodilostí, v něž takoví přední profesoři věří, natolik odporuje rozumu, že jejich jednání zanechává vnější pozorovatele naprosto úžaslé. Podle těchto profesorů se nejprve množství jednoduchých chemických látek spojilo a vytvořilo bílkovinu – což není o nic pravděpodobnější než aby se náhodná skupina písmen spojila a vytvořila báseň. Pak další náhody vedly k vytvoření dalších bílkovin. Tyto se pak náhodou zkombinovaly organizovaným způsobem. Nejen bílkoviny, ale i DNA, RNA, enzymy, hormony a buněčné organely, což jsou velmi složité struktury uvnitř buňky, vznikly a spojily se náhodně. Následkem těchto miliard náhod vznikla první buňka. Tady se tato zázračná schopnost slepé náhody nezastavila, jelikož se pak přihodilo, že tyto buňky se začaly množit. Podle daného tvrzení další náhoda buňky zorganizovala a vyprodukovala ze sebe první živou věc.

Miliardy nemožných událostí se musely současně odehrát, aby se vytvořilo jen jediné oko živého organismu. Zde také slepý proces známý jako náhoda vstupuje do rovnice: nejprve otevřela dva otvory požadované velikosti a v tom nejvhodnějším místě lebky a pak buňky, které se náhodou ocitly na tomto místě, nahodile počaly budovat oko.

Jak vidno, nahodilosti jednaly s vědomím toho, co chtějí vytvořit. Přímo od začátku "náhoda" věděla, co je vidění, slyšení a dýchání, přestože tehdy neexistoval jediný příklad takových věcí nikde na světě. Projevovala velikou inteligenci a uvědomělost, vykazovala značné plánování dopředu a konstruovala život krok za krokem. Toto je naprosto iracionální scénář, kterému se tito profesoři, vědci a badatelé, jejichž jména jsou velice vážena a jejichž myšlenky jsou tak vlivné, oddali. Dokonce i nyní s dětinskou tvrdohlavostí vylučují kohokoli, kdo odmítne věřit v takové báchorky, viníce ho z toho, že je nevědecký a bigotní. Doopravdy neexistuje rozdíl mezi tímto a bigotní, fanatickou a neznalou středověkou mentalitou, jež trestala ty, kdo tvrdili, že Země není deska.

Ba co víc, někteří z těchto lidí tvrdí, že jsou muslimové a věří v Boha. Takoví lidé shledávají tvrzení "Bůh stvořil život" nevědeckým a přesto jsou dosti schopni věřit, že tvrzení, "Stalo se to nevědomým procesem sestávajícím z miliard zázračných nahodilostí" je vědecké.

Kdybyste před tyto lidi položili otesanou nebo dřevěnou modlu a řekli jim, "Pohleďte, tato modla stvořila tento pokoj a všechno v něm" řekli by, že je to naprostá pitomost a odmítli by tomu věřit. Jenže navzdory tomu prohlašují, že nesmysl "nevědomý proces známý jako náhoda postupně způsobil vznik tohoto světa a miliard báječných živých organismů v něm s enormním plánováním" je nejlepší vědecké vysvětlení.

Zkrátka tito lidé považují náhodu za božstvo a tvrdí, že je dost inteligentní, vědomá a mocná, aby vytvořula živé věci a veškerou citlivou rovnováhu ve vesmíru. Je-li jim řečeno, že to byl Bůh, vlastník nekonečné moudrosti, kdo stvořil všecko živé, tito evoluční profesoři odmítají tento fakt přijmout, a tvrdí, že nevědomé, neinteligentní, bezmocné miliardy nahodilostí bez vlastní vůle jsou ve skutečnosti kreativní silou.

Skutečnost, že vzdělaní, rozumní a zasvěcení lidé mohou jako skupina věřit v nejvíce iracionální a nelogické tvrzení v dějinách, jako by byli očarováni, je věru velkým divem. Stejným způsobem, jak Bůh zázračně tvoří cosi jako je buňka s její neobyčejnou organizovaností a možnostmi, tito lidé jsou stejně zázračně zaslepeni a zbaveni porozumění, tak že nejsou schopni vidět co mají přímo před nosem. Je to jeden z Božích zázraků, že evolucionisté nemohou vidět fakta, která můžou vidět i malé děti, a nedovedou je pochopit bez ohledu na to, kolikrát je jim to řečeno.

Jak budete číst tuto knihu, budete se s tímto zázrakem setkávat často. A také uvidíte, že stejně jako je teorií, jež se zcela zhroutila čelíc vědeckým poznatkům, darwinismus je obrovský podvod, který je absolutně nekompatibilní s rozumem a logikou, a který znevažuje ty, co jej brání.

 

3 / total 21
You can read Harun Yahya's book Zhroucení Evoluční Teorie online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top