Zhroucení Evoluční Teorie

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
7 / total: 21

Kapitola 4: Fosilní Záznam Vyvrací Evoluci

Podle evoluční teorie vznikl každý druh ze svého předka. Jeden druh, který existoval dříve se postupem času změnil v něco jiného a všechny druhy vznikly tímto způsobem. Podle teorie tento proces transformace trval miliony let.

Living Fossils

Fossils are proof that evolution never happened. As the fossil record shows, living things came into being in a single moment, with all the characteristics they possess and never altered in the least for so long as the species survived. Fish have always existed as fish, insects as insects and reptiles as reptiles. There is no scientific validity to the claim that species develop gradually. Almighty Allah created all living things.</p>

ringa balığı, balık ringa balığı, fosil

Herring

 
deniz kestanesi, deniz canlıları  deniz kestanesi, fosil

Sea Urchin

 
sekoya yaprağı, yaprak sekoya yaprağı, fosil

Sequoia Leaf

 
buğday biti, böcek buğday biti, amber

Veevil

 
 güneş balığı, balık güneş balığı, fosil

Sun Fish

 
tavşan, sevimli canlılar  tavşan, fosil

Juvenile Rabbit

 

Pokud by tomu tak bylo, pak by nespočet přechodných forem měl žít během tohoto nesmírného časového období, kdy se tyto transformace údajně uskutečňovaly. Například by v minulosti měli žít tvorové napůl rybí/napůl plazí, kteří získali plazí znaky dodatkem k rybím, jaké už měli. Nebo by měli existovat tvorové plazí/ptačí, kteří získali ptačí znaky navrch k plazím, které již měli. Evolucionisté odkazují na tato imaginární stvoření, o nichž se domnívají, že v minulosti žili, jako na "přechodné formy".

Pokud by takoví živočichové doopravdy existovali, tak by jich byli miliony, dokonce miliardy. A co je důležitější, pozůstatky těchto tvorů by měly být přítomny ve fosilním záznamu. Počet těchto přechodných forem by měl být dokonce vyšší než současných živočišných druhů, a jejich zbytky by se měly nacházet po celém světě. V O původu druhů Darwin akceptuje tento fakt a vysvětlil:

Kdyby byla má teorie pravdivá, nesčetné přechodné obměny, spojující nejblíže všechny druhy ze stejné skupiny dohromady, musely určitě existovat... Následkem toho by měl být důkaz jejich dřívější existence nalezen jen mezi fosilními zbytky. 23

Dokonce i Darwin sám si byl vědom chybění takových přechodných forem. Doufal, že budou nalezeny v budoucnu. Navzdory tomuto optimismu si uvědomoval, že tyto chybějící přechodné formy jsou největším kamenem úrazu jeho teorie. Proto napsal v kapitole O původu druhů nazvané "Potíže teorie":

… Proč, jsou-li druhy potomky jiných druhů skrze neznatelně jemné přechody, nevidíme všude nespočet přechodných forem? Proč není celá příroda ve zmatku namísto, aby druhy byly, jak můžeme vidět, dobře určeny?.. Ale, jelikož podle této teorie musela existovat spousta přechodných forem, proč je nenacházíme v zemské kůře usazené v ohromném počtu?.. Proč není každý geologický útvar a každá vrstva plná takových přechodných článků? Geologie dozajista neodhaluje žádný jemně se stupňující organický řetězec; a to je asi nejvíce zjevná a nejsilnější námitka, která by mohla být použita proti mé teorii. 24

Jediným vysvětlením, s nímž Darwin přišel proti této námitce, byl argument, že fosilní vykopávky byly zatím nedostatečné. Tvrdil, že bude-li fosilní záznam studován podrobně, chybějící články budou nalezeny.

Důvěřující v proroctví Darwina, evoluční paleontologové vykopávali zkameněliny a pátrali po chybějících článcích po celém světě od poloviny 19.století. Navzdory jejich nejlepšímu úsilí, žádné přechodné formy nebyly dosud nalezeny. Všechny zkameněliny odkryté ve vykopávkách ukázaly, že oproti víře evolucionistů se život objevil na zemi náhle a plně formovaný. Ve snaze tuto teorii prokázat, evolucinisté bezděčně způsobili její zhroucení.

Slavný britský paleontolog, Derek V. Ager, doznává tento fakt, přestože je evolucionistou:

Bod vyjde najevo, pokud podrobně prozkoumáme fosilní záznam, ať na úrovni řádů nebo druhů, zjišťujeme znova a znova-nikoli postupná evoluce, nýbrž náhlá exploze jedné skupiny na účet druhé.25

Jiný evoluční paleontolog Mark Czarnecki komentuje takto:

Hlavním problémem dokázání teorie je fosilní záznam; otisky zmizelých druhů zachované v geologických útvarech Země. Tento záznam nikdy neodhalil stopy hypotetických přechodných forem Darwina – místo toho se druhy objevují a mizí náhle, a tato anomálie pohání argument kreacionistů, že každý druh byl stvořen Bohem.26

Tyto mezery ve fosilním záznamu nelze vysvětlit tvrzením, že pořád nebyl nalezen dostatek zkamenělin, ale že jednoho dne tomu tak bude. Jiný americký badatel, Robert Wesson, prohlašuje ve své knize z roku 1991 Dále za přírodním výběrem, že "mezery ve fosilním záznamu jsou skutečné a významné". Zpodrobňuje toto tvrzení takto:

Mezery v záznamu jsou však reálné. Nepřítomnost záznamu jakéhokoli důležitého větvení dosti fenomenální. Druhy jsou obvykle statické, nebo skoro, po dlouhá období, druhy zřídka a rody nikdy neukazují evoluci v jiné druhy nebo rody, ale nahrazení jednoho druhým, a změna je víceméně náhlá.27

Život Se Na Zemi Ocitl Náhle a v Kompletní Podobě

Jsou-li zemské vrstvy a fosilní záznam prozkoumány, je vidět, že všecky živé organismy se objevují současně. Nejstarší zemská vrstva, v níž se nacházejí zkameněliny živých tvorů je kambrijská, jejíž stáří se odhaduje na 500-550 milionů let.

Živí tvorové nalezení v této vrstvě patřící do kambrijského období se náhle vynořují ve fosilním záznamu -neexistují žádní dříve existující předci. Zkameněliny nalezené v kambrijských skálách patří šnekům, trilobitům, houbám, žížalám, medůzám, ježovkám a dalším složitým bezobratlým. Tato široká mozaika živých organismů tvořená takovým množstvím složitých tvorů se objevila tak náhle, že tato podivuhodná událost je zvána v geologické literatuře jako "kambrijská exploze".

Většina stvořeních v této vrstvě má komplikované soustavy a pokročilé struktury, jako jsou oči, žábra a oběhovou soustavu, přesně stejné jako současné exempláře. Například plástová struktura s dvojitými čočkami oka trilobitů je divem stvoření. David Raup, profesor geologie na Harvardu, Rochesteru, a univerzitě v Chicagu, praví: "trilobiti před 450 miliony let užívali optimální design, který by dnes k vývoji potřeboval dobře cvičeného a talentovaného optického inženýra". 28

Zázrak stvoření maří evoluci
 trilobit,trilobit gözü

Trilobiti, kteří se objevili v kambrijském období, měli zničehonic extrémně složitou stavbu oka. Sestávající z milionů maličkých částic ve tvaru medové plástve a systému dvojitých čoček, toto oko "mělo optimální návrh, který by vyžadoval dobře vycvičeného a tvůrčího optického inženýra, aby ho dnes vyvinul" slovy Davida Raupa, profesora geologie.

Toto oko vzniklo před 530 miliony let v dokonalém stavu. Není pochyb, že náhlé objevení takového znamenitého návrhu nelze vysvětlit evolucí a to dokazuje aktuálnost stvoření.

Navíc stavba oka trilobita podobná plástvi medu přetrvala do dnešní doby bez sebemenší změny. Některý hmyz jako jsou včely a vážky mají stejnou stavbu oka jako měl trilobit.* Tato situace anuluje evoluční tezi, že živé organismy se vyvíjejí postupně od primitivních ke složitým.

(*) R.L.Gregory, Oko a mozek: Fyziologie vidění, Oxford University Press, 1995, str.31

Tito složití bezobratlí se objevili najednou a úplní bez toho, aby měli článek nebo přechodnou formu mezi sebou a jednobuněčnými organismy, které byly jedinými formami života na zemi před nimi.

Richard Monastersky, vědec/žurnalista v Science News, jedné z oblíbených publikací evoluční literatury, stanovuje následující o "kambrijské explozi", která je smrtící pastí pro evoluční teorii:

Před půl miliardou let se významně složité formy živočichů, které vidíme dnes, najednou objevily. Tento moment, hned na počátku kambrijského období na Zemi, asi před 550 miliony let, značí evoluční explozi, která naplnila moře prvními složitými tvory na Zemi. ...velké živočišné kmeny dneška byly přítomny již v raném kambriu ...a byly od sebe tak odděleny jako jsou dnes.29

Hlubší průzkum kambrijské exploze ukazuje, jaké obrovské dilema představuje pro teorii evoluce. Nedávná zjištění značí, že téměř všechny kmeny, nejzákladnější živočišné oddíly, se vynořily náhle v kambrijském období. Článek zveřejněný v časopise Science v roce 2001 říká: "Počátek období kambria, asi před 545 miliony let, viděl náhlé objevení skoro všech hlavních typů živočichů (kmenů) ve fosilním záznamu, které dodnes ovládají biotu".30 Stejný článek uvádí, že aby byly takové složité a oddělené živé skupiny vysvětleny podle teorie evoluce, mělo by být nalezeno velmi bohaté fosilní ložisko ukazující postupný vývojový proces, avšak to se zatím neukázalo možným:

Tato rozlišovací evoluce a také rozptyl, musí vyžadovat předchozí historii skupiny, pročež není fosilní záznam.31

Jak se země zničehonic stala zaplavenou takovým počtem živočišných druhů, a jak se mohly tyto oddělené druhy bez společných předků objevit, to je otázka, která zůstává evolucionisty nezodpovězena. Zoolog Oxfordské univerzity, Richard Dawkins, jeden z nejpřednějších zastánců evolučního myšlení na světě, komentuje tuto skutečnost, která podkopává samotné základy všech argumentů, kterých je zastáncem:

Například kambrijská skalní vrstva... je nejstarší, v níž nacházíme většinu hlavních skupin bezobratlých. A nacházíme mnohé z nich již v pokročilém stádiu vývoje, když se objevují poprvé. Je to jako kdyby tam byly vypěstováni, bez evoluční historie.32

Zajímavé Ostny:
hallucigenia, diken kambriyen,diken fosili

Jedním z tvorů, kteří se najednou objevili v kambriu, je Hallucigenia (nahoře, nalevo). Tato a mnohé další kambrijské zkameněliny mají tvrdé ostré ostny pro svou ochranu před útokem. Jednou z věcí, kterou evolucionisté nedovedou vysvětlit je, jak by tito tvorové mohli mít takový účinný obranný systém, když kolem nebyli žádní predátoři. Nedostatek predátorů vylučuje, aby šlo ostny vysvětlit v pojmech přírodního výběru.

Jak je Dawkins nucen uznat, kambrijská exploze je silným důkazem pro stvoření, neboť stvoření je jediným způsobem, jak vysvětlit vznik plně formovaného života na zemi. Douglas Futuyma, prominentní evoluční biolog uznává tuto skutečnost: "Organismy se buďto objevily na zemi plně vyvinuté nebo ne. Pokud ne, musely se vyvinout z dříve existujících druhů nějakým procesem modifikace. Jestli se objevily v rozvinutém stavu, pak musely být vskutku stvořeny nějakou všemohoucí inteligencí."33 Darwin sám uznával tuto možnost, když napsal: "Pokud vícero druhů, patřících do stejných rodů nebo čeledí, začalo žít všechna najednou, tento fakt byl byl fatální pro teorii o původu pomalou modifikací skrze přírodní výběr."34 Kambrijské období není ničím více nebo méně než darwinovým "smrtícím zásahem". Proto švédský evoluční paleoantropolog Stefan Bengtson, který přiznává nedostatek přechodných článků, když popisuje kambrijský věk, činí následující poznámku: "Matoucí (a nepohodlná) pro Darwina, tato událost nás stále oslňuje".35

Fosilní záznam evidentně značí, že živé organismy se nevyvinuly od primitivních po pokročilé formy, ale namísto toho se vynořily zčistajasna a v dokonalém stavu. Zkrátka živé bytosti nevznikly evolucí, nýbrž byly stvořeny.

Molekulární Srovnání Prohlubuje Dopad Kambria Na Evoluci

Další skutečností vrhající evolucionisty do hlubokých rozpaků vzhledem ke kambrijské explozi je rozdílnost živých tříd. Výsledky těchto srovnání odhalují, že živočišné rodokmeny považované evolucionisty až donedávna za "blízké příbuzné" jsou geneticky velmi odlišné, což vrhá hypotézu o "přechodných formách" která existuje pouze teoreticky, ještě do hlubšího zmatku. Článek uveřejněný ve Zprávách národní akademie věd z roku 2000 uvádí, že analýza DNA narušila rodokmeny, které byly v minulosti považovány za "přechodné" formy:

Analýza sekvence DNA diktuje nové výklady fylogenetických stromů. Rodokmeny, o nichž se dříve myslelo, že představují úspěšné stupně složitosti u základny mnohobuněčného stromu byly umístěny na mnohem vyšších místech uvnitř stromu. Toto nezanechává žádné evoluční "prostředníky" a nutí nás to revidovat vznik vzájemné složitosti...36

V tomtéž článku evoluční pisatelé uvádějí, že některé rodokmeny, co se považovaly za "přechodné" mezi kmeny jako houby, láčkovci a žahavci, již nelze za takové považovat kvůli novým genetickým zjištněním a že "ztratili naději" na vybudování takových evolučních rodokmenů:

Nová molekulární fylogeneze má několik důležitých významů. Hlavním je zmizení "přechodných" rodokmenů mezi houbami, láčkovci a žahavci a posledním společným předkem trojlistých neboli "Urbilateria." ...Logickým důsledkem je, že tu máme velkou propast v kmeni vedoucímu k trojlistým. Ztratili jsme naději, tak obvyklou ve starším evolučním zdůvodňování, na rekonstrukci morfologie "předka s tělesnou dutinou" skrze scénář zahrnující postupné stupně progresivní složitosti založený na anatomiii dochovaných "primitivních" rodokmenů.37

 

Poznámky

23. Charles Darwin, O původu druhů: Faksimile prvního vydání, Harvard University Press, 1964, str. 179.

24. Charles Darwin, O původu druhů, Oxford University Press, New York, 1998, str. 140, 141, 227.

25. Derek V. Ager, "Povaha fosilního záznamu", Zprávy britské geologické asociace, sv 87, 1976, str. 133.

26. Mark Czarnecki, "Obrození kreacionistické křížové výpravy", MacLean's, 19.ledna 1981, str. 56.

27. R. Wesson, Za přírodním výběrem, MIT Press, Cambridge, MA, 1991, str. 45

28. David Raup, "Konflikty mezi Darwinem a paleontologií", Bulletin, Field Museum of Natural History, sv 50, leden 1979, str. 24.

29. Richard Monastersky, "Záhady orientu", Discover, duben 1993, str. 40.

30. Richard Fortey, "Kambrijská exploze explodovala?", Science, sv 293, č 5529, 20.července 2001, str. 438-439.

31. Tamtéž.

32. Richard Dawkins, Slepý hodinář, London: W. W. Norton 1986, str. 229.

33. Douglas J. Futuyma, Věda před soudem, New York: Pantheon Books, 1983, str. 197.

34. Charles Darwin, O původu druhů: Faksimile prvního vydání, Harvard University Press, 1964, str. 302.

35. Stefan Bengston, Nature, sv. 345, 1990, str. 765.

36. Nová živočišná fylogeneze: Spolehlivost a významy, Zprávy přírodní akademie věd, 25.dubna 2000, sv 97, č 9, str. 4453-4456.

37. Tamtéž.

7 / total 21
You can read Harun Yahya's book Zhroucení Evoluční Teorie online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top