< <
7 / total: 7

Závěr

Clearly it is God, the Lord of all the worlds, Who creates all living things. Every person who thinks about the multitude of living organisms around him and his own body can grasp and appreciate this fact. The theory of evolution is a clearly irrational claim against the tenets of science.

Jasně je to Bůh, Pán všech světů, kdo stvořil živé organismy. Kdokoli pomyslí na rozmanitost živých organismů a znaky vlastního těla, může pochopit a ocenit tento fakt. Teorie evoluce je zjevně iracionální tvrzení proti principům vědy.

Je také evidentní, že slepá náhoda nemůže dát vzniknout bezchybné stavbě, která se všude v přírodě vyskytuje. Někteří lidé, kteří uznávají, že dokonce ani láhev z umělé hmoty nemůže vzniknout náhodou, jsou nicméně stále schopní tvrdit – čistě kvůli svým ateistickým a materialistickým pohledům na svět – že živé organismy s dokonalými a neobyčejně složitými vlastnostmi vznikly náhodou.

Jenže tato tvrzení nejsou již nadále akceptována. 21.století se stává historickým bodem obratu, kdy celé lidstvo uznává, že Bůh je jedinou kreativní mocí. Stejně jako 19.století kleslo v historii jako éra, které dominoval materialistický pohled na svět, tak na 21.století se bude vzpomínat jako na bod obratu, kdy víra v existenci a jednotu Boha byla posílena. V jednom verši nám Bůh sděluje:

Rci: „Viděli jste společníky své, jež vedle Boha vzýváte? Ukažte mi tedy, co stvořili na zemi či jaký mají podíl na nebi anebo zda dali jsme jim Písmo nějaké, aby opřít se mohli o jasný důkaz z něho?“ Nikoliv, nespravedliví si vzájemně slibují jen klam!
(Fatir, 40)

 

“Sláva Tobě” řekli, “my máme vědení
jen o tom, čemus nás Ty naučil,
neboť Tys jediný vševědoucí, moudrý!”
(Baqara 32)

 

7 / total 7
You can read Harun Yahya's book Zhroucení Evoluční Teorie v 50 Tématech online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top