Zhroucení Evoluční Teorie

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
14 / total: 21

Kapitola 11: Návrh Nelze Vysvětlit Náhodou

V předchozí kapitole jsme prozkoumali, jak nemožný náhodný vznik života je. Znovu na okamžik přehlížejme tyto nemožnosti. Předpokládejme, že před miliony let byla zformována buňka, která získala všecko nezbytné pro život a že v pořádku "obživla". Teorie evoluce se v tomto bodě znovu hroutí. Protože dokonce i kdyby tato buňka chvíli existovala, nakonec by zahynula a po její smrti by nic nezbylo a všechno by se vrátilo tam, kde to začalo. Je tomu tak proto, že tato první buňka postrádající genetickou informaci by se nebyla schopná reprodukovat a začít novou generaci. Touto smrtí by život skončil.

Genetický systém není tvořen jen DNA. Ve stejném prostředí musejí existovat následující věci: enzymy pro čtení kódu DNA, posel RNA vyprodukovaný po čtení kódů, ribozóm, k němuž bude posel RNA připojen podle tohoto kódu, přenos RNA k přenosu aminokyselin do ribozómu pro použití při výrobě a extrémně složité enzymy k provádění bezpočtu přechodných procesů. Takové prostředí nemůže existovat nikde mimo zcela izolované a absolutně kontrolované prostředí, jakým je buňka, kde existují zdroje všech podstatných surovin a energie.

Následkem toho se může organická hmota reprodukovat jen pokud existuje jako plně rozvinutá buňka se všemi svými organelami a ve vhodném prostředí, kde může přežít, směňovat materiály a získávat energii z okolí. To znamená, že první buňka na Zemi byla zformováva "zničehonic" se všemi svými úžasnými složitými strukturami.

Takže, pokud složitá struktura vznikla zničehonic, co to znamená?

Položme si tuto otázku s příkladem. Přirovnejme ve smyslu složitosti k buňce velmi moderní vůz. (Ve skutečnosti je buňka mnohem složitější a pokročilejší systém než auto s motorem a veškerým technickým vybavením.) Nyní si položme následující otázku: Co byste si pomysleli, kdybyste byli na tůře v hlubinách hustého pralesa a narazili mezi stromy na zbrusu nové auto? Představovali byste si, že různé prvky v lese se náhodou za miliony let pospojovaly a vyprodukovaly toto vozidlo? Všechny části auta jsou vyrobeny ze železa, mědi a gumy -surovin, které se všechny dají najít na zemi -ale přivedl by vás tento fakt na myšlenku, že tyto suroviny syntetizovaly "náhodou" a pak se spojily a smontovaly takové auto?

Není pochyb o tom, že každý, kdo je duševně zdravý, by si uvědomil, že toto auto bylo produktem inteligentního návrhu -jinak řečeno továrny-a divil by se, co dělá vprostřed lesa. Náhlý objev složité struktury v kompletní podobě, zčistajasna, ukazuje na dílo inteligentního agenta. Složitá soustava jako buňka je bezpochyby stvořena nadřazenou vůlí a moudrostí. Jinými slovy, vznikla jako stvoření Boha.

Věření, že čistá náhoda může vytvořit dokonalé návrhy, sahá daleko za hranice rozumu. Jenže každé "vysvětlení" předložené evoluční teorií vzhledem k původu života je takové. Jednou otevřenou autoritou v této věci je slavný francouzský zoolog Pierre-Paul Grassé, bývalý prezident Francouzské akademie věd. Grassé je materialista, leč uznává, že darwinistická teorie není schopná vysvětlit život a poukazuje na logiku "náhody" která je páteří darwinismu:

Příhodné objevení mutací dovolujících zvířatům a rostlinám splnit jejich potřeby je těžko uvěřitelné. Jenže darwinistická teorie je ještě náročnější: Jediná rostlina, jediný živočich by vyžadovali tisíce a tisíce šťastných a vhodně načasovaných náhod. Tak by se pravidlem staly zázraky: události s nekonečně malou pravděpodobností se opravdu objevily… Neexistuje zákon proti snění za bílého dne, ale věda by se mu neměla oddávat.139

Grasse shrnuje, co koncept "nahodilosti" pro evolucionisty znamená: "... Náhoda se stává druhem prozřetelnosti, která se pod pokrývkou ateismu nepojmenovává, ale která je tajně uctívána."140

Logické selhání evolucionistů je výsledkem jejich uchovávání konceptu nahodilosti. V Koránu je napsáno, že ti, kdo uctívají jiné bytosti než Boha jsou zbaveni pochopení:

Mají srdce, jimiž nic nechápou, a mají oči, jimiž nic nevidí, a mají uši, jimiž nic neslyší. Podobají se dobytku, ba jsou ještě zbloudilejší - a to jsou ti, kdož jsou lhostejní! (Súra al-Araf : 179)

Darwinovský Vzorec!

Vedle všeho technického důkazu, jímž jsme se dosud zabývali, prozkoumejme projednou jaký druh pověry mají evolucionisté příkladem tak prostým, že by ho pochopily děti:

Evoluční teorie tvrdí, že život se tvoří náhodou. Dle tohoto tvrzení se neživé a nevědomé atomy spojily, aby vytvořily buňku a pak jaksi vytvořily ostatní živé věci, včetně člověka. Uvažujme o tom. Když dáme dohromady prvky, které jsou stavebními jednotkami života jako uhlík, fosfor, dusík a draslík, utvoříme jen hromadu. Ať projde jakýmkoli zacházením tato hromada atomů nevytvoří ani jedinou živou bytost. Chcete-li, proveďme "pokus" v této věci a prozkoumejme za evolucionisty, to, co doopravdy tvrdí, aniž by vyslovili nahlas "Darwinův vzorec":

Ať dají evolucionisté plno látek přítomných ve složení živých bytostí jako jsou fosfor, dusík, uhlík, kyslík, železo a hořčík do velkých sudů. Ať tam dodají jakýkoli materiál, který v přírodních podmínkách neexistuje, ale který považují za nezbytný. Ať dodají k této směsi tolik aminokyselin -které nemají žádnou pravděpodobnost, že by se utvořily za přirozených podmínek -a stejně tolik bílkovin-z nichž každá má pravěpodobnost utvoření 10-950-jak si přejí. Ať vystaví tyto směsi tolika teplu a vlhku jak uznají za vhodné. Ať to míchají jakýmkoli technologicky vyvinutým přístrojem. Ať postaví nejpřednější vědce k těmto sudům. Ať tito odborníci čekají u sudů po miliardy nebo biliony let. Dovolte jim použít jakékoli podmínky, o nichž se domnívají, že jsou nezbytné, aby se vytvořily živé věci. Ať dělají, co dělají, nemohou z těchto sudů vyprodukovat živou bytost, řekněmě profesora, který zkoumá vlastní buněčnou stavbu pod elektronovým mikroskopem. Nedovedou vyprodukovat žirafy, lvy, včely, kanárky, koně, delfíny, růže, orchideje, lilije, karafiáty, banány, pomeranče, jablka, datle, rajčata, melouny, lubenici, fíky, olivy, hrozny, broskve, pávy, bažanty, pestrobarevné motýly ani miliony dalších živých bytostí jako jsou tyto. Věru, nezískají ani jednu jedinou buňku z nich.

Zkrátka, nevědomé atomy nemohou utvořit buňku svým spojením. Nemohou učinit nové rozhodnutí a rozdělit tuto buňku na dvě, pak učinit další rozhodnutí a utvořit profesora, který nejprve vymyslí elektronový mikroskop a pak si pod tímto mikroskopem prozkoumá vlastní buněčnou stavbu. Hmota se oživuje jen s Božím svrchovaným stvořením.

Evoluční teorie tvrdící opak je naprostý klam zcela odporující rozumu. I drobné uvažování o tvrzeních evolucionistů odhaluje tuto realitu, tak jako ve výše uvedeném příkladu.

varil, canlılığın kökeni varil, canlılığın kökeni

Evolucionisté věří, že náhoda sama o sobě je tvořivou silou. Nechť tedy vezmou velký sud a do něj umístí jakékoli materiály je napadnou, že jsou nezbytné k vytvoření živé buňky. Ať sud zahřejí, zmrazí nebo nechají zasáhnout bleskem. Ať stojí u sudu a pozorují, předávajíce si úkol z generace na generaci, po miliony nebo i miliardy let. Ať sud monitorují neustále v každém okamžiku, neponechávaje nic náhodě. Ať použijí jakékoli podmínky, o nichž se domnívají, že jsou potřebné k vytvoření živé entity. Nebudou schopni vytvořit ani jednu jedinou buňku v tomto sudu. Nebudou schopni vyprodukovat koně, motýla, květinu, kachnu, třešni ani citroník, sovu nebo mravevce. Ať dělají, co dělají, nevyprodukují vědce, kteří zkoumají vlastní buňky pod mikroskopem a lidské bytosti, co myslí, zdůvodňují, posuzují, radují se a pociťují vzrušení a touhu.

Technologie v Oku a v Uchu

Dalším předmětem, který zůstává nezodpovězen evoluční teorií je výteční kvalita vnímání okem a uchem.

Než přejdeme k předmětu oka, odpovězme stručně na otázku "jak vidíme". Paprsky světla přicházející od objektu padají vzhůru nohama na sítnici oka. Zde jsou tyto světelné paprsky předány v podobě elektrických signálů a dosahují drobného bodu vzadu v mozku zvaného zrakové centrum. Tyto elektrické signály jsou vnímány v centru mozku po sérii procesů jako obraz. S těmito technickými informacemi uvažujme.

göz, 3 boyutlu göz modeli  kamera, görüntü
kulak, biyoloji  ses, muzik çalar

Technologie v oku a v uchu

Srovnáme-li oko s kamerami a ucho s nahrávači, vidíme, že oko a ucho jsou mnohem složitější, lépe funkční a bezvadnější než tyto technologické výdobytky.

Mozek je izolován od světla. To znamená, že uvnitř mozku je hustá tma a světlo nikdy nedospívá na místo, kde se nachází mozek. Místo zvané zrakové centrum je temné místo, kam nikdy nedospěje světlo; může to být nejtemnější místo, co jste kdy poznali. Avšak v této neproniknutelné tmě pozorujete osvětlený jasný svět.

Obraz utvořený v oku je tak ostrý a rozlišený, že ani technologie 20.století nebyla schopna ho docílit. Například pohlédněte na knihu, co čtete, svoje ruce, jimiž ji držíte, pak zvedněte hlavu a rozhlédněte se. Už jste viděli obrazy tak ostré a rozlišené na nějakém jiném místě? Ani nejrozvinutější televizní obrazovka vyrobená největším výrobcem televizorů na světě vám nedovede poskytnout tak ostrý obraz. Toto je trojrozměrný, barevný a extrémně ostrý obraz. Po více než sto let se tisíce inženýrů snažily dosáhnout takové ostrosti. Továrny, obrovské provozovny byly založeny, mnoho výzkumu provedeno, plány a návrhy byly vytvořeny pro tento účel. Znovu se podívejte na televizní obrazovku a knihu ve vašich rukou. Uvidíte, že je zde velký rozdíl v ostrosti a rozlišení. Navíc obrazovka vám ukazuje jen dvourozměrný obraz, zatímco očima sledujete trojrozměrnou perspektivu mající hloubku. Podíváte-li se pečlivě, uvidíte, že v televizi je zastřenost, existuje nějaká zastřenost ve vašem zraku? Určitě ne.

Po mnoho let se tisíce inženýrů snažily vyrobit trojrozměrnou televizi a dosáhnout vizuální kvality oka. Ačkoli vytvořili trojrozměrný televizní systém, nelze ho sledovat bez nasazení brýlí; navíc je jen uměle trojrozměrný. Pozadí je zastřenější, popředí vypadá jako papírové kulisy. Nikdy nebylo možno vyprodukovat ostrou a rozlišenou vizi jako je ta u oka. Jak v kameře tak v televizi dochází ke ztrátě kvality obrazu.

Evolucionisté tvrdí, že mechanismus produkující tento ostrý a rozlišený obraz se vytvořil náhodou. Teď, kdyby vám někdo řekl, že televize ve vašem pokoji se utvořila jako výsledek nahodilosti, že všecky atomy se jaksi spojily a vytvořily přístroj produkující obraz, co byste si pomysleli? Jak mohou atomy udělat to, co nedovede tisíc lidí?

Po skoro století desítky inženýrů zkoumaly a usilovaly v high-tech laboratořích a velkých průmyslových komplexech užívající nejpokročilejší technologické přístroje a nepodařilo se jim učinit více než toto.

Pokud přístroj produkující mnohem primitivnější obraz než oko nemohl být vytvořen náhodou, tak je dosti zjevné, že oko a obrazy jím viděné se nemohly vytvořit náhodou. Vyžaduje to mnohem podrobnější a zázračnější plán a stvoření než jako u televize. Plán a stvoření obrazů tak rozlišených a ostrých patří pouze Bohu, Který má moc nade všemi věcmi.

Stejná situace platí pro ucho. Vnější ucho sbírá do boltce dostupné zvuky a směřuje je do středního ucha; střední ucho předává zvukové vibrace jejich zesilováním; vnitřní ucho posílá tyto vibrace do mozku jejich překládáním do elektrických signálů. Tak jako u oka se akt slyšení ukončuje ve sluchovém centru v mozku.

Situace s okem platí i pro ucho. To jest mozek je izolován od zvuku právě tak jako od světla: nepouští dovnitř žádný zvuk. Proto bez ohledu na to jaký hluk je venku, uvnitř mozku je naprosté ticho. Nicméně nejostřejší zvuky jsou vnímány v mozku. V našem mozku, který je izolován od zvuku nasloucháte symfoniím orchestru a slyšíte zvuky přeplněného místa. Avšak kdyby byla hladina zvuku ve vašem mozku měřena v té chvíli citlivým přístrojem, ukazoval by, že tam převažuje úplné ticho.

Srovnejme opět vysokou kvalitu a nadřazenou technologii přítomnou v uchu a mozku s technologií vytvářenou lidskými bytostmi. Jako v případě s obrazy, desetiletí snah byla utracena ve snaze vyvolat a reprodukovat zvuk, který je věrný originálu. Výsledkem těchto snah jsou přehrávače, hi-fi věže a systémy pro zachycování zvuku. Navzdory vší této technologii a tisícům inženýrů a odborníků, kteří spolupracovali na tomto úsilí, nebyl ještě získán zvuk, který by měl stejnou ostrost a jasnost jako zvuk vnímaný uchem. Pomyslete na HI-FI systémy vyrobené největší společností hudebního průmyslu. Dokonce i na těchto přístrojích je část nahraného zvuku ztracena; nebo když zapnete svoje HI-FI vždycky uslyšíte syčivý zvuk než začne hudba. Avšak zvuky produkované technologií lidského těla jsou extrémně ostré a jasné. Lidské ucho nikdy nevnímá zvuk doprovázený syčivým zvukem nebo statikou jako u HI-FI; vnímá zvuk přesně tak jak je, ostrý a jasný. Tak je tomu od stvoření člověka.

Zkátka, technologie v našem těle je daleko svrchovanější než technologie, jíž vyprodukovalo lidstvo využitím své nahromaděné informace, zkušenosti a příležitosti. Nikdo by neřekl, že HI-FI nebo kamery vznikly jako výsledek náhody. Tak jak lze tvrdit, že technologie, které existují v lidském těle, které jsou lepší než tyto, vznikly jako následek řetězce nahodilostí zvaného evoluce?

Je evidentní, že oko, ucho a věru i další části lidského těla jsou produkty velice nadřazeného stvoření. Toto jsou krystalicky jasné náznaky Božího jedinečného a neporovnatelného stvoření, Jeho věčného vědění a moci.

Důvodem, proč zde konkrétně uvádíme smysly vidění a slyšení, je neschopnost evolucionistů porozumět důkazu stvoření tak jasnému jako je tento. Kdybyste jednoho dne požádali evolucionistu, aby vysvětlil jak byla tato skvělá struktura a technologie v oku a v uchu umožněna jako výsledek náhody, uvidíte, že nebude schopen vám poskytnouut žádnou rozumnou nebo logickou odpověď. Dokonce i Darwin, ve svém dopise Asa Grayovi 3.dubna 1860, napsal, že "při myšlence na oko ho mrazí po celém těle" a přiznal se k zoufalství, kterému evolucionisté čelí vzhledem k výtečnému stvoření živých bytostí.141

Teorie Evoluce Je Nejmocnější Kouzlo Na Světě

V této knize bylo vysvětlováno, že evoluční teorie postrádá vědecký důkaz a že naopak, vědecké důkazy z vědeckých odvětví jako paleontologie, mikrobiologie a anatomie ji odhalují jako zhroucenou teorii. Bylo zdůrazněno, že evoluční teorie neladí s vědeckými objevy, rozumem a logikou.

Je potřeba objasnit, že kdokoli je osvobozen od předsudku a vlivu určité ideologie, kdo používá jen svůj rozum a logiku, bude jasně chápat, že víra v evoluční teorii, která vnáší na mysl pověry společností bez povědomí o vědě a civilizaci, je dosti nemožná.

Jak bylo vysvětleno výše, ti, kdo věří v teorii evoluce si myslí, že několik atomů a molekul hozených do velké kádě by mohlo vyprodukovat myslící, rozumné profesory, univerzitní studenty, vědce jako Einstein a Galileo, umělce jako byli Humphrey Bogart, Frank Sinatra a Pavarotti, stejně jako antilopy, citroníky a karafiáty. Navíc vědci a profesoři, kteří věří v tento nesmysl jsou vzdělaní lidé. Proto je dost omluvitelné hovořit o teorii evoluce jako o "nejmocnějším kouzlu v dějinách." Nikdy dříve žádná víra nebo myšlenka nepřipravila tolik lidí o rozum, nebránila jim myslet inteligentně a logicky a neskrývala před nimi pravdu jako kdyby byli oslepeni. Toto je dokonce horší a hůře uvěřitelná slepota než u Egypťanů klanících se Slunečnímu božstvu Ra, totemovému uctívání v částech Afriky, klanění Slunci Sabejců, kmeni proroka Abraháma, uctívajícímu modly, které si vyrobili vlastníma rukama nebo lidu proroka Mojžíše, klanícímu se zlatému teleti.

büyücü, evrim yalanı

Stejným způsobem jako víra lidí, kteří uctívali krokodýly, dnes vypadá divná a neuvěřitelná, tak víry darwinistů jsou stejně neuvěřitelné. Darwinisté považují náhodu a neživé nevědomé atomy za tvořivou sílu a jsou této víře oddáni jako náboženství.

Vlastně je toto realita nepřítomnosti rozumu, na níž Bůh poukazuje v Koránu. Zjevuje v mnoha verších, že mysli některých lidí budou uzavřeny a že budou neschopni spatřit pravdu. Některé z těchto veršů jsou následující:

Však věru je lhostejno pro nevěřící, zda napomínáš je, či nikoliv-stejně neuvěří! Bůh srdce jejich i sluch zapečetil a přes oči jejich clonu položil a pro ně je určen trest hrozný.. (Súra al-Baqara: 6-7)

… Mají srdce, jimiž nic nechápou, a mají oči, jimiž nic nevidí, a mají uši, jimiž nic neslyší. Podobají se dobytku, ba jsou ještě zbloudilejší - a to jsou ti, kdož jsou lhostejní! (Súra al-A'raf: 179)

A i kdybychom jim bránu nebeskou otevřeli a oni stoupali by k ní, přece by říkali: „Zraky naše byly opity nebo spíše jsme lidé očarovaní!“!" (Súra al-Hidžr: 14-15)

Slova nedovedou vyjádřit jak podivuhodné to je, že toto kouzlo by mělo držet tak rozsáhlou komunitu v poddanství, stranit lidi pravdě a nezlomit se po 150 let. Je pochopitelné, že jeden nebo několik lidí by mohlo věřit v nemožné scénáře a tvrzení plná hlouposti a nelogičnosti. Avšak "kouzlo" je jediným možným vysvětlením pro lidi z celého světa věřící, že nevědomé a neživé atomy se najednou rozhodly se spojit a zformovat vesmír, který funguje s bezvadným systémem organizace, disciplíny, rozumu a vědomí, planetu Zemi se všemi jejími vlastnostmi tak perfektně vhodnými pro život a živé organismy plné bezpočtu složitých soustav.

Ve skutečnosti Bůh odhaluje v Koránu v incidentu mezi prorokem Mojžíšem a faraonem, že někteří lidé podporující ateistickou filosofii jsou vlastně ovlivněni kouzlem. Když bylo faraonovi vypravováno o pravém náboženství, sdělil proroku Mojžíšovi, aby se setkal s jeho vlastními kouzelníky. Když tak prorok Mojžíš učinil, sdělil jim, aby předvedli své schopnosti. Verš pokračuje:

Odpověděl: “Házejte vy!“ A když hodili, očarovali zraky lidí a naplnili je hrůzou a předvedli kouzlo mocné. (Súra al-A'raf: 116)

Jak vidno, faraonovi kouzelníci byli schopni oklamat každého kromě proroka Mojžíše a těch, kdo s ním uvěřili. Avšak důkaz předložený Mojžíšem zlomil kouzlo, nebo "pohltil všecko cxso si oni vymyslili" jak to vyjadřuje verš.

A vnukli jsme Mojžíšovi: „Hoď svou hůl!“ a hle, ona pohltila vše, co oni vykouzlili. A vyjevila se pravda a ukázalo se nicotným vše, co oni dělali. (Súra al-A'raf: 117-119)

Jak vidíme z verše, když se došlo k poznání, že to, čím tito lidé nejprve všechny okouzlili, byla jen iluze, přišli o svou důvěryhodnost. V současné době také, pokud ti, co pod vlivem podobného kouzla věří v tato směšná tvrzení pod zástěrkou vědy a utrácejí svoje životy jejich obranou, je neopustí, budou také poníženi, když se objeví úplná pravda a kouzlo bude zlomeno. Vlastně Malcolm Muggeridge, který byl ateistickým filosofem a podporovatelem evoluce po nějakých 60 let, ale který si následně uvědomil pravdu, přiznal, že mu dělala starosti jen tato vyhlídka:

Já sám jsem přesvědčen, že evoluční teorie, zejména rozsah, v němž byla aplikována, bude jedním z nejvějších žertů v historických knihách budoucnosti. Potomci budou žasnout jak cosi tak chabého a pochybného a hypotetického mohlo být akceptováno s neuvěřitelnou důvěrou jakou to má.142

Tato budoucnost není příliš vzdálená: Naopak, lidé brzy zpozorují, že "náhoda" není božstvo a budou se ohlížet za teorií evoluce jako nejhorším klamem a nejhroznějším kouzlem na světě. Toto kouzlo se již rychle zvedá z ramen lidí celého světa. Mnozí lidé, kteří spatřili pravou tvář evoluční teorie se užasle podivují, jak se na to kdy mohli nachytat.

 

Poznámky

139. Pierre-P Grassé, Evoluce živých organismů, New York: Academic Press, 1977, str. 103.

140. Tamtéž, str. 107.

141. Norman Macbeth, Darwin Retried: Apel na rozum, Boston: Gambit, 1971, str. 101.

142. Malcolm Muggeridge, Konec křesťanství, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, str. 43.

14 / total 21
You can read Harun Yahya's book Zhroucení Evoluční Teorie online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top