CS.HARUNYAHYA.COMhttp://cs.harunyahya.comcs.harunyahya.com - Všechny Knihy - Recently AddedcsCopyright (C) 1994 cs.harunyahya.com 1CS.HARUNYAHYA.COMhttp://cs.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Existence Alláha

How is it possible to think that the balance in the world came about by coincidence when the extraordinary harmony of nature is observable even with the naked eye? It is the most unreasonable claim to say that the universe, each point of which evidences the existence of a Creator, has come into being on its own.

There should be an owner of the balance visible everywhere from our body to the farthest corners of the inconceivably vast universe. He is Allah, the Compassionate and the Merciful, Who created the heavens and the Earth from nothing. His existence and glory reveals itself in countless proofs in the universe.

This book is a summons to think about the universe and the living things Allah has created and to see the perfection in their Creation. Those who read this book will once more see the indisputable evidence of His existence and witness that His existence encompasses all things. Just as He has created this all-pervading order, He is the One Who also maintains it incessantly.

]]>
http://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/47397/existence-allahahttp://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/47397/existence-allahaTue, 20 Sep 2011 17:24:50 +0300
Zhroucení Evoluční Teoriehttp://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/33868/zhrouceni-evolucni-teoriehttp://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/33868/zhrouceni-evolucni-teorieThu, 11 Nov 2010 22:00:50 +0200Život Na Tomto Světě Věříme, že tato kniha, „Pravda o životě na tomto světě“ nabízí vysvětlení odhalující pravou podstatu lidského života. Tento život je krátký a záludný a pozemské touhy se mohou zdát fascinující a plné očekávání. Avšak opak je pravdou. Tato kniha vám umožní život a všechny jeho skutečnosti chápat. A budete-li mít zájem, pomůže vám přehodnotit vaši životní dráhu. Bůh ukládá věřícím povinnost, aby ostatní varovali a vyzývali k tomu, aby žili podle Boží vůle. V následujícím verši Bůh praví (výklad předkladu významu):

„Slib Boží se věru uskuteční, nechť vás tedy neoklame život pozemský …“ (Kapitola 31: Luqmán, Verš 33)

]]>
http://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/33075/zivot-na-tomto-světěhttp://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/33075/zivot-na-tomto-světěMon, 25 Oct 2010 17:20:44 +0300
Atlas Stvořeníhttp://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/29081/atlas-stvořenihttp://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/29081/atlas-stvořeniSat, 31 Jul 2010 15:47:36 +0300Příběhy pro Přemýšlivé Děti 2Děti! Co víte o termitech, těch pracovitých tvorech, kteří se podobají mravencům? Víte, že motýli se svými nádhernými křídly začínali jako malinké housenky a nakonec se vynořili z kukly?

Víte, jak datel schovává maličké žaludy v dírách v dubech, jakto, že světlušky nespálí světlo, které vydávají, jak se žáby maskují, aby se skryly před nepřáteli nebo jak je možné, že tuleni nezmrznou v mrazivém oceánu...?
 
Příběhy, které budete číst v této knize, vám poskytnou mnoho faktů o těchto a mnoha dalších kouzelných tématech. Jak budete tyto příběhy číst, budete podrobně uvažovat o zvířatech, o nichž jsou a uvidíte, jak bezchybně je Alláh všechny stvořil.
]]>
http://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/20944/přiběhy-pro-přemyslive-děti-2http://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/20944/přiběhy-pro-přemyslive-děti-2Thu, 11 Feb 2010 13:03:28 +0200
Příběhy pro Přemýšlivé Děti 1Děti! V této knize příběhů, jež byly napsány speciálně pro vás, se vyskytuje mnoho důležitých skutečností. Najdete mnoho příkladů divů živých organismů stvořených Alláhem, a znovu uvidíme jedinečnou povahu moci našeho Pána. Také si připomenete, abyste reagovali na každou událost stvořenou Alláhem s trpělivostí a podřízením a děkovali našemu Pánu v každém okamžiku.
 
Naučíte se, proč je tak důležité chovat se pěkně k lidem kolem sebe, že čistota je znamením věřícího a že milá slova jsou ctností, která je milá Alláhu.
 
Toto jsou názvy některých příběhů v této knize:
 
Anwar a želva, Co Rašída bratr naučil, Omar a tučňák, Džamal a papoušek, Ve všem je něco dobrého, Je důležité následovat dobré slovo, Čistota věřících, Naím a krásný páv, Anwar a ptáček, Maqsud a koťátko, Sajid a sépie, Karím a děda Hassan.
]]>
http://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/20943/přiběhy-pro-přemyslive-děti-1http://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/20943/přiběhy-pro-přemyslive-děti-1Thu, 11 Feb 2010 12:50:35 +0200
Historická Lež: Doba Kamenná Za účelem vysvětlit předpokládaný evoluční proces—který, jak tvrdí se rozšířil z jednobuněčných organismů, a pak od lidoopů k člověku—darwinisté zvládli přepsat historii lidstva. Za tímto účelem vynalezli takové imaginární éry jako “doba jeskynního muže” a “doba kamenná” aby popsali životní styl takzvaných “primitivních lidí.” Jenže obrázky a dioramata poloopičích, pololidských tvorů sedících v jeskyni, oděných kožešinami a postrádajících schopnost hovořit, to všechno je fikce. Primitivní člověk nikdy neexistoval a nikdy nebyla doba kamenná. Není to ničím více, než klamnými výmysly vyprodukovanými evolucionisty s pomocí jedné sekce médií. Lidské bytosti byly vždy lidské ode dne, kdy vznikly, a honosily se zcela pozvednutou kulturou od toho dne do dnešního.

Tato kniha odhaluje, proč je celý koncept “doby kamenné” mylný a demonstruje fakt stvoření s podporou nejnovějších vědeckých objevů. Lidstvo nepřišlo na svět skrze evoluci, ale bezvadným stvořením Boha, Všemohoucího a Vševědoucího.

]]>
http://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/19204/historicka-lez-doba-kamennahttp://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/19204/historicka-lez-doba-kamennaSun, 29 Nov 2009 14:57:52 +0200
Jak Pošetilí Vysvětlují Korán? Pokud osoba, která není věřící stále čte Korán upřímně a bez postranních úmyslů, lehce uzná, že je to posvátná kniha a stane se věřícím.Jelikož Boží verše jsou jasné, může se podle nich okamžitě jednat.Potom, co se jednotlivec stane věřícím, hloubka jeho víry, modlitba a úroveň jeho vědomostí budou faktory, které mu udělí přístup ke spletitostem a záhadám Koránu.

Na druhou stranu, ti bez obavy z Boha nemohou chápat Korán správně. Vlastně špatně chápou dokonce i ty nejzjevnější záležitosti, o nichž tvrdí, že je znají. Výslovná vyjádření jim připadají rozporuplná. Bez ohledu jak chytří, vzdělaní, kulturní nebo dobře informovaní o Koránu tito lidé mohou být, nejsou schopni pochopit jeho obsah kvůli nedostatku víry v Boha.

Tato kniha diskutuje o důvodech, proč takoví nechápaví lidé špatně vykládají Korán, studuje různé příklady jejich nelogických komentářů a námitek ke koranickým veršům a odpovědi na ně. Navíc, bezmyšlenkovitost, předsudky a nedostatečná logika některých lidí, kteří jsou veřejností přijímáni jako renomovaní vědci anebo vážení intelektuálové, jsou také odhaleny užitím jejich vlastních námitek proti koranickým veršům.

]]>
http://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/14517/jak-posetili-vysvětluji-koranhttp://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/14517/jak-posetili-vysvětluji-koranMon, 01 Jun 2009 16:18:44 +0300
Noční Můra Nevíry

Hříšnost, nespravedlnost, zármutek, pesimismus, potíže, osamocennost, strach, stres, frustrace, nedůvěra, bezohlednost, nervozita, hněv, žárlivost, zášť, drogová závislost, amorálnost, hazard, prostituce, hlad, chudoba, společenská korupce, zlodějna, válka, boj, násilí, útisk, strach ze smrti… Zprávy o těchto tématech se objevují v novinách a televizi každý den. Oblíbený tisk věnuje celé stránky těmto předmětům, zatímco ostatní vydávají na pokračování články o jejich psychologických a sociálních aspektech. Avšak naše obeznámenost s těmito pocity není omezena pouze na tisk; v každodenním životě se také často setkáváme s těmito pocity a, podstatněji, osobně je zakoušíme.

Vyřešení těchto problematických otázek je možné jen žitím podle principů “pravého náboženství”. Jen když hodnoty pravého náboženství převládnou, může radostná a klidná scéna nahradit tento chmurný a nepříjemný obraz, který je odsouzen k pokračování, dokud budou Boží omezení ignorována. Jinak řečeno, lidé budou zotročeni těmito komplikacemi, dokud se budou vyhýbat hodnotám Koránu.Jednoduše řečeno, toto je “noční můra nevíry”.

V této knize najdete, jak životní omezení “normami morálky” zavedené Koránem zjeveným lidstvu Bohem odstraní “noční můru nevíry”, jak mohou být pesimismus, korupce a sociální neklid ve společnosti eliminovány, jak se jedinec může obklopit ideálním prostředím, jaké duchovní a materiální hodnoty pravděpodobně získá přilnutím k těmto normám morálky a nakonec, že jedinečná alternativa ke všem těmto problémům je koranická morálka.

]]>
http://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/14036/nocni-můra-neviryhttp://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/14036/nocni-můra-nevirySat, 02 May 2009 15:22:22 +0300
Útlak Komunistické Číny Ve Východním Turkestánu Čína vstoupila do dvacátého století jako zbytky říše roztříštěné pod tlakem zejména Británie, Francie, Německa, Japonska a Ruska. Po svržení imperiální nadvlády nebyla po desetiletí ustanovena žádná centrální autorita. Když se v roce 1949 dostala k moci komunistická strana, Čína se proměnila ve stát strachu. Tento proces stál životy desítky milionů lidí kvůli represivním a totalitním metodám, které komunisté používali, aby prosadili svou krvavou ideologii. Čínská komunistická strana se uchýlila k násilí, aby se udržela u moci a zavedla nejdivočejší a nemilosrdnou formu komunismu vůbec, nutíce jediný způsob žití a myšlení všem čínským lidem.
V průběhu tohoto období, ti kdo se odmítli podrobit pravidlům komunistických vůdců byli nemilosrdně vyhlazeni.
Obecně se předpokládá, že divoké zavádění komunismu skončilo. Lidé již nedostávají potraviny výměnou za kupony, nemusí nosit uniformy, ani nejsou mučeni, pokud nejsou schopni se naučit Maovu "Malou rudou knížku" zpaměti. Jenže komunismus uzpůsobený režimu nového světového pořádku je stále naživu a stejně tak i jeho nemilosrdnost.
]]>
http://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/9812/utlak-komunisticke-ciny-ve-vychodnimhttp://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/9812/utlak-komunisticke-ciny-ve-vychodnimSat, 25 Oct 2008 18:00:03 +0300
Zhroucení Evoluční Teorie v 50 TématechZa uplynulých 150 let byla evoluční teorie zobrazována všude – od školních učebnic po učené publikace – jako vědecký fakt. Ve skutečnosti stojí na velmi nejistých základech. Každé tvrzení, které evolucionisté v minulých 150 letech učinili bylo později vědou vyvráceno. Evolucionisté se nakonec vzdali snah dokázat svou teorii a namísto toho začali hledat jak ji podepřít takovými prostředky jako jsou propaganda, demagogie a otevřené lži. Jejich cílem již není bránit vědeckou teorii, ale naopak trvat na prosazování tohoto nesmyslu, který má být vědecký, jak jim velí jejich materialistické, ateistické pohledy na svět.

V této knize jsou základní tvrzení evoluční teorie vyvrácena vědeckými důkazy.Demonstruje, užitím konkrétních příkladů, jež vám budou důvěrně známé, proč je nemožné, aby se nové druhy vyvinuly skrze evoluci. Z Božího dopuštění, znalost informací zde obsažených postačí, aby vám dovolila odmítnout tvrzení evolucionistů a poskytla potřebné racionální, vědecké odpovědi, kterémukoli evolucionistovi na světě.

Toužíte-li získat podrobnější informace o tomto předmětu, můžete se obrátit na takové práce jako Evoluční klam (TheEvolution Deceit), Slepá cesta evoluce (The Evolution Impasse; encyklopedie ve dvou svazcích), Konečná odpověď na propagandu evolucionistů (A Definitive Reply to Evolutionist Propaganda), Darwinismus vyvrácen (Darwinism Refuted), jež všechny obsahují tisíce stránek. Přes 150 knih autora v angličtině lze nalézt na www.harunyahya.com .

]]>
http://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/8894/zhrouceni-evolucni-teorie-v-50http://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/8894/zhrouceni-evolucni-teorie-v-50Thu, 21 Aug 2008 19:16:29 +0300